Rechten en plichten van de eigenaar
Rechten en plichten van de eigenaar

Welke rechten en plichten hebben eigenaars?

5/5 - (24 votes)

Bij de ondertekening van een huurovereenkomst verbindt de eigenaar zich tot een aantal verplichtingen jegens de huurder.

De huurder van zijn kant is verplicht elke maand huur aan de eigenaar te betalen.

Hieronder volgt een overzicht van de rechten en plichten van eigenaars.

Verplichtingen voor eigenaars in België

De huurder een gezonde en fatsoenlijke woning bieden

Eigenaars zijn verplicht woningen te verhuren die voldoen aan de geldende veiligheids- en gezondheidsnormen.

Comfort

De woningen moeten een minimale woonoppervlakte van 8 vierkante meter hebben. Als er 2 huurders zijn, moet de woonoppervlakte ten minste 10 vierkante meter bedragen. 

De woning moet voorzien zijn van sanitaire voorzieningen, waterpunten, een ventilatiesysteem en functionele verwarming.

Veiligheid

De veiligheid van de huurder moet gegarandeerd zijn. De woning mag geen sporen van vocht, gevaarlijke installaties … hebben.

De verschillende diagnoses moeten de staat van de woning aantonen (lood, termieten, elektriciteit enz.).

Onderhoud van de woning

De huurder is verantwoordelijk voor het dagelijkse onderhoud van de woning. De verhuurder is verantwoordelijk voor de conformeringswerken en de ruwbouw.

Werken ten laste van de eigenaar

De eigenaar moet alle werken uitvoeren die een invloed hebben op de fatsoenlijkheid van de woning. Onderhoud mag niet worden verward met veroudering.

Zo moet de eigenaar alle werken met betrekking tot elektriciteit, leidingen, dak of isolatie op eigen kosten uitvoeren.

Alles wat nodig is voor het welzijn van de huurder moet voorrang krijgen.

Als de woning onbewoonbaar wordt, kan de huurder een vermindering van de huur vragen of de betaling ervan zelfs stopzetten. De vrederechter komt tussenbeide bij conflicten.

Esthetische werken

Secundaire werken die geen invloed hebben op de veroudering van de woning kunnen ook voor de eigenaar zijn.

Hij heeft het recht om de woning te betreden om zelf de noodzaak van de werken te beoordelen.

Het kan gaan om muurbekleding, vloeren en het snoeien van bomen in de tuin.

De huurder kan deze werken niet opleggen aan de eigenaar. 

Informatie aan de huurder

Zodra het huurcontract is ondertekend, is de eigenaar verplicht de huurder een aantal documenten te bezorgen. Deze informatieplicht geldt voor de gehele duur van de overeenkomst.

Verplichte diagnoses en documenten

De eigenaar moet alle verplichte diagnoses voorleggen voor de verhuur van zijn woning:

  • Energieprestatiecertificaat,
  • Elektrische keuring.

De eigenaar moet het volgende bij het contract voegen:

  • Een plaatsbeschrijving bij intrede,
  • Reglement rond mede-eigendom.

Regularisatie van de lasten

De eigenaar moet de regularisatie van de lasten kunnen rechtvaardigen. Alle documenten over de lasten (facturen, stappenplannen enz.) moeten beschikbaar zijn voor inzage door de huurder.

Rechten van eigenaars in België

Net als huurders hebben verhuurders rechten die voortvloeien uit de verplichtingen van de huurders. 

Ze kunnen bijvoorbeeld de betaling van een huurwaarborg eisen voordat de huur begint. Zo kunnen ze zich beschermen tegen huurders die hun verplichtingen niet nakomen.

Betaling van de huur

De eigenaar heeft recht op huur in ruil voor het gebruik van zijn eigendom.

De huurder moet het in het huurcontract overeengekomen bedrag op de afgesproken tijdstippen betalen. Lees ons artikel over wat te doen bij wanbetalingen.

Die laatste moet ook de lasten gekoppeld aan de woningbetalen. Ze zijn opgenomen in de huurovereenkomst (via forfait of provisie).

Indien de huurder deze verplichting niet nakomt, kan de eigenaar de zaak voorleggen aan een vrederechter en de huurovereenkomst laten ontbinden.

Huurwaarborg

Via de huurwaarborg kan de eigenaar schadeloos gesteld worden indien de huurder een betaalachterstand heeft of bij vertrek zijn lasten niet betaalde.

Dit bedrag moet op een bankrekening worden geblokkeerd. Bij een conflict beslist de vrederechter over de verdeling van de waarborg.

Ebook vastgoedbeleggingen

Ondanks al onze inspanningen voor de juistheid en betrouwbaarheid van onze artikels, zijn we niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden in de inhoud. Voor vragen raden we een advocaat aan.

Veelgestelde vragen
De eigenaar heeft het recht om: huur te vragen in ruil voor het aanbieden van een goed, en de huurwaarborg te innen als de huurder zijn verplichtingen niet nakomt.
De eigenaar moet de huurder een gezonde en fatsoenlijke woning van minstens 8 m² aanbieden die de veiligheid van de huurder waarborgt, de woning onderhouden en werken uitvoeren om de woning fatsoenlijk te houden, en zijn huurder informeren (verplichte documenten en diagnoses, regularisatie van de lasten).
De eigenaar staat in voor werken die de woning wettelijk in orde maken en voor de grote werken, bijvoorbeeld om de woning leefbaar te houden en voor esthetische werken.
Er is geen wet die de eigenaar verbiedt een exemplaar van de sleutel in zijn bezit te hebben. Hij moet wel een geldige reden én de toestemming van de huurder hebben om de woning te betreden. Anders wordt dit beschouwd als inbraak.
Ander interessante artikel
software voor huurbeheer
Abonneer u op onze e-nieuwsbrief!

Dank u voor uw inschrijving!