Regulariseer uw lasten in alle eenvoud

Op basis van uw in Smovin ingegeven facturen berekent u het verschuldigde bedrag voor elke huurder, rekening houdend met de reeds betaalde provisies.

De afrekening is gebaseerd op de quotiteiten, het werkelijke verbruik of de meteropnames opgegeven door de leveranciers of door de syndicus. 

Voorbeeld van het doorberekenen van kosten aan huurders

Reken de lasten door aan uw huurders

Voorbeeld van het doorberekenen van kosten aan huurders

Reken voor kantoren en handelszaken uw lasten moeiteloos door aan uw huurders op basis van hun bezettingsperiode en eventuele btw-plichtigheid. Exporteer vervolgens het resultaat naar uw boekhoudsysteem.

Ontdek al onze functies

Administratief beheer

Financieel beheer

Boekhouding