Huurindexering Vlaanderen
Huurindexering Vlaanderen

Huurindexering in Vlaanderen

NIEUW: Sinds 1 oktober 2023 mag de huur in Vlaanderen opnieuw geïndexeerd worden, ongeacht het EPC. Maar hoewel de beperkingen werden opgeheven, is er voor woningen met een EPC D, E en F en voor panden zonder EPC een aangepaste formule voor de berekening van de indexering. Dit om te vermijden dat eigenaars de verloren indexering terugwinnen.

Sinds 1 oktober 2022 hing de huurindexering in Vlaanderen af van het EPC-attest van de woning. Bij sommige attesten was een volledige indexering mogelijk, bij andere een gedeeltelijke indexering en bij de slechtste EPC’s geen enkele indexering.

De regel was de volgende:

 • EPC’s van categorie A, B of C mochten voor 100% worden geïndexeerd
 • EPC’s van categorie D mochten slechts voor 50% worden geïndexeerd
 • EPC’s van categorie F, G en onbekend mochten niet langer geïndexeerd worden

Op 1 oktober 2023 waren deze beperkingen niet langer van kracht en werkte het Vlaamse gewest een nieuwe berekeningsmethode uit. Volgens deze nieuwe methode wordt de gebruikelijke indexeringsformule vermenigvuldigd met een correctiefactor, die verschilt naargelang het EPC van de woning en de verjaardag van het huurcontract.

De indexering met aangepaste formule (correctiefactor) kan worden toegepast indien:

 • de woning als hoofdverblijfplaats wordt verhuurd (sociale woningen en studentenkoten kunnen niet geïndexeerd worden)
 • Het huurcontract voor 1 oktober 2022 van kracht ging
 • De woning een EPC D, E, F of geen EPC heeft

Het zijn dezelfde drie kenmerken die van toepassing waren bij het bevriezen van de huur tot 30 september 2023.

Huurindexering in Vlaanderen berekenen volgens het EPC

Voor de huurindexering in Vlaanderen moet rekening worden gehouden met de huur zonder kosten, de gezondheidsindex en de correctiefactor. Opgelet, de correctiefactor hangt af van het EPC en de verjaardag van het huurcontract.

Berekening:

Nieuwe geïndexeerde huur = nieuwe geïndexeerde huur zonder beperking x correctiefactor

Ter herinnering, de geïndexeerde huur zonder beperking wordt als volgt berekend:

Nieuwe geïndexeerde huur zonder beperking = (basishuur x nieuwe index) / basisindex

De indextabel vindt u hier.

EPC D en verjaardag van het huurcontract tussen 1 januari 2023 en 30 september 2023

Voor een woning met EPC D en met een huurcontract dat van kracht ging tussen 1 januari 2023 en 30 september 2023 is de vereenvoudigde correctiefactor de volgende: 0,5 x [(index 2022 + index 2023) / index 2023]

Of

 • De index 2022 komt overeen met de gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan de vankrachtwording van het huurcontract in 2022
 • De index 2023 komt overeen met de gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan de vankrachtwording van het huurcontract in 2023

Voorbeeld:

 • De basishuur bedraagt 500 euro
 • Het huurcontract ging van kracht in maart 2019

De berekening van de indexering gebeurt in twee stappen

1) eerste stap: geïndexeerde huur berekenen

Nieuwe huur = (basishuur x nieuwe index / basisindex)

Of

 • De basisindex is die van februari 2019 = 108,78
 • De nieuwe index is die van februari 2023 = 126,86

Nieuwe huur = (500 x 126,86 / 108,78) = € 583,10

2) Tweede stap: correctiefactor berekenen en vermenigvuldigen met de geïndexeerde huur

A) Correctiefactor berekenen

Correctiefactor = 0,5 x [(index 2022 + index 2023) / index 2023]

Of

 • Index 2022 = index van februari 2022 = 118,74
 • Index 2023 = index van februari 2023 = 126,86

Correctiefactor = 0,5 x [(118,74 + 126,86) / 126,86] = 0,9680

B) Gecorrigeerde huur berekenen

Geïndexeerde huur x correctiefactor = € 583,10 x 0,9680 = € 564,44

De eigenaar kan € 564,44 per maand zonder kosten vragen als nieuwe huur.

EPC D en verjaardag van het huurcontract tussen 1 oktober 2022 en 31 december 2022

Voor een woning met EPC D en met een huurcontract dat van kracht ging tussen 1 oktober 2022 en 31 december 2022 is de vereenvoudigde correctiefactor de volgende: 0,5 x [(index 2021 + index 2022) / index 2022]

Of

 • De index 2021 komt overeen met de gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan de vankrachtwording van het huurcontract in 2021
 • De index 2022 komt overeen met de gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan de vankrachtwording van het huurcontract in 2022

EPC E, F en onbekend en verjaardag van het huurcontract tussen 1 januari 2023 en 30 september 2023

Voor een woning met EPC D en met een huurcontract dat van kracht ging tussen 1 januari 2023 en 30 september 2023 is de correctiefactor de volgende: index 2022 / index 2023

Of

 • De index 2022 komt overeen met de gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan de vankrachtwording van het huurcontract in 2022
 • De index 2023 komt overeen met de gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan de vankrachtwording van het huurcontract in 2023

EPC E, F en onbekend en verjaardag van het huurcontract tussen 1 oktober 2022 en 31 december 2022

Voor een woning met EPC D en met een huurcontract dat van kracht ging tussen 1 oktober 2022 en 31 december 2022 is de correctiefactor de volgende: index 2021 / index 2022

Of

 • De index 2021 komt overeen met de gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan de vankrachtwording van het huurcontract in 2021
 • De index 2022 komt overeen met de gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan de vankrachtwording van het huurcontract in 2022

Overzichtstabel met correctiefactoren volgens het EPC en de begindatum van het contract

Verjaardag van het huurcontract tussen 01/10/22 en 31/12/22 Verjaardag tussen 01/01/23 en 30/09/23
EPC DEPC E, F of onbekendEPC DEPC E, F of onbekend
Correctiefactor0,5 x [(index 2021 + index 2022) / index 2022]index 2021 / index 20220,5 x [(index 2022 + index 2023) / index 2023]index 2022 / index 2023
*Index + ‘jaar’ = gezondheidsindex van het vermelde jaar en de maand van de verjaardag van het huurcontract

Wanneer kan een huur worden geïndexeerd in Vlaanderen?

Net als in de rest van het land kan de huur in Vlaanderen geïndexeerd worden op elke verjaardag van het huurcontract, maximaal eenmaal per jaar.

De eigenaar moet de huurder vragen om de huur te indexeren en daarbij de berekening alsook het nieuwe huurbedrag vermelden.

Zonder kennisgeving van de eigenaar is de huurder niet verplicht om de huur automatisch te indexeren.

In geval van nalatigheid kan de eigenaar een rechtzetting vragen aan de huurder, en dit met een terugwerkende kracht van maximaal 3 maanden. Hij kan niet verder teruggaan dan 3 maanden.

Hoe vergeet u nooit meer om uw huren te indexeren?

Met programma’s zoals Smovin krijgt u een melding zodra een van uw huurcontracten geïndexeerd kan worden.

De software voert de berekening in uw plaats uit en houdt daarbij rekening met criteria als het EPC en het soort huurcontract, het gewest of de geldende wetten.

Met Smovin kunt u ook een melding sturen naar de huurder via e-mail, brief of aangetekend schrijven.

Alle communicatie is vooraf opgesteld en verloopt automatisch. Zo loopt u niet langer het risico dat u vergeet een huurder te indexeren of een fout maakt in de berekening.

Door de jaarlijkse indexering en het versturen van meldingen naar uw huurders volledig te automatiseren, hoeft u er zelf niet aan te denken.

Ondanks al onze inspanningen voor de juistheid en betrouwbaarheid van onze artikels, zijn we niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden in de inhoud. Voor vragen raden we een advocaat aan.

Veelgestelde vragen
De huurindexering hangt af van het EPC van de woning. Bij een EPC A, B of C wordt de geïndexeerde huur als volgt berekend: nieuwe huur = (basishuur x nieuwe index) / basisindex. Bij een EPC D, E, F of onbekend moet de nieuwe huur vermenigvuldigd worden met een correctiefactor.
De correctiefactor hangt af van het EPC-attest van de woning en de verjaardag van het huurcontract. Er bestaan dus 4 correctiefactoren.
In België kan de huur geïndexeerd worden op elke verjaardag van het huurcontract, maximaal eenmaal per jaar.

Indexatieberekening

Regio*
Meer artikelen over huurindexering
software voor huurbeheer
Abonneer u op onze e-nieuwsbrief!

Dank u voor uw inschrijving!