Beheer de btw op uw huur met Smovin​

Huurfacture

Residentiële of handelshuurovereenkomst onderworpen aan de btw? Met Smovin past u btw toe op alle of een deel van uw huren, forfaits en provisies voor lasten. Met deze btw-tarieven wordt rekening gehouden bij het opmaken van uw huurfacturen. 

Huurfacture
Btw en lasten-regularisatie

Btw en lasten-regularisatie

Btw en lasten-regularisatie

In geval van een lastenafrekening berekent Smovin de aan te rekenen btw op basis van de btw-plichtigheid van de huurder (medecontractant, enz.).

Ontdek al onze functies