Bereken de indexering
Bereken de indexering

Bereken de huurindexering in België

5/5 - (32 votes)

Hieronder vindt u onze simulator om de geïndexeerde huur van uw huurder te berekenen.

NIEUW: de huidige EPC-beperkingen verdwijnen in Wallonië vanaf 1 oktober 2023, in Brussel vanaf 13 oktober 2023 en in Vlaanderen vanaf 1 november 2023. Eigenaars kunnen hun eigendommen dus opnieuw voor 100% indexeren, ongeacht de energieprestaties. In Brussel blijft de kwestie op tafel liggen.

Let op: voor huurcontracten in Vlaanderen zal de simulator niet langer up-to-date zijn vanaf 1 oktober 2023. De EPC-beperkingen zullen na deze datum niet langer van toepassing zijn. We werken momenteel aan de update.

Bereken de huurindexering

Indexatieberekening

Regio*

* Let op: indien het vastgoed gelegen is in Brussel met een EPC E-label, zal onze indexeerder pas de indexatie berekenen vanaf 14/10/2023 en geen rekening houden met de mogelijkheid tot indexering met terugwerkende kracht.

Deze simulator is geldig voor alle huurwoningen gelegen in België waarop de gezondheidsindex van toepassing is. Het gaat dan om huurcontracten, handelshuurcontracten en andere contracten volgens artikel 1728 bis van het Burgerlijk Wetboek

Hoe wordt de huurindexering berekend?

Om de nieuwe huurprijs met onze simulator te berekenen, moet u rekening houden met verschillende parameters:

  • Basishuur (huurprijs die wordt vastgelegd bij de ondertekening van het huurcontract)
  • Datum waarop het contract wordt ondertekend,
  • Het gewest waarin het onroerend goed is gelegen (Brussel, Wallonië, Vlaanderen)
  • Soort vastgoed.

In België is de huurindexering gebaseerd op de gezondheidsindex, die op zijn beurt is gebaseerd op de evolutie van de levensonderhoudskosten. De berekening van de huurindexering houdt rekening met:

  • de basisindex: index van de maand die voorafgaat aan de inwerkingtreding van het contract of de ondertekeningsdatum van het huurcontract, afhankelijk van het gewest
  • de nieuwe index: index van de maand vóór de verjaardag van het huurcontract
  • de basishuur: huur bepaald bij de ondertekening van het huurcontract

Huurindexering per gewest

Sinds 1 januari 2018 is de huurindexering een gewestelijke bevoegdheid. Het grote verschil voor de berekening van de indexering in Wallonië en Brussel of Vlaanderen zit hem in de basisindex

Indexering Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Basisindex: index van de maand die voorafgaat aan die van de ondertekening van het huurcontract.

Indexering Vlaams Gewest

Basisindex: index van de maand die voorafgaat aan die waarin het huurcontract van kracht wordt.

Het Vlaamse, het Waalse en het Brusselse Gewest kondigden onlangs een wijziging van de regels rond de huurindexatie volgens het EPC aan. Lees de nieuwe regels voor de huurindexatie volgens het EPC in ons artikel.

Nooit meer vergeten

Veel eigenaars vergeten wel eens een pand te indexeren. De datums van de contracten zijn dan ook niet altijd dezelfde. Toch mag u niet vergeten om elk pand te indexeren op de verjaardag van elk huurcontract.

Om dit te voorkomen, bestaan er vastgoedbeheerprogramma’s die u verwittigen zodra een pand geïndexeerd kan worden. De tool voert ook de berekening voor u uit en stelt de communicatie op. Die kunt u dan met één klik per e-mail, brief of aangetekende brief aan uw huurder verzenden.

Bekijk ook onze voorbeeldbrieven om uw huurder op de huurindexering te wijzen.

ebook 2 NL

Ondanks al onze inspanningen voor de juistheid en betrouwbaarheid van onze artikels, zijn we niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden in de inhoud. Voor vragen raden we een advocaat aan.

Indexatieberekening

Regio*
Meer artikelen over huurindexering
software voor huurbeheer
Abonneer u op onze e-nieuwsbrief!

Dank u voor uw inschrijving!