Cession bail commercial

Cession bail commercial

Duur van een huurcontract in België

Inhoudsopgave

Alle huurovereenkomsten hebben voortaan een bepaalde duur. De duur van de huurovereenkomsten verschilt naargelang de bestemming. Vaak lopen ze van 1 tot 9 jaar.

In sommige gevallen zijn huurcontracten van minder dan 1 jaar echter mogelijk. En dat geldt ook voor huurcontracten van meer dan 9 jaar. Maar die komen zelden voor.

De duur van een huurovereenkomst kan ook veranderen als noch de huurder noch de verhuurder stappen heeft ondernomen op het einde van de looptijd. We spreken dan van stilzwijgende verlenging of vernieuwing.

Wat volgt is een samenvatting van de termijnen naargelang het type contract.

Opgelet, er kunnen variaties bestaan.

 • Huurcontract voor hoofdverblijf:
  • minder dan of gelijk aan 3 jaar
  • 9 jaar (ook bekend als een 3 6 9 huurcontract);
  • meer dan 9 jaar;
  • voor het leven
 • Studentenovereenkomst: 10 tot 12 maanden
 • Medehuurovereenkomst:
  • indien hoofdverblijfplaats: idem als bij een huurcontract voor hoofdverblijf,
  • indien tweede verblijfplaats: geen wettelijke duur vastgelegd
 • Handelshuur: meestal 9 jaar, maar afhankelijk van het contract
 • Huurovereenkomst van gemeen recht: afhankelijk van het contract

Huurcontract van korte duur

Een huurovereenkomst van korte duur is een overeenkomst van 3 jaar of minder. Alles over huurovereenkomsten van korte duur leest u in dit artikel.

ebook 2 NL

Huurcontract van lange duur

Een huurovereenkomst van lange duur is een overeenkomst die gewoonlijk wordt gebruikt in het kader van een hoofdverblijfplaats.

De standaardduur is 9 jaar maar kan verschillen indien eigenaar en huurder tot een akkoord komen. In deze categorie huurovereenkomsten zijn er dus contracten met een duur van 4 jaar tot 99 jaar.

Kom meer te weten over huurcontracten van lange duur in dit artikel.

Een huurovereenkomst verlengen

Op het einde van een huurovereenkomst kan een huurder een verlenging van de huurovereenkomst aanvragen, d.w.z. meer tijd krijgen om het gehuurde goed te verlaten.

Het verzoek moet per aangetekende brief of schriftelijk worden ingediend en door beide partijen worden ondertekend, ten laatste 1 maand vóór het verstrijken van de huurovereenkomst.

Om dit uitstel te verkrijgen, moet de huurder uitzonderlijke omstandigheden aantonen. Onder uitzonderlijke omstandigheden verstaan we dat de huurder niet kan verhuizen.

Bij een huurovereenkomst van korte duur kan de verlenging slechts eenmaal plaatsvinden.

]}
Andere artikelen over de duur van een huurcontract
software voor huurbeheer
Abonneer u op onze e-nieuwsbrief!

Dank u voor uw inschrijving!