Gezondheidsindex
Gezondheidsindex

Wat is de gezondheidsindex?

Om de gezondheidsindex te begrijpen, moet u eerst weten wat de consumptieprijsindex of CPI is.

De consumptieprijsindex is een indicator voor de prijsevolutie van alle goederen en diensten in België. Hij toont de evolutie van de kosten van levensonderhoud of van de ‘indexkorf’, en leidt tot inflatie als hij stijgt en deflatie als hij daalt (een heel zeldzame situatie).

De gezondheidsindex werd in het leven geroepen in 1994 en is de consumptieprijsindex zonder de volgende prijzen:

  • tabak,
  • alcoholische dranken,
  • benzine en
  • diesel.

De gezondheidsindex wordt momenteel gebruikt om de indexering van huren te berekenen. Hij werd in 1994 gecreëerd om de stijging van de huur af te remmen. De prijzen van de 4 producten stijgen dan ook sneller dan de rest van de indexkorf.

Hoe vaak wordt de gezondheidsindex gepubliceerd?

De gezondheidsindex wordt net als de consumptieprijsindex maandelijks door de FOD Economie gepubliceerd aan het einde van de maand, rond de 25ste.

Gezondheidsindex, basis 1996, basis 2004, basis 2013, wat betekent dat?

Om de indexering gemakkelijker te kunnen berekenen, legt de overheid de index “regelmatig” vast op 0 of op 100. Dat gebeurde in 2004 en 2013. We spreken daarom van een basisindex 1996, basisindex 2004 en basisindex 2013.

Hoe wordt de huurindexering berekend?

Om de indexering van een huur te berekenen, moet rekening worden gehouden met 2 indexen van de gezondheidsindex:

1/ De basisindex: d.w.z. de index van de maand voorafgaand aan de datum waarop de huurovereenkomst wordt ondertekend of van kracht wordt, afhankelijk van de regio.

2/ De nieuwe index: komt overeen met de index van de maand voorafgaand aan de verjaardag van het huurcontract.

Berekening: (Huidige huur x nieuwe index) / startindex = nieuwe huur

Dalende gezondheidsindex?

Als de gezondheidsindex lager is dan de basisindex en de huurindexering negatief is, kan de huurder de eigenaar vragen om de huur te verminderen.

* Let op: indien het vastgoed gelegen is in Brussel met een EPC E-label, zal onze indexeerder pas de indexatie berekenen vanaf 14/10/2023 en geen rekening houden met de mogelijkheid tot indexering met terugwerkende kracht.

Ondanks al onze inspanningen voor de juistheid en betrouwbaarheid van onze artikels, zijn we niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden in de inhoud. Voor vragen raden we een advocaat aan.

Veelgestelde vragen
Om de indexering van de huur te berekenen, moet rekening worden gehouden met: 1/ de index vóór de datum waarop de huurovereenkomst werd ondertekend of van kracht werd, afhankelijk van de regio, en 2/ de index van de maand voorafgaand aan de verjaardag van de huurovereenkomst.
De gezondheidsindex is gebaseerd op de consumptieprijsindex (die rekening houdt met de prijsevolutie van alle producten en diensten), en houdt geen rekening met de prijs van tabak, alcohol, benzine en diesel.
Om de stijging van de huur te berekenen, wordt de gezondheidsindex gebruikt.
De indexen worden elke maand gepubliceerd.

Indexatieberekening

Regio*
Sur le même sujet
software voor huurbeheer
Abonneer u op onze e-nieuwsbrief!

Dank u voor uw inschrijving!