Bereken de indexering

Bereken de indexering

Bereken de huurindexering in België

Inhoudsopgave

Hieronder vindt u onze simulator om de geïndexeerde huur van uw huurder te berekenen.

Bereken de huurindexering

Indexatieberekening

Regio*

Deze simulator is geldig voor alle huurwoningen gelegen in België waarop de gezondheidsindex van toepassing is. Het gaat dan om huurcontracten, handelshuurcontracten en andere contracten volgens artikel 1728 bis van het Burgerlijk Wetboek

Hoe wordt de huurindexering berekend?

Om de nieuwe huurprijs met onze simulator te berekenen, moet u rekening houden met verschillende parameters:

  • Basishuur (huurprijs die wordt vastgelegd bij de ondertekening van het huurcontract)
  • Datum waarop het contract wordt ondertekend,
  • Het gewest waarin het onroerend goed is gelegen (Brussel, Wallonië, Vlaanderen)
  • Soort vastgoed.

In België is de huurindexering gebaseerd op de gezondheidsindex, die op zijn beurt is gebaseerd op de evolutie van de levensonderhoudskosten. De berekening van de huurindexering houdt rekening met:

  • de basisindex: index van de maand die voorafgaat aan de inwerkingtreding van het contract of de ondertekeningsdatum van het huurcontract, afhankelijk van het gewest
  • de nieuwe index: index van de maand vóór de verjaardag van het huurcontract
  • de basishuur: huur bepaald bij de ondertekening van het huurcontract

Huurindexering per gewest

Sinds 1 januari 2018 is de huurindexering een gewestelijke bevoegdheid. Het grote verschil voor de berekening van de indexering in Wallonië en Brussel of Vlaanderen zit hem in de basisindex

Indexering Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Basisindex: index van de maand die voorafgaat aan die van de ondertekening van het huurcontract.

Indexering Vlaams Gewest

Basisindex: index van de maand die voorafgaat aan die waarin het huurcontract van kracht wordt.

Het Vlaamse, het Waalse en het Brusselse Gewest kondigden onlangs een wijziging van de regels rond de huurindexatie volgens het EPC aan. Lees de nieuwe regels voor de huurindexatie volgens het EPC in ons artikel.

Nooit meer vergeten

Veel eigenaars vergeten wel eens een pand te indexeren. De datums van de contracten zijn dan ook niet altijd dezelfde. Toch mag u niet vergeten om elk pand te indexeren op de verjaardag van elk huurcontract.

Om dit te voorkomen, bestaan er vastgoedbeheerprogramma’s die u verwittigen zodra een pand geïndexeerd kan worden. De tool voert ook de berekening voor u uit en stelt de communicatie op. Die kunt u dan met één klik per e-mail, brief of aangetekende brief aan uw huurder verzenden.

ebook 2 NL
Meer artikelen over huurindexering
Meer artikelen over huurindexering
software voor huurbeheer
Abonneer u op onze e-nieuwsbrief!

Dank u voor uw inschrijving!