Indexation des loyers selon le PEB

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Indexation des loyers selon le PEB

Huurindexatie volgens EPC en gewest

Inhoudsopgave

In oktober 2022 kondigde het Vlaams Gewest een wijziging aan van de regel rond de huurindexatie, nu afhankelijk van het EPC-attest.

Al snel gevolgd door het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De nieuwe regels gelden vanaf 1 november in Wallonië en binnenkort ook in Brussel.

De huurindexatie kan voor 100% of in sommige gevallen gedeeltelijk gebeuren, en wordt voor de laagste EPC’s zelfs verboden. In dit laatste geval wordt naar de panden verwezen als een ‘energiezeef’.

Deze nieuwe regels zijn bedoeld ter compensatie van de hogere lasten voor huurders als gevolg van een slechte isolatie bijvoorbeeld.

Huurindexatie in Wallonië

Ook het Waals Gewest paste zijn regels aan. En die gaan op 1 november van kracht.

  • EPC’s van categorie A, B of C mogen voor 100% worden geïndexeerd
  • EPC’s van categorie D mogen slechts voor 75% worden geïndexeerd,
  • EPC’s van categorie E mogen slechts voor 50% worden geïndexeerd,
  • EPC’s van categorie F, G en onbekend mogen 1 jaar lang niet worden geïndexeerd, tot in november 2023 dus.

Huurindexatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Op 7 oktober stemde het parlement in met nieuwe regels die van kracht gaan zodra ze in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd.

  • EPC’s van categorie A, B, C of D mogen voor 100% worden geïndexeerd,
  • EPC’s van categorie E mogen slechts voor 50% worden geïndexeerd,
  • EPC’s van categorie F, G en onbekend mogen niet langer geïndexeerd worden.

Huurindexatie in het Vlaams Gewest

De nieuwe huurindexatieregels volgens het EPC zijn in Vlaanderen van kracht sinds 3 oktober 2022:

  • EPC’s van categorie A, B of C mogen voor 100% worden geïndexeerd
  • EPC’s van categorie D mogen slechts voor 50% worden geïndexeerd,
  • EPC’s van categorie E, F en onbekend mogen 1 jaar lang niet worden geïndexeerd, tot in oktober 2023 dus.

Overzichtstabel huurindexatie volgens EPC en gewest

EPCWalloniëBrusselVlaanderen
A, B, C100%100%100%
D75%100%50%
E50%50%Geen indexatie
FGeen indexatieGeen indexatieGeen indexatie
GGeen indexatieGeen indexatieGeen indexatie
OnbekendGeen indexatieGeen indexatieGeen indexatie
Datum van kracht01/1114/1001/10

Mijn pand heeft geen EPC

Heeft uw eigendom geen EPC-attest? Dan gelden voor u dezelfde regels als voor EPC’s van categorie F en G. Sinds 1 november 2011 is het wettelijk verplicht om in het bezit te zijn van een EPC.

*Maakt u gebruik van de automatische indexering? Als uw pand in Wallonië of Brussel ligt en een EPC D of E heeft, of als uw pand in Vlaanderen ligt en een EPC D heeft, klopt het bedrag van de simulator niet. Het bedrag van de indexering (toe te voegen aan de basishuur) komt overeen met de helft of 75% van het verschil tussen de geïndexeerde huur en de huidige huur.

Als uw pand in Wallonië of Brussel ligt en een EPC F, G of onbekend heeft of als uw pand in Vlaanderen ligt en een EPC E, F of onbekend heeft, zal de simulator u wel een bedrag geven. Maar u kunt de indexering één jaar lang niet toepassen, d.w.z. tot oktober 2023.

Meer artikelen over huurindexering

Indexatieberekening

Regio*
Meer artikelen over huurindexering
software voor huurbeheer
Abonneer u op onze e-nieuwsbrief!

Dank u voor uw inschrijving!