Schenking van onroerend goed
Schenking van onroerend goed

Schenking van vastgoed in België

5/5 - (41 votes)

Als eigenaar wilt u misschien tijdens uw leven een eigendom aan een naaste schenken.

Dit biedt aanzienlijke fiscale voordelen. Daarom is het raadzaam om vertrouwd te raken met deze oplossing.

Wat volgt, is een overzicht van de verschillende procedures om onroerend goed volgens de regels te schenken.

Wat is een schenking van vastgoed?

Een schenking van onroerend goed betreft de overdracht van het eigendom van een eigenaar naar een persoon van zijn keuze (vriend, familie…).

De eigenaar van het onroerend goed doet een schenking tijdens zijn leven en mag geen tegenprestatie ontvangen in ruil voor het goed.

Hoe schenkt u vastgoed?

Vooreen schenking van onroerend goed is het belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de regelgeving in uw regio. Ze kan per provincie verschillen.

Een schenking van onroerend goed moet door een notaris worden verricht, aangezien het om een plechtige handeling gaat. Bij het opstellen van de notariële akte zijn schenkingsrechten verschuldigd.

Deze belastingen komen ten gunste van het gewest waar de schenker woont.

De waarde van het goed moet worden bepaald aan de hand van de prijzen op de vastgoedmarkt op het tijdstip van de schenking.

Als het onroerend goed te laag of te hoog geschat wordt, kunnen boetes of extra belastingen worden opgelegd.

Een expert wordt dan ook aangesteld om het onroerend goed te schatten.

Wat zijn de kosten van een schenking?

Bij een schenking moeten de partijen de zogenaamde schenkingsrechten (een belasting)en de notariskosten betalen.

Schenkingsrechten

Die verschillen van regio tot regio en hangen af van

  • De waarde van het onroerend goed dat wordt overgedragen,
  • de familieband tussen de schenker en de begiftigde.

Notariskosten

Ook aan de notariële aktes zijn kosten verbonden. En die moeten worden betaald door de schenker of de begiftigde.

Ze omvatten de erelonen van de notaris en eventuele opzoekingen en administratieve formaliteiten. 

Waarom onroerend goed schenken (tijdens uw leven)?

Veel eigenaars kiezen voor een schenking van onroerend goed tijdens hun leven. Dit bespaart de begunstigde aanzienlijke successierechten.

Bovendien kan de opvolger langer van het goed genieten.

In veel situaties is het fiscaal voordelig om onroerend goed te schenken in plaats van het na te laten.

Dit kan een aanzienlijke belastingbesparing opleveren.

Op welke leeftijd moet ik een schenking doen?

Er is geen minimum- of maximumleeftijd voor het schenken van onroerend goed.

Als de schenker binnen drie jaar na de schenking overlijdt, kan dit in Wallonië of Vlaanderen gevolgen hebben voor de successierechten.

Aan wie moet ik schenken?

Een eigenaar kan een onroerend goed schenken aan de persoon van zijn keuze: vriend, familie, ouder …

De relatie tussen de schenker en de begunstigde is bepalend voor de berekening van de schenkingsrechten. Hoe nauwer de relatie, hoe lager de kosten.

Ze kunnen variëren van 3% tot 40% van de geschatte prijs van het goed dat wordt overgedragen.

Wat is de termijn tussen twee schenkingen om in aanmerking te komen voor belastingverminderingen?

Bij schenkingsrechten wordt de teller om de drie jaar op nul gezet. Daarom is het beter om vastgoed in schijven van drie jaar te schenken. Zo geniet u een optimale belastingvermindering.

Een schenking in schijven maakt het dus mogelijk om de schenkingsrechten bij de overdracht van het onroerend goed te verminderen.

Wat gebeurt er wanneer de schenker binnen de 3 jaar overlijdt?

Als de schenking van onroerend goed in schijven gebeurt en de schenker overlijdt, vallen de nog niet overgedragen schijven in de successie.

De erfgenamen moeten dan successierechten betalen.

De schijven waarvoor schenkingsrechten werden betaald, zijn niet onderworpen aan successierechten als de schenker in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gevestigd.

In Vlaanderen of Wallonië wordt het geschonken vermogen toch in aanmerking genomen bij de berekening van de successierechten als de schenker binnen de 3 jaar komt te sterven.

Schenking van vastgoed in Vlaanderen of Brussel

Het vastgoedrecht is een gewestelijke aangelegenheid. Daarom bestaan er verschillen tussen het Brusselse en het Vlaamse gewest met betrekking tot schenkingen van vastgoed.

De regelgeving verschilt op de volgende punten:

  • Bij overlijden van de schenker op de schenkingen per schijf,
  • Het bedrag van de schenkingsrechten.

Een schenking van onroerend goed moet worden overwogen als u onroerend goed bezit. U vermijdt dat uw erfgenamen aanzienlijke successierechten moeten betalen. Denk er vroeg genoeg over na als u veel vastgoed hebt. Zo geniet u van meerdere schijven van 3 jaar en beperkt u de schenkingsrechten tot een minimum.

Ondanks al onze inspanningen voor de juistheid en betrouwbaarheid van onze artikels, zijn we niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden in de inhoud. Voor vragen raden we een advocaat aan.

Veelgestelde vragen
Een onroerende schenking is de overdracht van de eigendom van een eigenaar naar een persoon van zijn keuze (vriend, familie, …). De eigenaar van het onroerend goed doet een schenking tijdens zijn leven en mag geen tegenprestatie ontvangen in ruil voor het goed.
Een onroerende schenking gebeurt bij een notaris. De wetgeving hierrond hangt af van waar u woont. De verschuldigde schenkingsrechten zijn afhankelijk van de waarde van het geschonken goed.
Een schenking voorkomt dat de schenker zware successierechten moet betalen. In veel situaties is het fiscaal voordelig om onroerend goed te schenken in plaats van het na te laten.
Bij een schenking moeten de partijen een belasting met de naam 'schenkingsrechten' betalen (die afhangt van het gewest, de waarde van het geschonken goed en de graad van verwantschap tussen schenker en begunstigde). Ze betalen ook notariskosten.
Meer artikelen over schenking van onroerend goed
software voor huurbeheer
Abonneer u op onze e-nieuwsbrief!

Dank u voor uw inschrijving!