Primes rénolution
Primes rénolution

Hoe krijgt u een renovatiepremie in Brussel?

Inhoudsopgave
5/5 - (34 votes)

Als verhuurder kunt u ook renovatiepremies krijgen voor het opknappen van woningen die u verhuurt.

In Brussel zijn er verschillende renovatiepremies die eigenaars moeten stimuleren hun vastgoed te isoleren en in goede staat te houden.

De Renolution-premies werden in het leven geroepen om deze financiële steun voor de inwoners van Brussel te centraliseren en te vereenvoudigen. 

Deze informatie vertelt u er alles over, zodat ook u een renovatiepremie kunt aanvragen.

Wat is het premiesysteem RENOLUTION?

De Renolution-premie is beschikbaar sinds 1 maart 2022 en vervangt de renovatiepremie.

Deze steunmaatregel behelst een hele waaier aan werken, van verwarming en ventilatie tot elektriciteit.

Renolution moet de procedures vereenvoudigen en bundelt alle premies die vroeger bestonden.

De beschikbare steunmaatregelen

De renovatie van een pand kan uit tal van werken bestaan. Er zijn dus verschillende categorieën van Renolution-premies:

 • Premie A: diensten en studies
 • Premie B: de voorbereiding van de werf (bijv. stellingen plaatsen)
 • Premie C: ruwbouw en waterbeheer (bijv. riolering, regenopvangsystemen)
 • Premie D: gezondheid (bijv. schimmels, vocht)
 • Premie E: dak
 • Premie F: gevels
 • Premie G: buitenschrijnwerk
 • Premie H: vloeren
 • Premie I: binnenafwerking (bijv. voorzieningen voor rolstoelgebruikers)
 • Premie J: verwarming (bijv. warmtepomp, zonneboiler)
 • Premie K: sanitaire voorzieningen
 • Premie L: elektriciteit en gas
 • Premie M: gecontroleerde mechanische installatie

De Renolution-premie is dus onderverdeeld in verschillende categorieën die worden bepaald door het type van werken. 

U kunt de Renolution-premie dus aanvragen voor bijvoorbeeld de plaatsing van een verwarmingssysteem maar ook dubbele beglazing.

Ook kunt u verschillende dossiers indienen voor één woning.

De toekenningsvoorwaarden

Verschillende profielen kunnen aanspraak maken op een Renolution-premie, bijvoorbeeld: 

 • Een eigenaar-bewoner
 • Een verhuurder
 • Een huurder
 • Een beheerder

De woning waarvoor de aanvraag wordt gedaan, moet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liggen en moet meer dan 10 jaar geleden zijn gebouwd.

Om in aanmerking te komen voor de Renolution-premie moet de eigenaar de werken laten uitvoeren door een professional die is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen en btw-plichtig is.

Het bedrag van de premie

De financiële steun kan tot 90% van het bedrag van de werken beslaan. Het bedrag hangt af van verschillende factoren: 

 • Het type van werken
 • Het gezinsinkomen
 • De ligging van het goed

Sommige premies omvatten een forfaitair bedrag terwijl dat voor andere een percentage van het gefactureerde bedrag is. Dat hangt af van de werken zelf.

Doe een simulatie op de website van IRISbox voor een schatting van het bedrag aan steunmiddelen dat u als verhuurder kunt krijgen.

Een renovatiepremie krijgen als verhuurder

U kunt ook aanspraak maken op renovatiepremies als u geen eigenaar-bewoner bent.

Verhuurders en andere vastgoedbeheerders kunnen financiële steun aanvragen bij de overheid.

Waarom een verhuurde woning renoveren?

Eigenaars worden aangemoedigd om werken aan hun vastgoed uit te voeren om de energietransitie mogelijk te maken.

Op termijn zullen energieverslindende panden in waarde dalen op de vastgoed- en huurmarkt.

Dankzij de Renolution-premie kunnen eigenaars anticiperen op die evolutie en hun huurpand rendabel houden. 

Deze steunmaatregelen werden ook ingevoerd om het vastgoedpark van het Brussels Gewest in goede staat te houden. 

Een premieaanvraag indienen in Brussel

Aanvragen voor premies worden ingediend op de website van IRISbox. Dit online loket centraliseert alle aanvragen tot renovatiesteun van het Brussels Gewest.

Het dossier kan online worden ingediend, via het verplichte formulier dat daarvoor werd ontwikkeld.

De stappen werden vereenvoudigd om meer eigenaars te helpen met hun renovatiewerken.

Deze gewestelijke steunmaatregel vervangt de Energiepremie, de Premie voor de renovatie van het woonmilieu en de Premie voor de verfraaiing van gevels.

Ondanks al onze inspanningen voor de juistheid en betrouwbaarheid van onze artikels, zijn we niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden in de inhoud. Voor vragen raden we een advocaat aan.

Andere artikelen over renovatie
software voor huurbeheer
Abonneer u op onze e-nieuwsbrief!

Dank u voor uw inschrijving!