Blog

Cession bail commercial

Duur van een huurcontract in België

Alle huurovereenkomsten hebben voortaan een bepaalde duur. De duur van de huurovereenkomsten verschilt naargelang de bestemming. Vaak lopen ze van 1 tot 9 jaar. In sommige gevallen zijn huurcontracten van minder dan 1 jaar echter mogelijk. En dat geldt ook voor huurcontracten van meer dan 9 jaar. Maar die komen zelden voor. De duur van …

Duur van een huurcontract in België Read More »

Huurcontract

Huurcontract: gebruiksaanwijzing

De huurovereenkomst is het contract tussen een verhuurder en een huurder. Als u als eigenaar van plan bent een of meer eigendommen te verhuren, is een overeenkomst van essentieel belang. Ze is bindend voor eigenaar en huurder en moet door beide partijen worden ondertekend.Duur van de overeenkomst, aard van de huur, verplichtingen … Hier volgt …

Huurcontract: gebruiksaanwijzing Read More »

Contract opzeggen

Opzegging van het huurcontract door de eigenaar: voorbeeldbrieven

De opzegging van residentiële huurovereenkomsten wordt geregeld door gewestelijke wetten. Daarom bieden we voorbeeldbrieven aan, afhankelijk van de regio waar uw eigendom gelegen is. De regels hangen ook van verschillende zaken af: Duur van de overeenkomst Type overeenkomst Tijdstip: vindt de beëindiging op of voor het einde van de overeenkomst plaats De opzegging moet per …

Opzegging van het huurcontract door de eigenaar: voorbeeldbrieven Read More »