Bail de courte durée
Bail de courte durée

Huurcontract van korte duur (3 jaar of minder), alles weten

5/5 - (43 votes)

Een huurovereenkomst op korte termijn is een overeenkomst van maximaal 3 jaar (verlengingen en hernieuwingen inbegrepen). De wet voorziet echter geen minimumduur.

Het huurcontract van korte duur werd ingevoerd voor mensen die een zekere flexibiliteit wensen en zich niet langdurig willen verbinden.

Ze lopen dan wel het risico een vergoeding te moeten betalen bij een voortijdig vertrek. We denken dan aan expats bijvoorbeeld, die voor een korte periode naar België verhuizen.

Huurcontract van één jaar

Een huurovereenkomst van één jaar valt in de categorie huurovereenkomsten van korte duur. Ze heeft geen standaard huurtermijn. En omdat de wet geen minimumtermijn oplegt, wordt ze vaak door eigenaars gebruikt.

Huurcontract van 3 jaar

Een huurovereenkomst van 3 jaar is de meest voorkomende overeenkomst van korte duur.

Dit contract stelt de huurder in staat zich niet te lang te verbinden en garandeert de verhuurder minstens 3 jaar stabiliteit, tenzij het contract vroegtijdig wordt beëindigd.

ebook 2 NL

Een huurovereenkomst van korte duur hernieuwen

Een huurovereenkomst van korte duur kan eenmaal worden hernieuwd. Maar de totale duur mag niet meer dan 3 jaar bedragen.

Indien de huurder het goed langer wenst te betrekken of een van beide partijen op het einde van de huurovereenkomst geen stappen onderneemt, wordt de overeenkomst omgezet in een huurcontract van 9 jaar.

Een huurovereenkomst van korte duur verlengen

De verlenging van een huurovereenkomst van korte duur kan slechts eenmaal plaatsvinden. En de totale duur van de overeenkomst mag niet meer dan 3 jaar bedragen.

De voorwaarden van de huurovereenkomst blijven ongewijzigd en de verlenging moet schriftelijk gebeuren.

Een huurovereenkomst van korte duur opzeggen

Opzegging op het einde van de overeenkomst

Huurcontracten van korte duur kunnen zowel door de huurder als door de verhuurder worden opgezegd op het einde van het huurcontract, middels een kennisgeving van 3 maanden.

Vroegtijdige opzegging

Sinds 1 september 2018, en voor alle huurovereenkomsten die na deze datum worden afgesloten, kan de huurder het contract te allen tijde verbreken middels een vooropzeg van 3 maanden huur.

Indien de huurovereenkomst vóór 1 september 2018 werd afgesloten, hangt de mogelijkheid om de huurovereenkomst vroegtijdig te ontbinden af van de voorwaarden van het contract.

De eigenaar kan de huurovereenkomst ook voor het einde van de looptijd opzeggen om het goed zelf te betrekken of er een familielid te laten wonen. Hij mag de huurovereenkomst niet om een andere reden opzeggen.

En opzeggen kan pas vanaf het tweede huurjaar. Hij moet dan wel een opzegtermijn van drie maanden in acht nemen en de huurder een maand huur betalen.

Kom alles te weten over de opzegging van een huurovereenkomst in ons artikel: Een contract opzeggen: alles wat u moet weten

Ondanks al onze inspanningen voor de juistheid en betrouwbaarheid van onze artikels, zijn we niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden in de inhoud. Voor vragen raden we een advocaat aan.

Veelgestelde vragen
Ja. Er is geen minimumduur in België voor een huurcontract. Maar de duur is wel vastgelegd en varieert vaak tussen 1 en 9 jaar. In bepaalde gevallen zijn er ook contracten van minder dan een jaar.
De Belgische wet voorziet geen minimumduur voor een huurcontract.
Zonder kennisgeving van vertrek wordt het huurcontract aan dezelfde voorwaarden voortgezet. Het kan één keer worden hernieuwd, maar de totale duur mag niet meer dan 3 jaar bedragen.
De eigenaar moet de huurder op de hoogte brengen en een vooropzegtermijn naleven die afhangt van het soort contract (gemiddeld 3 maanden).
Ja. De Belgische wet voorziet geen minimumduur voor een huurcontract.
Ja. De Belgische wet voorziet geen minimumduur voor een huurcontract.
Andere artikelen over de duur van een huurcontract
software voor huurbeheer
Abonneer u op onze e-nieuwsbrief!

Dank u voor uw inschrijving!