huurovereenkomst gemeen recht
huurovereenkomst gemeen recht

Huurovereenkomst gemeen recht: alles wat u moet weten

5/5 - (26 votes)

Dankzij een huurovereenkomst van gemeen recht kan een eigenaar een pand verhuren. 

Het gemene recht omvat alle regels die van toepassing zijn op alle soorten overeenkomsten, hoewel er voor bepaalde soorten overeenkomsten specifieke regels bestaan die in sommige gevallen voorrang hebben op het gemene recht.

Als verhuurder is het dus belangrijk dat u de regels kent die gelden voor huurovereenkomsten van gemeen recht.

Definitie van een huurovereenkomst van gemeen recht

Een huurovereenkomst van gemeen recht regelt de huur van een onroerend goed. De huurder betaalt huur aan de verhuurder voor het gebruik van het pand.

Huurovereenkomsten van gemeen recht hebben betrekking op:

 • Hoofdverblijfplaatsen
 • Parkings
 • Opslagplaatsen
 • Gemeubileerde panden

En in bepaalde omstandigheden:

 • Tweede verblijven
 • Vakantiehuizen
 • Dienstwoningen

In welke gevallen is de huurovereenkomst van gemeen recht van toepassing?

De huurovereenkomst van gemeen recht wordt gebruikt voor verschillende soorten vastgoed.

Het is een eenvoudig contract. En omdat het flexibel is en aan vele situaties kan worden aangepast, is het ideaal voor zowel eigenaars als huurders .

ebook 4 NL

Plichten van de verhuurder bij een huurovereenkomst van gemeen recht

Zoals alle huurovereenkomsten brengt een huurovereenkomst van gemeen recht verplichtingen mee voor zowel verhuurder als huurder.

De verhuurder verbindt zich ertoe:

 • De sleutels van het pand af te leveren op de datum die in de huurovereenkomst is vastgelegd, zodat de huurder het kan gebruiken.
 • Het nodige onderhoud uit te voeren met het oog op het comfort van de huurder. De woning moet veilig en fatsoenlijk zijn.
 • De privacy van de huurder te respecteren en het pand niet zonder zijn voorafgaande toestemming te betreden.

Plichten van de huurder bij een huurovereenkomst van gemeen recht

Ook de huurder moet bepaalde verplichtingen nakomen waaraan hij is onderworpen bij de ondertekening van een huurovereenkomst van gemeen recht.

Zo verbindt hij zich ertoe:

 • De bestemming van het pand (woning, opslagplaats, parking enz.) te respecteren.
 • Zonder uitstel de huur en lasten te betalen op de vervaldagen die in het contract zijn bepaald.
 • De woning terug te geven in dezelfde staat als bij de overhandiging van de sleutels en volgens de plaatsbeschrijving bij aankomst.

Kenmerken van een huurovereenkomst van gemeen recht

Een huurovereenkomst van gemeen recht moet schriftelijk opgesteld worden. Het is een flexibel huurcontract dat aan verschillende huurschema’s kan worden aangepast.

Duur van een huurovereenkomst van gemeen recht

De duur van een huurovereenkomst van gemeen recht is variabel. Hij wordt door beide partijen in de huurovereenkomst vastgelegd. 

Een huurovereenkomst van gemeen recht opzeggen

Een huurovereenkomst van gemeen recht eindigt op de datum die in het contract is bepaald. Het contract kan worden verlengd of vernieuwd.

Indien de verhuurder of huurder de huurovereenkomst van gemeen recht vervroegd wenst te beƫindigen, moet hij een kennisgeving in acht nemen. In sommige gevallen moet hij zelfs een schadevergoeding betalen.

Lees ons artikel ‘Een huurcontract opzeggen: alles wat u moet weten

Een huurovereenkomst van gemeen recht registreren

In BelgiĆ« is het verplicht om een huurovereenkomst van gemeen recht te registreren. 

 • Wanneer het pand uitsluitend als woning wordt gebruikt, is de verhuurder verantwoordelijk voor de registratie van de huurovereenkomst.
 • Wordt het voor andere dan residentiĆ«le doeleinden gebruikt? Dan ligt de verantwoordelijkheid bij verhuurder en huurder.

Huurovereenkomst van gemeen recht per gewest

In Belgiƫ houdt elk gewest er specifieke huurregels op na. Daarom moet u nagaan welke op u van toepassing zijn.

Huurovereenkomst van gemeen recht in Walloniƫ

In Walloniƫ zijn de regels van toepassing op huurovereenkomsten van gemeen recht grotendeels dezelfde als die in andere gewesten, op een paar verschillen na.

 • De huur kan elk jaar worden geĆÆndexeerd als het huurcontract dit voorziet.
 • Een huurwaarborg is niet verplicht.
 • In sommige gevallen kan een nieuwe eigenaar het contract vervroegd beĆ«indigen als hij het goed tijdens de huurperiode heeft gekocht.

Huurovereenkomst van gemeen recht in Brussel

In Brussel beperken huurovereenkomsten van gemeen recht de praktijk van onderhuur. De toestemming van de eigenaar is vereist. De onderhuurder kan de woning niet aanwijzen als hoofdverblijfplaats.

Ondanks al onze inspanningen voor de juistheid en betrouwbaarheid van onze artikels, zijn we niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden in de inhoud. Voor vragen raden we een advocaat aan.

Meer over huurcontracten
software voor huurbeheer
Abonneer u op onze e-nieuwsbrief!

Dank u voor uw inschrijving!