Bail longue duree
Bail longue duree

Het contract van lange duur (of van 9 jaar)

5/5 - (36 votes)

Huurcontract van 9 jaar

Huurovereenkomsten van lange duur zijn standaardovereenkomsten van 9 jaar en worden vooral gebruikt wanneer de huurder zijn hoofdverblijf maakt van het gehuurde goed.

Dit type huurovereenkomst, vroeger ook 3 6 9 overeenkomst, wordt zo genoemd omdat ze door beide partijen na 3, 6 of 9 jaar kan worden beëindigd, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Indien in een huurovereenkomst geen duur is vermeld, geldt deze automatisch als een overeenkomst van 9 jaar.

Een huurcontract kan ook afgesloten worden voor een andere termijn dan 9 jaar. Maar dit moet in het contract worden vermeld. Voor dit contract gelden dezelfde regels als voor een huurovereenkomst van 9 jaar.

Contract van meer dan 9 jaar

Het is mogelijk een huurovereenkomst met een looptijd van meer dan 9 jaar overeen te komen. De wet stelt immers geen maximumduur vast.

De twee partijen moeten het bij de ondertekening van het contract wel eens worden over de totale duur van
de huurovereenkomst.

Dit soort overeenkomst moet worden opgemaakt bij een notaris.

Huurcontract voor het leven

Een huurovereenkomst voor het leven is de enige overeenkomst van onbepaalde duur in België. Een huurovereenkomst voor het leven is, zoals de naam al zegt, een overeenkomst die loopt tot het overlijden van de huurder.

Ze kan ook door de huurder vervroegd worden opgezegd volgens de regels voor het opzeggen van huurovereenkomsten met een looptijd van 9 jaar.

Indien de verhuurder de huurovereenkomst wenst te beëindigen, moet een speciale clausule in het contract worden opgenomen.

De huurovereenkomst voor het leven moet worden opgemaakt bij een notaris.

ebook 2 NL

Opzegging en kennisgeving bij een huurovereenkomst van lange duur

Op de vervaldatum

De huurder kan de overeenkomst beëindigen middels een kennisgeving van 3 maanden.

De eigenaar kan het contract opzeggen middels een kennisgeving van 6 maanden.

Vroegtijdig

Door de huurder

De huurder kan de overeenkomst vóór de vervaldatum opzeggen middels een kennisgeving van 3 maanden.

Indien deze opzegging plaatsvindt tijdens de eerste 3 jaar van de huurovereenkomst, moet hij een schadevergoeding betalen gelijk aan

  • 3 maanden huur als de opzegging plaatsvindt in het 1ste jaar,
  • 2 maanden huur als de opzegging plaatsvindt in het 2de jaar,
  • 1 maand huur als de opzegging plaatsvindt in het 3de jaar,

Indien de huurovereenkomst voor 9 jaar niet is geregistreerd, de huurder de eigenaar heeft aangemaand de overeenkomst binnen een maand te registreren en die laatste niet heeft gereageerd, heeft de huurder het recht de overeenkomst op elk
moment te beëindigen.

Door de eigenaar

De eigenaar kan de huurovereenkomst voor het einde van de looptijd beëindigen, maar moet daarvoor een goede reden hebben of een schadevergoeding betalen.

Persoonlijke betrekking

De eigenaar kan de huurovereenkomst te allen tijde opzeggen om het pand persoonlijk te betrekken of er een familielid in te laten wonen. Hij moet een kennisgeving van 6 maanden respecteren.

Werken aan het pand

Voor het uitvoeren van werken aan het pand kan de eigenaar de huurovereenkomst pas na 3 of 6 jaar opzeggen. Ook hier moet hij een kennisgeving van 6 maanden respecteren.

Zonder geldige reden

Zonder reden kan de verhuurder de huurovereenkomst pas op het einde van de 3 of 6 jaar opzeggen, middels een kennisgeving van 6 maanden en een schadevergoeding van 9 maanden indien de opzegging op het einde van de 3 jaar
plaatsvindt, of 6 maanden indien de opzegging op het einde van de 6 jaar plaatsvindt.

In ons artikel Een contract opzeggen: alles wat u moet weten vindt u alles over de beëindiging van huurovereenkomsten naargelang het type.

Een huurcontract van lange duur verlengen?

Voor een huurovereenkomst met een looptijd van 9 jaar leidt geen enkele actie van de huurder of verhuurder tot een verlenging met 3 jaar onder dezelfde voorwaarden.

Een huurovereenkomst van meer dan 9 jaar wordt automatisch verlengd voor een periode van 3 jaar onder dezelfde voorwaarden indien geen van beide partijen te kennen geeft de overeenkomst te willen beëindigen.

Ondanks al onze inspanningen voor de juistheid en betrouwbaarheid van onze artikels, zijn we niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden in de inhoud. Voor vragen raden we een advocaat aan.

Veelgestelde vragen
Een huurcontract van lange duur is een overeenkomst die gewoonlijk wordt gebruikt in het kader van een hoofdverblijfplaats. De standaardduur is 9 jaar maar kan verschillen indien eigenaar en huurder tot een akkoord komen.
De wet voorziet geen maximumduur. Beide partijen moeten het bij de ondertekening van het contract wel eens worden over de totale duur van het huurcontract. Dit type van contract moet worden opgemaakt bij een notaris.
Het levenslange huurcontract is het enige huurcontract met een onbepaalde duur in België. Een levenslang huurcontract is, zoals de naam al doet vermoeden, een contract dat loopt tot het overlijden van de huurder.
De huurder kan een huurcontract van lange duur beëindigen mits een vooropzegtermijn van 3 maanden. De eigenaar kan het contract opzeggen mits een vooropzegtermijn van 6 maanden.
Een huurcontract van meer dan 9 jaar wordt automatisch verlengd voor een periode van 3 jaar onder dezelfde voorwaarden als geen van beide partijen te kennen geeft de overeenkomst te willen beëindigen.
Andere artikelen over de duur van een huurcontract
software voor huurbeheer
Abonneer u op onze e-nieuwsbrief!

Dank u voor uw inschrijving!