Indexation des loyers selon le PEB
Indexation des loyers selon le PEB

Huurindexatie volgens EPC en gewest

5/5 - (40 votes)

NIEUW: De beperkingen op de indexering van de huurprijzen in PEB D, E, F of G (indexering op 75%, 50% of verboden) eindigen in Wallonië vanaf 1ᵉʳ november 2023, in Brussel vanaf 13 oktober en in Vlaanderen vanaf 1ᵉʳ oktober 2023.

Eigenaars kunnen hun huur weer volledig indexeren, ongeacht het EPC. Opgelet, in Wallonië moet een nieuwe berekeningsmethode en in Brussel en Vlaanderen een correctiefactor worden toegepast om te vermijden dat eigenaars de verloren indexering terugwinnen.

Tot nu toe, en sinds ongeveer een jaar, hangt de huurindexering af van het EPC van de eigendom.

Deze nieuwe regels waren bedoeld ter compensatie van de hogere lasten voor huurders in woningen met lage energieprestaties. Nu de inflatie sterk is gedaald, achten de gewesten het niet langer nodig om deze beperkingen toe te passen.

Deze regels zijn niet van toepassing op handelshuurcontracten of huurcontracten naar gemeen recht en hebben alleen betrekking op huurcontracten voor woningen.

Huurindexatie in Wallonië

De beperkingen op de huurindexering voor woningen zijn nog tot 1 november 2023 van kracht in het Waalse Gewest.

  • EPC’s van categorie A, B of C mogen voor 100% worden geïndexeerd
  • EPC’s van categorie D mogen slechts voor 75% worden geïndexeerd,
  • EPC’s van categorie E mogen slechts voor 50% worden geïndexeerd,
  • EPC’s van categorie F, G en onbekend mogen 1 jaar lang niet worden geïndexeerd, tot in november 2023 dus.

Vanaf 1 november 2023 kan de huur dus geïndexeerd worden zoals voorheen, d.w.z. aan 100% ongeacht het EPC-attest. Opgelet, de berekeningsmethode wordt wel herzien.

Huurindexatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In het Brussels Gewest gelden tot nader order de volgende beperkingen:

  • EPC’s van categorie A, B, C of D mogen voor 100% worden geïndexeerd,
  • EPC’s van categorie E mogen slechts voor 50% worden geïndexeerd,
  • EPC’s van categorie F, G en onbekend mogen niet langer geïndexeerd worden.

Vanaf 14 oktober 2023 gelden de hierboven vermelde beperkingen niet langer maar wordt een correctiefactor toegepast voor de indexering. Dit om te vermijden dat eigenaars de verloren indexering terugwinnen. Kom alles te weten over de huurindexering in Brussel in ons artikel.

Huurindexatie in het Vlaams Gewest

De EPC-gerelateerde beperkingen op de huurindexering voor woningen zijn in Vlaanderen van kracht tot 1 oktober 2023:

De EPC-gerelateerde beperkingen op de huurindexering voor woningen zijn in Vlaanderen van kracht tot 1 oktober 2023:

Sinds 1 oktober 2023 zijn de EPC-beperkingen ingesteld in november 2022 niet meer van toepassing in Vlaanderen.

  • EPC’s van categorie A, B of C mogen voor 100% worden geïndexeerd
  • EPC’s van categorie D mogen slechts voor 50% worden geïndexeerd,
  • EPC’s van categorie E, F en onbekend mogen 1 jaar lang niet worden geïndexeerd, tot in oktober 2023 dus.

De EPC-gerelateerde beperkingen op de huurindexering voor woningen zijn in Vlaanderen van kracht tot 1 oktober 2023: Sinds 1 oktober 2023 zijn de EPC-beperkingen ingesteld in november 2022 niet meer van toepassing in Vlaanderen.

Net als voor Brussel wordt wel een correctiefactor toegepast.

Ontdek hoe u de huurindexering berekent in Vlaanderen in ons artikel.

Mijn pand heeft geen EPC

Heeft uw eigendom geen EPC-attest? Dan gelden voor u dezelfde regels als voor EPC’s van categorie F en G. Sinds 1 november 2011 is het wettelijk verplicht om in het bezit te zijn van een EPC.

ebook 2 NL

* Let op: indien het vastgoed gelegen is in Brussel met een EPC E-label, zal onze indexeerder pas de indexatie berekenen vanaf 14/10/2023 en geen rekening houden met de mogelijkheid tot indexering met terugwerkende kracht.

Ondanks al onze inspanningen voor de juistheid en betrouwbaarheid van onze artikels, zijn we niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden in de inhoud. Voor vragen raden we een advocaat aan.

Veelgestelde vragen
De huur van een woninghuurovereenkomst wordt als volgt geïndexeerd: (Huur exclusief lasten x nieuwe index) / oude index = nieuwe huur. Afhankelijk van het EPC van het pand en de regio waarin het zich bevindt, is het mogelijk dat de huur maar voor 75%, 50% of helemaal niet geïndexeerd mag worden.
EPC's van categorie A, B of C mogen voor 100% worden geïndexeerd. EPC's van categorie D mogen slechts voor 50% worden geïndexeerd. EPC's van categorie E, F en onbekend mogen 1 jaar lang niet worden geïndexeerd, tot in oktober 2023 dus.

Indexatieberekening

Regio*
Meer artikelen over huurindexering
software voor huurbeheer
Abonneer u op onze e-nieuwsbrief!

Dank u voor uw inschrijving!