de studentenovereenkomst
de studentenovereenkomst

Studentenovereenkomst: 7 zaken die u zeker moet weten

5/5 - (34 votes)

1. Wat is een huurcontract studentenkamer in België?

Een huurcontract studentenkamer is een overeenkomst die moet worden gesloten door of namens een student (bv. de ouders van een student). De student moet zijn status voor de gehele duur van de huurovereenkomst aantonen (bv. bewijs van inschrijving bij een studie-instelling).

2. Wat zijn de regels van een huurcontract studentenkamer?

Een studentenhuurovereenkomst is onderworpen aan specifieke regels en wijkt af van de regels van toepassing op overeenkomsten voor hoofdverblijfplaats of van gemeen recht, ook al zijn er wetten de voor beide types huurovereenkomst gelden.

De studentenhuurovereenkomst kan in sommige gevallen aan een hoofdverblijfplaats worden toegewezen. In dit geval hebben we te maken met een overeenkomst voor hoofdverblijfplaats.

Het huurcontract registreren

Een huurovereenkomst studentenkamer moet worden geregistreerd binnen 2 maanden na ondertekening door de verhuurder. Meer info over de registratie van de huurovereenkomst in ons artikel.

Plaatsbeschrijving

Ook de plaatsbeschrijving is verplicht in het kader van dit soort huurovereenkomst. En ook die moet worden geregistreerd.

De plaatsbeschrijving bij aankomst moet worden opgemaakt uiterlijk één maand nadat de huurder zijn intrek heeft genomen.

Woonverzekering

Een woonverzekering is verplicht en moet door de huurder worden afgesloten. Idealiter zou hij een bewijs van deze verzekering aan de eigenaar moeten overhandigen.

3. Duur van een huurcontract voor studentenkamer

Een studentenhuurovereenkomst heeft een looptijd van 12 maanden maar kan met instemming van beide partijen korter zijn. We zien vaak huurcontracten van tien maanden, of de duur van een academisch jaar.

4. Hoe zeg ik een huurcontract voor studentenkamer op?

Op het einde van de overeenkomst

Zowel huurder als verhuurder kunnen de huurovereenkomst op het einde van de looptijd opzeggen mits een kennisgeving van één maand. Als er geen kennisgeving wordt gestuurd, zijn er twee mogelijkheden, afhankelijk van de duur van de huurovereenkomst:

Contract van 12 maanden

De huurovereenkomst wordt automatisch verlengd voor eenzelfde periode en onder dezelfde voorwaarden.

Contract van minder dan 12 maanden

De huurovereenkomst loopt tot de 12de maand. Indien geen van beide partijen stappen onderneemt, wordt de huurovereenkomst verlengd voor een periode van 12 maanden onder dezelfde voorwaarden.

Voor het einde van de overeenkomst

Tenzij de huurovereenkomst minder dan 3 maanden duurt, kan de student de huurovereenkomst te allen tijde opzeggen, mits een kennisgeving van 2 maanden.

De eigenaar daarentegen kan de huurovereenkomst niet voortijdig beëindigen.

Voor het begin van de overeenkomst

Indien de huurovereenkomst reeds is ondertekend en de huurder zich wenst terug te trekken, kan hij dit doen tot 30 dagen vóór de aanvangsdatum van de huurovereenkomst, zonder kennisgeving of vergoeding. Hij moet wel een geldige reden opgeven voor het feit dat hij de studies niet volgt zoals gepland (gezakt op school, niet geslaagd voor het toelatingsexamen voor de studie enz.).

Ontdek onze voorbeeldbrieven voor het opzeggen van een studentenovereenkomst.

5. Wat moet er in de huurovereenkomst staan?

  • De identiteit van beide partijen en hun rijksregisternummer
  • Begindatum en duur van het contract
  • Bedrag van de huur
  • Het bedrag van de gemeenschappelijke en/of individuele lasten en of ze vast of voorlopig zijn
  • Indien er verschillende woningen in het gebouw zijn en indien de lasten voorlopig zijn, de berekeningsmethode voor de verdeling.
  • Het al dan niet bestaan van individuele of gemeenschappelijke meters
  • Gegevens over de woning (kamers en meubels)
  • Of het gaat om een studentenhuurovereenkomst voor hoofdverblijfplaats of niet
  • De datum van de laatste EPB en de index die aan het goed werd toegekend

6. Wie ondertekent het huurcontract?

Het contract kan worden ondertekend door de huurder (student) of door een andere persoon (bv. de ouders van de student). Uiteraard moet de student de kamer of woning betrekken, ook al is hij niet de ondertekenaar.

7. Huurcontract studentenkamer en hoofdverblijf

De student kan het gehuurde goed met instemming van de verhuurder als hoofdverblijfplaats gebruiken. In dit geval zijn de bepalingen betreffende een huurovereenkomst voor hoofdverblijfplaats van toepassing, behalve wat de duur en de onderhuur van het contract betreft.

ebook 2 NL

Ondanks al onze inspanningen voor de juistheid en betrouwbaarheid van onze artikels, zijn we niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden in de inhoud. Voor vragen raden we een advocaat aan.

Andere artikelen over huurcontract
software voor huurbeheer
Abonneer u op onze e-nieuwsbrief!

Dank u voor uw inschrijving!