Société immobilière à vendre
Société immobilière à vendre

Een vastgoedvennootschap kopen: wat u moet weten

5/5 - (29 votes)

Met een vastgoedvennootschap beheert u onroerend goed als bedrijf en niet als natuurlijke persoon. Dit biedt belastingvoordelen en beperkt de successierechten.

De beheerder bezit immers de aandelen en niet het onroerend goed. 

Soms is het interessanter om een vastgoedvennootschap te kopen of te verkopen dan een gebouw.

Als u eraan denkt om een vastgoedvennootschap te kopen, zijn er eerst een aantal zaken die u moet overwegen.

Deze oplossing biedt voordelen voor zowel verkoper als koper. Maar ze houdt een aantal verplichtingen in met betrekking tot vennootschappen.

Voordelen voor de verkoper

Als verkoper van een vastgoedvennootschap zijn er aanzienlijke fiscale voordelen. 

De verkoper kan een deel van zijn aandelen of de hele onderneming verkopen.

Fiscaliteit

Uit fiscaal oogpunt wordt de verkoper van een vastgoedvennootschap niet op dezelfde wijze belast op de meerwaarde bij de verkoop van zijn aandelen als bij de verkoop van een onroerend goed.

De vermogenswinstbelasting op onroerend goed bedraagt in België immers 16,5%.

Anderzijds is de meerwaarde die wordt gerealiseerd bij de verkoop van een gebouw in een vennootschap niet belastbaar voor de natuurlijke persoon die zijn aandelen heeft verkocht. 

Het is belangrijk te weten dat als het bedrijf het gebouw verkoopt, de meerwaarde onderworpen is aan een vennootschapsbelasting van 25%.

Voordelen voor de koper

Een vastgoedvennootschap kopen, houdt ook voordelen in voor de koper. De administratieve procedures zijn immers niet dezelfde als bij de aankoop van een onroerend goed.

Registratierechten

In Vlaanderen worden de registratierechten voor hoofdverblijfplaatsen verlaagd van 6% naar 3%.

Dit is aanzienlijk lager dan in Brussel of Wallonië. Hier bedragen de registratierechten 12,5%.

Wat de registratierechten betreft voor woningen die niet als hoofdverblijfplaats worden beschouwd, blijft het tarief hetzelfde voor Wallonië en Brussel: 12,5%.

In Vlaanderen wordt het tarief opgetrokken naar 12%

De registratierechten zijn verplicht bij de aankoop van een onroerend goed. Met dit bedrag moet dus rekening worden gehouden in het budget van een vastgoedinvesteerder.

Bij de aankoop van een vastgoedvennootschap verwerft de koper aandelen. Die zijn niet onderworpen aan registratierechten.

En er zijn geen notariskosten. Het kan dus een voordeel zijn om onroerend goed te verwerven.

Risico’s en verplichtingen om rekening mee te houden alvorens voor deze oplossing te kiezen

De overname van een vastgoedvennootschap heeft bepaalde nadelen. Voor Belgische vennootschappen gelden immers verplichtingen.

Bovendien kan de financiering van een vastgoedvennootschap wel eens lastig zijn.

Financiering

Voor de aankoop van een bedrijf moet de koper de nodige financiering verkrijgen. Een hypothecaire lening is echter niet mogelijk voor de aankoop van aandelen.

Het onroerend goed kan dus geen garantie voor de bank vormen.

De koper moet de bank overtuigen om hem een investeringskrediet te verstrekken.

Het profiel van de koper moet dan ook gunstig zijn. Hij heeft meer kans om het krediet te verkrijgen als hij eigen middelen heeft.

Beheer van de rekeningen

Een bedrijf beheren betekent ook de rekeningen beheren. Belgische ondernemingen zijn verplicht om hun jaarrekening neer te leggen en de resultaten te publiceren.

Een vastgoedvennootschap is onderworpen aan de vennootschapsbelasting. En elk kwartaal moet ze de btw aangeven.

Hoe koopt u een vastgoedvennootschap?

Wilt u als belegger een vastgoedvennootschap kopen? Dan gaat u zo te werk.

Verwerving van aandelen

De koper van de vastgoedvennootschap verwerft de aandelen van de vennootschap en vervangt de verkoper als zaakvoerder van de vennootschap. 

Een aandeelhouder is eigenaar van de aandelen van een vennootschap en kan dus eigendom overdragen via een verkoop of schenking. 

Als de vastgoedvennootschap uit meerdere vennoten bestaat, moet één van hen via stemming de goedkeuring van de anderen krijgen, wil hij zijn aandelen verkopen.

Overname van rechten en plichten

Bij de overname van een vastgoedvennootschap neemt de nieuwe aandeelhouder alle rechten en plichten over.

Daarom is het belangrijk dat de koper goed voorbereid is en zich indekt tegen de risico’s van bedrijfsvoering.

Ondanks al onze inspanningen voor de juistheid en betrouwbaarheid van onze artikels, zijn we niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden in de inhoud. Voor vragen raden we een advocaat aan.

Veelgestelde vragen
Dit levert fiscale voordelen op, omdat de meerwaardebelasting op onroerend goed 16,5% bedraagt in België. Anderzijds is de meerwaarde die wordt gerealiseerd bij de verkoop van een gebouw in een vennootschap niet belastbaar voor de natuurlijke persoon die zijn aandelen heeft verkocht.
Bij de aankoop van een vastgoedvennootschap verwerft de koper aandelen. Die zijn niet onderworpen aan registratierechten. Er zijn ook geen notariskosten.
Omdat het gaat om de aankoop van aandelen kan er geen hypothecaire lening worden afgesloten. Het onroerend goed kan dus geen garantie voor de bank vormen. Ook moeten de rekeningen worden beheerd met een publicatie van de jaarrekening en de betaling van de vennootschapsbelasting.
Andere artikelen over de vastgoedvennootschap
software voor huurbeheer
Abonneer u op onze e-nieuwsbrief!

Dank u voor uw inschrijving!