huurovereenkomst voor een appartement
huurovereenkomst voor een appartement

Hoe werkt een huurovereenkomst voor een appartement?

5/5 - (24 votes)

In een huurovereenkomst worden de regels voor de huur tussen een eigenaar en de bewoner van een onroerend goed vastgelegd.

De eigenaar stelt een goed ter beschikking van een huurder. En die laatste verbindt zich ertoe hem huur te betalen
op een bepaalde datum en onder bepaalde voorwaarden, voor de hele duur van het contract.

In België is het verplicht om een huurovereenkomst te ondertekenen en registreren wanneer u een appartement verhuurt.

Als eigenaar is het belangrijk om uw rechten en plichten ten opzichte van uw huurders te kennen.

Huurcontracten voor een appartement

Voor een appartement moet een woninghuurovereenkomst ondertekend worden.

Hier volgt een samenvatting van de inhoud:

Inhoud van de overeenkomst

Een huurovereenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd. Ze bevat informatie over de omkadering van de huur van het appartement en regelt de relatie tussen huurder en verhuurder.

Voor de meeste woningen moet een huurovereenkomst opgesteld worden. Huurovereenkomsten bevatten een standaardbijlage met daarin de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.

Verplichte inhoud

De huurovereenkomst moet bepaalde informatie bevatten:

  • Identiteit van de verhuurder
  • Identiteit van de huurder
  • Bedrag van de huur
  • Vervaldatum en betaalmethode
  • Duur van de overeenkomst
  • Begindatum van de huur

De huurovereenkomst moet door beide partijen worden ondertekend om geldig te zijn en geregistreerd te kunnen worden.

Duur van de huurovereenkomst

De huurovereenkomst kan voor kortere of langere periodes worden gesloten:

Huurcontracten van lange duur komen het meest voor. Eigenaars vermijden er immers leegstand mee.

ebook 2 NL

Huurovereenkomsten voor appartementen

Om een appartement te verhuren, moet u een woninghuurovereenkomst afsluiten. Afhankelijk van het gewest (Brussel, Vlaanderen of Wallonië) kunnen de regels verschillen. Huurcontracten zijn immers een gewestelijke aangelegenheid.

Huurovereenkomst voor een gemeubileerd appartement

Een huurovereenkomst gemeubileerde woning betreft een gemeubileerd appartement. Het meubilair is inbegrepen in de huurovereenkomst. Maar het kan ook het voorwerp zijn van een afzonderlijke overeenkomst.

Er moet worden vastgesteld welk deel van de huur daaraan wordt besteed. Anders gaat de belastingdienst ervan uit dat 40% van de huur naar de verhuur van meubilair gaat.

Een huurovereenkomst voor een gemeubileerde hoofdverblijfplaats heeft fiscale gevolgen voor de verhuurder. De aan het meubilair toegerekende en in de huurovereenkomst aangegeven huurinkomsten worden belast aan 15%.

Studentenhuurovereenkomst

Een huurovereenkomst voor een studentenkot heeft een duur van 9 maanden. Ze is uitsluitend bestemd voor studenten en kan niet worden hernieuwd.

Het betrokken appartement is vaak gemeubileerd en kan in de zomer als vakantiewoning worden verhuurd.

Een student die langer dan drie jaar in de woning wil blijven, moet een klassiek huurcontract ondertekenen.

Huurcontract van een appartement opzeggen

Om een huurovereenkomst op te zeggen, moet zowel de eigenaar als de huurder bepaalde procedures volgen.

De termijnen en boetes kunnen verschillen van gewest tot gewest.

Rechten en plichten van de verhuurder

De wet beschermt de huurders. Daarom komen opzeggingen door de verhuurder minder vaak voor.

Indien de eigenaar het contract op het einde van de overeenkomst opzegt, moet hij de huurder vóór de voorziene dag van vertrek uit het appartement hiervan in kennis stellen.

De kennisgeving is 3 maanden voor een huurovereenkomst van korte duur en 6 maanden voor een overeenkomst van lange duur.

Indien de eigenaar het huurcontract van het appartement vóór het einde van de huurperiode wenst te beëindigen, moet hij een geldige en ernstige reden opgeven.

In de meeste gevallen moet hij een vergoeding betalen die verschilt van gewest tot
gewest.

Rechten en plichten van de huurder

Volgens artikel 3 van de woninghuurwet van 20 februari 1991 kan de huurder te allen tijde het huurcontract van het appartement opzeggen.

Hij moet gewoon een kennisgeving van 3 maanden in acht nemen, te rekenen vanaf de datum van verzending van zijn opzeggingsverzoek.

De huurder betaalt geen vergoeding als hij op het einde van de huurovereenkomst vertrekt. Hij moet wel een vergoeding betalen als hij de huurovereenkomst voortijdig beëindigt.

Ondanks al onze inspanningen voor de juistheid en betrouwbaarheid van onze artikels, zijn we niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden in de inhoud. Voor vragen raden we een advocaat aan.

Veelgestelde vragen
Voor een appartement moet een woninghuurovereenkomst ondertekend worden. Die kan van korte duur (1 tot 3 jaar) of van lange duur zijn (9 jaar). Een huurcontract voor een appartement kan in bepaalde gevallen een levenslang huurcontract worden.
De vooropzegtermijn is 3 maanden voor een huurovereenkomst van korte duur en 6 maanden voor een overeenkomst van lange duur.
In België kan de huur voor een gemeubileerde woning 15 tot 30% hoger liggen dan voor een ongemeubileerde woning.
Meer over huurcontracten
software voor huurbeheer
Abonneer u op onze e-nieuwsbrief!

Dank u voor uw inschrijving!