Enregistrement du bail
Enregistrement du bail

Alles weten over de registratie van een huurcontract

5/5 - (23 votes)

Als eigenaar moet u alles weten over de regels voor de registratie van een huurcontract in België.

Deze administratieve stap is een van de belangrijkste taken van vastgoedbeheer.

Hier vindt u alles wat u moet weten over het registreren van een huurovereenkomst in België.

Wat is de registratie van een huurcontract?

Een huurcontract voor een hoofdverblijfplaats moet door de eigenaar van het goed worden geregistreerd.
En dat geldt ook voor handelshuurovereenkomsten en overeenkomsten voor verhuurde gebouwen (kantoren, industrie, garages enz.).

Door een huurovereenkomst te registreren:

  • worden de rechten van zowel huurder als eigenaar beschermd,
  • geniet de huurder fiscale voordelen bij een handelshuurovereenkomst,
  • heeft de administratie een overzicht van de gewestelijke huursituatie.

Is het verplicht om een huurovereenkomst te registreren?

In België is de registratie van een huurovereenkomst verplicht. Ook alle addenda bij of wijzigingen aan het oorspronkelijke contract moeten bij het bevoegde gewestelijke kantoor worden geregistreerd.

Deze formaliteit maakt de huurovereenkomst en haar voorwaarden onbetwistbaar en
afdwingbaar tegenover iedereen, eigenaar en huurder.

Hoe en waar een huurovereenkomst registreren?

Een huurovereenkomst kunt u op twee verschillende manieren registreren:

  • per post aan de FOD Financiën.
  • online, op de MyRent-app.

Registratiekantoren

U moet een formulier aanvragen bij de FOD Financiën. Vraag het formulier dat overeenstemt met het type huurovereenkomst dat u wenst te registreren.

Ze zijn bereikbaar op het volgende nummer: 02 572 57 57

Vervolgens moet u het ingevulde formulier opsturen, samen met een door beide partijen ondertekende kopie van de huurovereenkomst en een kopie van de plaatsbeschrijving.

Binnen enkele dagen na de indiening van uw aanvraag ontvangt u een bevestiging en een bewijs van registratie van uw huurcontract.

Online registreren

Via de MyRent-app vult u het online formulier in en uploadt u vervolgens de gevraagde documenten in pdf-formaat in de app.

Ze vragen u de volgende documenten:

  • Een identiteitskaart,
  • de door beide partijen ondertekende huurovereenkomst,
  • een plaatsbeschrijving, ondertekend door beide partijen.

Net als bij registratie per post ontvangt u een bevestiging en een bewijs van registratie.

ebook 2 NL

Hoe weet u of het contract werd geregistreerd?

U kunt zelf nagaan of uw huurcontract al dan niet werd geregistreerd. Ga daarvoor naar het Infocenter van de FOD Financiën in uw streek.

U kunt ook met uw e-ID inloggen op het “My minfin’-portaal“. Ga naar de rubriek ‘Mijn woning en mijn onroerende goederen”. Op deze pagina ziet u de geregistreerde huurcontracten waaraan u bent gekoppeld.

Wat gebeurt er als mijn huurovereenkomst niet wordt geregistreerd?

Als u uw huurovereenkomst niet als eigenaar hebt geregistreerd, kan de huurder het pand op elk moment verlaten zonder kennisgeving of vergoeding voor vervroegd vertrek. Hij moet u wel een ingebrekestelling per aangetekende brief toezenden.

Indien u een ingebrekestelling van uw huurder ontvangt, moet u de huurovereenkomst zo spoedig mogelijk registreren. U hebt een maand om de situatie recht te zetten.

Als het huurcontract niet is geregistreerd en het pand in Wallonië of Brussel ligt, kunt u de huur van uw huurder niet indexeren.

Boete voor laattijdige registratie

Een verhuurder die de termijnen voor de registratie van een huurovereenkomst niet respecteert, kan een boete van 25 euro opgelegd krijgen.

Wie moet de huurovereenkomst registreren?

De registratie van de huurovereenkomst is de taak van de verhuurder. En dat geldt voor elke overeenkomst voor een hoofdverblijfplaats en woning.

Bij een handelshuurovereenkomst zijn zowel huurder als eigenaar verantwoordelijk voor de registratie.

Hoe lang duurt het om een huurovereenkomst te registreren?

De verhuurder heeft twee maanden de tijd om een huurovereenkomst voor een hoofdverblijfplaats te registreren.
Een handelshuurovereenkomst moet binnen vier maanden na ondertekening van de overeenkomst worden geregistreerd.

Hoeveel kost het om een huurovereenkomst te registreren?

De registratie van een huurovereenkomst voor een hoofdverblijfplaats is kosteloos indien de verhuurder de registratietermijnen in acht neemt.

Zo niet moet hij een boete van 25 euro betalen.

Voor de registratie van een handelshuurovereenkomst moeten verhuurder en huurder een bedrag betalen gelijk aan 0,2% van de gecumuleerde huurprijs en lasten die aan de huurder worden opgelegd gedurende de gehele looptijd van de
huurovereenkomst.

Dit bedrag moet hoger zijn dan 50 euro.

Ondanks al onze inspanningen voor de juistheid en betrouwbaarheid van onze artikels, zijn we niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden in de inhoud. Voor vragen raden we een advocaat aan.

Veelgestelde vragen
In België is de registratie van een huurcontract verplicht. Ook alle bijvoegsels of wijzigingen aan het oorspronkelijke contract moeten bij het bevoegde gewestelijke kantoor worden geregistreerd.
U kunt uw huurcontract op twee manieren registreren: via de post, gericht aan de FOD Financiën, of online op bij MyRent.
De registratie van een huurovereenkomst voor een hoofdverblijfplaats is kosteloos als de verhuurder de registratietermijnen in acht neemt. Anders moet hij een boete van 25 euro betalen.
De registratie van een huurcontract beschermt de rechten van de huurders én eigenaars, levert voor de huurder fiscale voordelen op als het om een handelshuurovereenkomst gaat, en geeft de overheid een overzicht van de regionale situatie op de huurmarkt.
De verhuurder heeft twee maanden de tijd om een huurovereenkomst voor een hoofdverblijfplaats te registreren. Een handelshuurovereenkomst moet binnen vier maanden na ondertekening van de overeenkomst worden geregistreerd.
De registratie van een huurovereenkomst voor een hoofdverblijfplaats is kosteloos als de verhuurder de registratietermijnen in acht neemt. Anders moet hij een boete van 25 euro betalen.
Meer over huurcontracten
software voor huurbeheer
Abonneer u op onze e-nieuwsbrief!

Dank u voor uw inschrijving!