société patrimoniale
société patrimoniale

Wat is een patrimoniumvennootschap in België?

5/5 - (29 votes)

Zoals de naam al laat vermoeden, is het doel van een patrimoniumvennootschap het beheer van een vermogen. Dit kan bestaan uit effecten of onroerend goed.

In België kiezen veel eigenaars voor deze rechtsvorm en richten ze een patrimoniumvennootschap op. Ze kunnen dan verschillende vermogens groeperen of samenvoegen met andere mensen uit hun kennissenkring. 

Familiale patrimoniumvennootschappen zijn schering en inslag in België. Ze leveren dan ook aanzienlijke belastingvoordelen op.

Wat zijn de voor- en nadelen van een patrimoniumvennootschap? We leggen de werking in detail uit.

Patrimoniumvennootschap: definitie

In België is een patrimoniumvennootschap op zich geen vennootschapsvorm. Ze kan de volgende juridische vormen aannemen: VBA, NV, CV, VOF, CommV …

Het statutaire doel van de opgerichte vennootschap moet vermogensbeheer zijn.

Een patrimoniumvennootschap kan het volgende samenbrengen:

  • Effecten: aandelen, kapitaal, kostbare goederen enz.
  • Vastgoed: gebouwen, kantoren, magazijnen, appartementen enz.

Familiale patrimoniumvennootschap

Een patrimoniumvennootschap is een interessante oplossing om het familiale vermogen te optimaliseren.

Ze maakt het behoud van het vermogen mogelijk zonder dit te verdelen.

En de ouders blijven bepaalde rechten uitoefenen op de eigendommen. Zij hebben de keuze: vruchtgebruik of lijfrente tot aan hun overlijden.

De structuur van de vennootschap biedt zekerheid voor het beheer van een vastgoedpatrimonium. De vennootschap bezit het onroerend goed, de familieleden bezitten de aandelen. Dit is een oplossing die veel familieconflicten voorkomt

Waarom een patrimoniumvennootschap oprichten

Waarom veel eigenaars voor deze oplossing kiezen? Omdat ze aanzienlijke financiële voordelen biedt. 

Bovendien wordt de successieplanning vereenvoudigd. Het vermogen wordt immers niet verdeeld en de successierechten blijven laag.

Voordelen van een patrimoniumvennootschap

Een stabiel en duurzaam beheer van een vastgoedpatrimonium kan voor veel eigenaars een uitdaging zijn. Via een patrimoniumvennootschap kan een vastgoedproject op lange termijn gestructureerd worden.

Fiscaliteit

De fiscaliteit bij een patrimoniumvennootschap is voordeliger dan bij een natuurlijke persoon. De vennootschap is onderworpen aan de vennootschapsbelasting, die geplafonneerd is. En niet aan de inkomstenbelasting, zoals bij natuurlijke personen. 

In de meeste gevallen is de vennootschapsbelasting lager dan de personenbelasting, die stijgt naargelang de inkomensschijf. 

In het geval van een patrimoniumvennootschap zijn alle kosten aftrekbaar van de belastbare grondslag: rente van leningen, verzekeringen, onderhoudskosten, registratierechten, notariskosten …

Een patrimoniumvennootschap is nog voordeliger wanneer het gaat om onroerend goed dat bestemd is voor verhuur en voor beroepsactiviteiten.

Overdracht

Een patrimoniumvennootschap bestaat uit aandelen die aan de erfgenamen kunnen worden overgedragen. Op die manier worden de successierechten omzeild. In België bedraagt het schenkingstarief op vastgoed 3%.

Indien de schenker binnen drie jaar na de overdracht van de aandelen overlijdt, is het bedrag van de schenking onderworpen aan successierechten. 

Nadelen van een patrimoniumvennootschap

Hoewel een patrimoniumvennootschap op fiscaal vlak onmiskenbare voordelen biedt, moet u goed nadenken over de oprichting ervan. Sommige projecten zijn er niet voor geschikt.

Verkoop van eigendom

Als de aandeelhouders beslissen om een pand te verkopen, is het moeilijk om dit uit de vennootschap te halen en aan een natuurlijke persoon te verkopen.

Daarom is het belangrijk om soortgelijke eigendommen niet samen te brengen in één patrimoniumvennootschap. We raden aan om per gebouw een patrimoniumvennootschap op te richten.

Meerwaarde

In tegenstelling tot een natuurlijke persoon, die geen meerwaardebelasting betaalt op een onroerend goed dat hij langer dan 5 jaar bezit, moet een vennootschap die wel betalen.

Het is dus niet interessant om eigendommen als patrimoniumvennootschap te verkopen. 

De vennootschap kan wel aandelen verkopen. Ze moet de vennootschapsbelasting betalen op de winst maar vermijdt registratierechten. En die kunnen aanzienlijk zijn.

Verplichtingen van de vennootschap

Als bedrijf hebt u administratieve en boekhoudkundige verplichtingen (financieel plan, balans …). 

Deze verplichtingen brengen beheerskosten mee waarmee rekening moet worden gehouden (accountant, notaris, jurist …).

Ebook vastgoedbeleggingen

Ondanks al onze inspanningen voor de juistheid en betrouwbaarheid van onze artikels, zijn we niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden in de inhoud. Voor vragen raden we een advocaat aan.

Veelgestelde vragen
Een patrimoniumvennootschap beheert een patrimonium dat kan bestaan uit roerende of onroerende waarden. Ze kan de volgende rechtsvormen aannemen: NV, BV, CV, VoF, CommV, …
In België is een patrimoniumvennootschap een maatschappij die de volgende rechtsvormen kan aannemen: NV, BV, CV, VoF, CommV, …
Een patrimoniumvennootschap heeft fiscale voordelen. Het percentage van de vennootschapsbelasting is namelijk lager dan dat van de belasting van natuurlijke personen en kosten zijn aftrekbaar van de belastbare grondslag (zoals de rente op leningen en verzekeringen). Ze bestaat ook uit aandelen die kunnen worden overgedragen aan erfgenamen, waardoor successierechten worden omzeild.
Andere artikelen over het vastgoedvennootschap
software voor huurbeheer
Abonneer u op onze e-nieuwsbrief!

Dank u voor uw inschrijving!