Blog

Geblokkeerde bankrekening

Huurwaarborg op een geblokkeerde rekening: hoe werkt het?

Als eigenaar is het belangrijk uzelf te beschermen tegen mogelijke nalatigheden door uw huurders.  Hoewel niet verplicht, blijft de huurwaarborg een doeltreffende oplossing in geval van onbetaalde huur en schade aan het verhuurde goed. Van de verschillende soorten huurwaarborg is de geblokkeerde rekening de meest gebruikte. Huurwaarborg op een geblokkeerde rekening, hoe werkt het? Door …

Huurwaarborg op een geblokkeerde rekening: hoe werkt het? Read More »

huurwaarborg opstellen

Hoe wordt een huurwaarborg samengesteld in België?

De huurwaarborg biedt zekerheid voor eigenaars die een woning willen verhuren. Hij dekt namelijk de nalatigheden van de huurder tijdens de gehele duur van de huurovereenkomst: schade, verwaarlozing, onbetaalde lasten en huur … Zo kunnen onvoorziene uitgaven en financiële sancties doorgerekend worden aan de huurder. In België zijn er verschillende manieren om een huurwaarborg samen …

Hoe wordt een huurwaarborg samengesteld in België? Read More »

Huurwaarbog

Kom als eigenaar alles te weten over de huurwaarborg in België

Eigenaars die in België onroerend goed verhuren, kunnen hun huurders een huurwaarborg vragen. Deze financiële waarborg garandeert dat de huurder zijn verplichtingen tijdens de duur van het huurcontract nakomt (betaling van de huur, respect voor de woning, betaling van de lasten, onderhoud …). Het is dus een heuse bescherming die het mogelijk maakt de verhuur …

Kom als eigenaar alles te weten over de huurwaarborg in België Read More »

het contract voor medehuur

Minigids van het contract voor medehuur in België

Wat is een contract voor medehuur? Een contract voor medehuur is een huurovereenkomst waarbij meerdere huurders, de ‘medehuurders’, ondertekenaars zijn. Dit soort overeenkomst is vrij nieuw en wordt gereglementeerd sinds 1 september 2018. Door de stijgende huurprijzen worden contracten voor medehuur wordt steeds populairder, vooral dan bij studenten en jonge werknemers. Een woning delen is …

Minigids van het contract voor medehuur in België Read More »