Primes à la rénovation
Primes à la rénovation

Hoe krijgt u een renovatiepremie in Vlaanderen? 

5/5 - (31 votes)

Voor u als eigenaar aan een renovatie begint, informeert u het best naar de premies die beschikbaar zijn in uw gewest.

Ze helpen u met de financiering van bepaalde renovaties voor meer comfort of energie-efficiëntie.

Sinds 1 oktober 2022 bestaat er in Vlaanderen nog maar één digitaal loket voor de aanvraag van een renovatiepremie. 

Dit loket met de naam ‘Mijn VerbouwPremie’ groepeert de premies van het Vlaamse Gewest en netbeheerder Fluvius. 

Wat is ‘Mijn VerbouwPremie’?

‘Mijn VerbouwPremie’ is het nieuwe premiesysteem dat eind 2022 werd ingevoerd in Vlaanderen. 

Deze premie geldt voor huizen, appartementen en elk ander gebouw in het Vlaamse Gewest. 

De ‘Mijn VerbouwPremie’ kan worden aangevraagd voor facturen waarvoor geen aanvraag werd ingediend volgens het oude premiesysteem. 

Opgelet: deze facturen mogen niet ouder zijn dan twee jaar

Verschil tussen het nieuwe en oude systeem 

Het maximumbedrag dat u met het nieuwe systeem ‘Mijn VerbouwPremie’ kunt krijgen, is nog steeds gebaseerd op het belastbaar inkomen van de eigenaar en de wettelijke partner (gehuwd of wettelijk samenwonend). 

Net als in het vorige systeem houdt ‘Mijn VerbouwPremie’ rekening met het aantal personen ten laste van de eigenaar. 

Het nieuwe systeem maakt wel een onderscheid tussen drie inkomenscategorieën, en niet twee zoals vroeger.

De toekenningsvoorwaarden van de renovatiepremie

Om in Vlaanderen een renovatiepremie te krijgen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het bedrag van de premies hangt af van de werken, het gezinsinkomen en de leeftijd van het gebouw. 

Voorwaarden met betrekking tot het inkomen 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie categorieën van inkomens: 

 • Lage inkomens 
 • Gemiddelde inkomens 
 • Hoge inkomens 

De lage inkomens moeten onder een jaarlijkse drempel van 32.980 euro voor alleenstaanden en 46.170 euro voor samenwonenden blijven. Die bedragen worden verhoogd met 3700 euro per bijkomende persoon ten laste. 

De tweede inkomenscategorie, namelijk de gemiddelde inkomens, heeft een jaarlijkse drempel van 46.170 euro voor alleenstaanden en 65.960 euro voor samenwonenden. Ook hier worden die bedragen vermeerderd met 3.700 euro per bijkomende persoon ten laste. 

De laatste categorie, die van de hoge inkomens, omvat alle inkomens boven die plafonds. 

Woont u samen met iemand die niet de eigenaar is? Dan wordt met het inkomen van die persoon geen rekening gehouden.

Deze tabel schept een overzicht van de verschillende inkomenscategorieën: 

Lage inkomensGemiddelde inkomensHoge inkomens
Alleenstaand ≤ 32.980 euro≤ 46.170 euro> 46.170 euro
Samenwonend≤ 46.170 euro≤ 65.960 euro> 65.960 euro
Persoon ten laste3700 euro/persoon3700 euro/persoon 

Hoewel de lage en gemiddelde inkomens een renovatieaanvraag voor alle types van werken mogen doen, heeft de categorie van de hoge inkomens enkel toegang tot de premies voor energierenovaties

Hoewel personen in de categorie van de gemiddelde inkomens een premie voor alle soorten werk kunnen krijgen, zal het percentage van de premie kleiner zijn dan voor mensen in de lage-inkomenscategorie. 

Met ‘Mijn VerbouwPremie’ is er geen maximale globale premie. Elk type van werk wordt individueel geïnspecteerd.

Voorwaarden met betrekking tot de gebouwen 

Om van de premie te kunnen genieten, moet het gebouw minstens 15 jaar oud zijn. 

Er wordt een uitzondering gemaakt als u investeert in hernieuwbare energie. In dit geval moet het gebouw minstens 5 jaar oud zijn. De premie geldt dan voor de installatie van duurzame systemen voor verwarming en sanitair. 

Voor welke werken is er de renovatiepremie? 

De ‘Mijn VerbouwPremie’ wordt toegekend voor acht categorieën van werken

Deze categorieën zijn: 

 • dak (isolatie en renovatie)
 • buitenmuur (isolatie en renovatie)
 • vloer (isolatie en renovatie)
 • ramen en deuren (glas en buitenschrijnwerk) 
 • binnenrenovatie (binnenmuren, plafond en trappen)
 • elektriciteit en sanitair 
 • hernieuwbare energieproductie (zonneboiler, warmtepomp, warmtepompboiler, gascondensatieketel).

Voor de categorie hernieuwbare energieproductie wordt er maar één keer om de 10 jaar een premie toegekend. Voor de zes andere categorieën wordt een premie toegekend per periode van 5 jaar

Om van de premies te kunnen genieten, moeten de renovatiewerken zowel de levenskwaliteit als de energie-efficiëntie van het gebouw verbeteren. 

Als u niet zelf in het te renoveren gebouw woont, hebt u enkel recht op de premies voor investeringen die de energie-efficiëntie verbeteren, zoals: 

 • isolatie (dak, muren en vloeren) 
 • hoogrendementsglas 
 • warmtepomp
 • zonneboiler 
 • warmtepompboiler

Werken waarvoor de premie geldt, op basis van het inkomen 

Deze tabel schept een overzicht van de renovatiewerken die u kunt uitvoeren, gebaseerd op de inkomenscategorie waarin u zich bevindt: 

Lage inkomensGemiddelde inkomens Hoge inkomens 
Type van werken Dak (isolatie en renovatie)Buitenmuur (isolatie en renovatie)Vloer (isolatie en renovatie)Ramen en deuren (isolatie en renovatie)Binnenrenovatie Elektriciteit en sanitair Hernieuwbare energieproductie Dak (isolatie en renovatie)Buitenmuur (isolatie en renovatie)Vloer (isolatie en renovatie)Ramen en deuren (isolatie en renovatie)Binnenrenovatie Elektriciteit en sanitair Hernieuwbare energieproductieDak (isolatie)Buitenmuur (isolatie)Vloer (isolatie)Ramen en deuren (isolatie)Hoogrendementsglas Warmtepomp Zonneboiler Warmtepompboiler 
Maximumbedrag50% van de facturen 35% van de facturen Vast bedrag per m²

Bron: https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premies-en-belastingvoordelen/mijn-verbouwpremie

Wie heeft recht op de premie en hoe wordt ze aangevraagd?

U kunt een aanvraag bij ‘Mijn VerbouwPremie’ indienen als u eigenaar en bewoner van uw woning bent, maar ook voor een huis of appartement waar u niet zelf in woont

Als het gaat om de renovatie van een goed waarvan u eigenaar bent en dat u zelf bewoont, wordt de premie toegekend op basis van het gezinsinkomen, zoals hierboven uitgelegd. 

Als u niet in het pand woont, hebt u enkel recht op de energiepremies. Tenzij dit pand is verhuurd aan een Sociaal Verhuurkantoor (SVK), in welk geval u toegang hebt tot de hoogste premie, en dat zowel voor isolatie- als renovatiewerken. 

Ook rechtspersonen zoals verenigingen van mede-eigenaars (VME) kunnen een premieaanvraag doen.

Procedures

De Vlaamse overheid ontwikkelde een simulator waarin u de leeftijd van het gebouw, of u eigenaar-bewoner bent, het type van werken en het gezinsinkomen moet ingeven. 

De simulator vertelt u tot welke inkomenscategorie u behoort en wat het bedrag van de premie is. 

Mijn VerbouwPremie is een elektronisch loket. Uw aanvraag moet dus online gebeuren. Een premieaanvraag kan niet in papieren versie worden ingediend. 

Hulp nodig om uw aanvraag in te dienen? Neem contact op met het woonloket of het energiehuis van uw gemeente. 

U kunt een afzonderlijke premie aanvragen voor elke categorie van werken en u kunt een aanvraag indienen voor verschillende types van werken tegelijk.  

Onthoud wel dat de aanvraag moet worden ingediend binnen een termijn van twee jaar vanaf de datum van de factuur. 

Een overzicht van de zeven stappen in de aanvraag van een premie: 

 • Verzamel de nodige documenten 
 • Doe de aanvraag via het online loket 
 • Klik op ‘Start nieuwe aanvraag’
 • Vul de gevraagde gegevens in 
 • Voeg facturen, attesten en andere documenten toe
 • Geef uw voorkeuren voor communicatie en betaling op 
 • Overloop alles en controleer of de gegevens kloppen 

Voor een overzicht van alle premies gaat u naar Premiezoeker

Ondanks al onze inspanningen voor de juistheid en betrouwbaarheid van onze artikels, zijn we niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden in de inhoud. Voor vragen raden we een advocaat aan.

Veelgestelde vragen
Sinds 1 oktober 2022 bestaat er in Vlaanderen nog maar één digitaal loket voor de aanvraag van een renovatiepremie. Dit loket met de naam 'Mijn VerbouwPremie' groepeert de premies van het Vlaamse Gewest en netbeheerder Fluvius.
Om van de premie te kunnen genieten, moet het gebouw minstens 15 jaar oud zijn. Er wordt wel een uitzondering gemaakt als u investeert in hernieuwbare energie. In dit geval moet het gebouw minstens 5 jaar oud zijn.
U kunt een aanvraag bij 'Mijn VerbouwPremie' indienen als u eigenaar en bewoner van uw woning bent, maar ook voor een huis of appartement waar u niet zelf in woont.
Mijn VerbouwPremie is een online loket. Uw aanvraag moet dus online gebeuren. Een premieaanvraag kan niet in papieren versie worden ingediend.
De 'Mijn VerbouwPremie' wordt toegekend voor acht categorieën van werken. Om van de premies te kunnen genieten, moeten de renovatiewerken zowel de levenskwaliteit als de energie-efficiëntie van het gebouw verbeteren.
Andere artikelen over renovatie
software voor huurbeheer
Abonneer u op onze e-nieuwsbrief!

Dank u voor uw inschrijving!