Blog

Huurwaarbog

Kom als eigenaar alles te weten over de huurwaarborg in België

Eigenaars die in België onroerend goed verhuren, kunnen hun huurders een huurwaarborg vragen. Deze financiële waarborg garandeert dat de huurder zijn verplichtingen tijdens de duur van het huurcontract nakomt (betaling van de huur, respect voor de woning, betaling van de lasten, onderhoud …). Het is dus een heuse bescherming die het mogelijk maakt de verhuur …

Kom als eigenaar alles te weten over de huurwaarborg in België Read More »

het contract voor medehuur

Minigids van het contract voor medehuur in België

Wat is een contract voor medehuur? Een contract voor medehuur is een huurovereenkomst waarbij meerdere huurders, de ‘medehuurders’, ondertekenaars zijn. Dit soort overeenkomst is vrij nieuw en wordt gereglementeerd sinds 1 januari 2019 in Vlaanderen. Door de stijgende huurprijzen worden contracten voor medehuur wordt steeds populairder, vooral dan bij studenten en jonge werknemers. Een woning …

Minigids van het contract voor medehuur in België Read More »

Cession bail commercial

Duur van een huurcontract in België

Alle huurovereenkomsten hebben voortaan een bepaalde duur. De duur van de huurovereenkomsten verschilt naargelang de bestemming. Vaak lopen ze van 1 tot 9 jaar. In sommige gevallen zijn huurcontracten van minder dan 1 jaar echter mogelijk. En dat geldt ook voor huurcontracten van meer dan 9 jaar. Maar die komen zelden voor. De duur van …

Duur van een huurcontract in België Read More »