Commerciële huur

Commerciële huur

Hoe werkt de indexering van een handelshuurovereenkomst in België?

Inhoudsopgave

Bij woninghuurcontracten is de indexering uniform geregeld. Maar bij handelshuurovereenkomsten is dat niet het geval. De toepassing van de indexering en de frequentie ervan worden in de huurovereenkomst bepaald.

Het kan ook dat er geen indexering plaatsvindt. In dit geval kan de eigenaar nooit aanspraak maken op een indexering, tenzij het contract bij de verlenging ervan wordt aangepast.

Op 21 december 2022 publiceerde het Brusselse Parlement nieuwe regels die de indexering van handelshuurcontracten in Brussel tijdelijk (voor 1 jaar) beperken. Deze maatregel moet bedrijven helpen de energiecrisis het hoofd te bieden.

Hoe wordt de huur van een handelshuurovereenkomst geïndexeerd?

Indexering van handelshuurcontracten in Brussel berekenen

De indexering van Brusselse handelshuurcontracten is nu gedeeltelijk gebaseerd op de consumptieprijsindex, zonder energieproducten. De berekening van deze indexering hangt af van de begindatum van het contract:

  • het contract begint voor 01/08/2021:

basishuur x 0,99 x (nieuwe consumptieprijsindex zonder energetische producten) / basis (gezondheids) index

  • het contract begint na 01/08/2021:

basishuur x 0,99 x (nieuwe consumptieprijsindex zonder energetische producten) / basisconsumptieprijsindex zonder energetische producten

Ontdek hier de huurindexatietabel, maand per maand.

Indexering van handelshuurcontracten in Wallonië en Vlaanderen berekenen

In Wallonië en Vlaanderen is de berekening van de indexering van handelshuurovereenkomsten vergelijkbaar met andere soorten huurovereenkomsten. De indexering wordt sinds 1994 berekend op basis van de gezondheidsindex.Als uw huurcontract vóór deze datum is ingegaan, geldt de consumptieprijsindex.

Ontdek hier de indexeringstabel op basis van de gezondheidsindex.

Wanneer kan een handelshuurovereenkomst worden geïndexeerd?

Een handelshuurovereenkomst kan hooguit eenmaal per jaar worden geïndexeerd.

De eerste indexering kan dus ten vroegste één jaar na de ondertekening van het contract plaatsvinden. Maar dit hangt natuurlijk af van wat er in het contract staat.

ebook 3 NL

Moet de eigenaar de huurder op de hoogte brengen bij een indexering?

Bij woninghuurcontracten is het de eigenaar is die de huurder moet herinneren aan de indexering van de huur en het nieuwe bedrag moet meegeven. Maar voor handelshuurovereenkomsten is de situatie anders.

Het hangt dan ook af van wat er in het huurcontract is overeengekomen. Zo kan worden bepaald dat de huurder elk jaar automatisch zijn huur moet indexeren. In dit geval moet hij zijn huur spontaan aanpassen.

Ontdek hier onze voorbeeldbrieven voor de huurindexering van een handelshuurovereenkomst.

Kan een handelshuurovereenkomst met terugwerkende kracht worden geïndexeerd?

In tegenstelling tot woninghuurcontracten, die met een terugwerkende kracht van 3 maanden kunnen worden geïndexeerd, kan de eigenaar in het kader van een handelshuurovereenkomst de achterstallige indexering van de voorbije 12 maanden vorderen.

Maar het gebeurt dat een huurder zijn huur meer dan 12 maanden vergeet te indexeren. Na deze 12 maanden zijn de indexeringen dan verloren.

Daarom is het belangrijk dat de eigenaar goed oplet en de huurder snel een indexeringsherinnering stuurt.

Nooit meer een indexering vergeten dankzij digitale tools

Er bestaan vastgoedbeheertools die via een verbinding met uw bank controleren of uw huren op tijd worden geïnd en of er rekening werd gehouden met een eventuele indexering.

Smovin is hier een mooi voorbeeld van. Bij dit soort programma’s gebeurt de berekening en kennisgeving van de indexering aan de huurder automatisch. De eigenaar hoeft dus niets meer te doen!

Smovin automatiseert veel van uw vastgoedbeheertaken zoals betalingsopvolging en -herinneringen, lastenafrekening, huurfacturen aanmaken en verzenden enz.

Deze software centraliseert alle informatie over uw vastgoedpatrimonium en geeft een goed beeld van de gezondheid ervan.

*Als u onze indexeringssimulator gebruikt voor een handelshuurovereenkomst in Brussel, zal het resultaat niet correct zijn. We werken momenteel aan een update.

]}
Andere artikelen over handelshuurovereenkomst
software voor huurbeheer
Abonneer u op onze e-nieuwsbrief!

Dank u voor uw inschrijving!