Rénovations énergétiques
Rénovations énergétiques

Premies voor een energetische renovatie in België

5/5 - (29 votes)

De gewesten voerden steunmaatregelen in om de energetische renovatie van woningen aan te moedigen. Als eigenaar kunt u premies krijgen voor de verbetering van de energieprestaties van uw panden.

En het verbeteren van de energieprestaties van uw panden is belangrijk, omdat de verschillende regio’s tijdschema’s hebben vastgelegd, inclusief de te behalen EPB-certificaten.

Lees meer over dit tijdschema voor EPC-verplichtingen in ons artikel.

Huurders letten steeds meer op criteria voor energieverbruik. Het is dus belangrijk dat u de nodige werken uitvoert als u competitief wil blijven op de huurmarkt.

Wij geven tips voor een geslaagde energetische renovatie en de aanvraag van premies om die te bekostigen.

Voor welke werken zijn er energiepremies?

Energetische renovaties kunnen verschillende aspecten omvatten. Om een premie te krijgen, moet het om een van deze werken gaan: 

Isolatie van daken en gevels

Een geïsoleerde woning heeft minder koudebruggen en de temperatuur in het gebouw blijft comfortabel. Isolatie betreft het dak, de gevel en de vloer.

Isolatiewerken zijn rendabel omdat ze warmteverlies voorkomen. Maar ze zijn nogal duur. En daarom bieden de gewesten steun.

Verwarming en boiler

Om energiearmoede tegen te gaan, zijn er premies die steun bieden aan eigenaars die hun boiler of verwarmingssysteem willen vervangen.

De installatie van een thermodynamische of zonneboiler verbetert de energieprestaties van een woning. Ook een warmtepomp is aanbevolen.

Ramen en deuren

De reparatie of aanpassing van ramen of de plaatsing van dubbele beglazing verbetert de isolatie van de woning. Die werken vallen dus onder de premies voor een energetische renovatie.

Hoe worden de premies voor een energetische renovatie berekend?

Het bedrag dat de gewesten voor energetische renovaties toekennen, hangt af van verschillende criteria: 

 • het type van werken
 • het gezinsinkomen (categorie 1, 2 of 3)

Hoe hoger het inkomen van de eigenaar, hoe kleiner de premie zal zijn.

Energiepremies in Vlaanderen

In Vlaanderen kunnen gemiddelde huishoudens een terugbetaling tot 35% van het bedrag van hun energetische renovatie krijgen.

Bescheiden huishoudens (met een inkomen lager dan 46.170 euro per jaar) kunnen een terugbetaling tot 50% van het bedrag van hun energetische renovatie krijgen.

Alle renovatiesteun is gecentraliseerd in het loket ‘Mijn VerbouwPremie’.

Eigenaars die een energetische renovatie lieten uitvoeren en waarvan de woning voor minstens 75% is geïsoleerd en is uitgerust met een energiezuinig verwarmingssysteem kunnen een korting op de onroerende voorheffing aanvragen.

Alle informatie over de Vlaamse premies vindt u in ons artikel ‘Hoe krijgt u een renovatiepremie in Vlaanderen?‘.

Energiepremies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In het Brusselse Gewest wordt het bedrag van de energiepremies berekend aan de hand van een basissom die wordt vermeerderd volgens de inkomenscategorie van de eigenaar.

Die basissom wordt berekend per m², per kamer of per installatie, afhankelijk van het type van werken.

Om in het Brusselse Gewest een premie voor energetische renovatie te kunnen krijgen, moet u voldoen aan de volgende criteria: 

 • de woning moet in het Brusselse Gewest liggen
 • de woning moet meer dan 9 jaar geleden zijn gebouwd
 • de werken moeten zijn uitgevoerd door een professional die is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
 • de persoon die de premie aanvraagt, moet verhuurder, eigenaar of huurder van de te renoveren woning zijn

In Brussel moet de aanvraag voor de premie worden gedaan binnen een termijn van 12 maanden na ontvangst van de laatste factuur. Het is belangrijk om offertes, facturen en foto’s van de werken te bewaren, omdat die bij de aanvraag moeten worden gevoegd.

Energiepremies in Wallonië

Voor de financiering van energetische werken in Wallonië moeten die tot de goedgekeurde werken behoren. Een gecertificeerde controleur moet de werken aan de woning eerst bevoegd verklaren. Zonder die controle kunt u geen energiepremie krijgen.

Het bedrag van de premies hangt af van het inkomen van de eigenaars en het aantal kWh dat wordt bespaard dankzij de renovatie. Het basisbedrag is 0,15 euro per kWh.

Die som kan met 25% worden vermeerderd als meer dan 70% van de gebruikte materialen biologisch is.

Om in het Waalse Gewest een premie voor energetische renovatie te kunnen krijgen, moet u voldoen aan de volgende criteria: 

 • De werken moeten zijn uitgevoerd door een professional
 • Het pand moet voor 50% zijn bestemd als woning
 • De woning moet in het Waalse Gewest liggen
 • De woning moet minstens 15 jaar geleden zijn gebouwd
 • De aanvrager moet al minstens 5 jaar in het pand wonen
 • Als de aanvrager niet zelf in de woning woont:
  • moet hij het verhuren volgens de officiële tabel met huurprijzen
  • moet hij het beheer overlaten aan een sociaal verhuurkantoor
  • moet hij het voor minstens 1 jaar ter beschikking stellen van een familielid

Er zijn dus meer criteria voor het verkrijgen van een energiepremie in Wallonië dan in Brussel.

U vindt meer informatie over de renovatiepremies in Wallonië in ons artikel.

Ondanks al onze inspanningen voor de juistheid en betrouwbaarheid van onze artikels, zijn we niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden in de inhoud. Voor vragen raden we een advocaat aan.

Veelgestelde vragen
Dat is een premie die u helpt de energieprestaties van uw pand te verbeteren.
Het bedrag dat de gewesten voor energetische renovaties toekennen, hangt af van verschillende criteria: het type van werken dat u uitvoert en de inkomsten van het huishouden.
Om een premie te krijgen, moet het om een van deze werken gaan: isolatie van daken en gevels, verwarming en boiler, ramen en deuren.
Andere artikelen over renovatie
software voor huurbeheer
Abonneer u op onze e-nieuwsbrief!

Dank u voor uw inschrijving!