prime rénovation wallonie
prime rénovation wallonie

Hoe krijgt u een renovatiepremie in Wallonië?

5/5 - (31 votes)

Voor u als eigenaar aan een renovatie begint, informeert u het best naar de premies die beschikbaar zijn in uw gewest.

Ze helpen u met de financiering van bepaalde renovaties voor meer comfort of energie-efficiëntie.

Hoewel veel eigenaars-bewoners ervan genieten, zijn de premies ook toegankelijk voor eigenaars die hun pand al 5 jaar verhuren met een geregistreerd huurcontract en een huurprijs die overeenstemt met de officiële tabel met huurprijzen.

De overheid ondersteunt immers de energietransitie en biedt renovatiepremies voor verwarming of isolatie.

U kunt ook aanspraak maken op premies om het comfort van uw huurders te verbeteren.

Ligt uw pand in het Waalse Gewest? Wij leggen uit hoe u hulp krijgt voor uw isolatie- en verwarmingswerken.

Voor welke werken is er de renovatiepremie? 

Als eigenaar kunt u verschillende soorten werken aan uw pand laten uitvoeren met de financiële steun van het Waalse Gewest.

Isolatie

Als u isolatiewerken laat uitvoeren, kunt u steun krijgen voor de volgende elementen: 

  • Het dak
  • De muren en vloeren
  • Het buitenschrijnwerk

U krijgt een belastingvoordeel van 30% van de totale uitgaven als de woning die u renoveert vijf jaar vóór aanvang van de isolatiewerken was bewoond, door uzelf of een huurder.

Er is ook een premie voor de plaatsing van dubbele beglazing.

Verwarming

Renovaties kunnen de installatie of upgrade van een verwarmingssysteem behelzen: 

  • Isolatie van leidingen, buizen of kranen
  • Installatie van thermostatische kranen
  • Installatie van een warmtepomp
  • Investeringen in het ventilatiesysteem

De aanvraag moet worden ingediend binnen de 4 maanden na de datum waarop de factuur werd uitgegeven.

De ‘primes Habitation’

Het Waalse Gewest kent ook ‘primes Habitation‘ toe. Deze woonpremies subsidiëren werken van minder dan 3000 euro die het comfort in de woning verbeteren.

Ze zijn beschikbaar voor eigenaars-bewoners of eigenaars die de officiële huurprijzen respecteren.

De toekenningsvoorwaarden van een renovatiepremie

Om in Wallonië een renovatiepremie te krijgen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het bedrag van de premies hangt af van de uitgevoerde werken en het gezinsinkomen.

Het gezinsinkomen

Elk type van werken wordt gekoppeld aan een basisbedrag dat afhankelijk van het gezinsinkomen wordt vermenigvuldigd met 2, 3, 4 of 6.

Het bedrag van de premies

Voor de energiepremie worden de toegekende subsidies berekend op basis van het aantal bespaarde kWh (€ 0,15 per bespaarde kWh). Het maximumbedrag dat kan worden terugbetaald, bedraagt 70% van de totale factuur.

De werken moeten wel worden uitgevoerd door een erkende firma.

Het bedrag van de premie voor de renovatie van het verwarmingssysteem is dan weer afhankelijk van de uitgevoerde werken. Het kan gaan van 500 euro voor de plaatsing van een kachel tot 1000 euro voor de installatie van een warmtepomp.

Wie heeft recht op de premie en hoe wordt ze aangevraagd?

Iedereen die ouder is dan 18 jaar en eigenaar is van een woning in Wallonië kan aanspraak maken op de woonpremie. Hij/zij moet minstens 5 jaar in het pand wonen en de woning zelf moet minstens 15 jaar geleden zijn gebouwd.

De premie is ook toegankelijk voor eigenaars die hun pand al 5 jaar verhuren met een geregistreerd huurcontract en een huurprijs die overeenstemt met de officiële tabel met huurprijzen.

In bepaalde gevallen kan ook de eigenaar een woonpremie krijgen: 

  • Als hij/zij zich ertoe verbindt om voor minstens een jaar een familielid in de eerste graad onder te brengen
  • Als hij/zij het beheer voor minstens 9 jaar overlaat aan een Agence Immobilière Sociale (sociaal verhuurkantoor)

Procedures

Sinds begin 2023 moet u de woning niet meer laten auditeren voor u met werken start.

De eigenaar moet een premieaanvraag invullen en die binnen 4 maanden na de facturering van de werken overmaken aan de overheid. 

Deze formulieren staan op de website www.wallonie.be

Ondanks al onze inspanningen voor de juistheid en betrouwbaarheid van onze artikels, zijn we niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden in de inhoud. Voor vragen raden we een advocaat aan.

Veelgestelde vragen
De renovatiepremies in Wallonië betreffen vooral isolatie- en verwarmingswerken (dak, muren en vloeren, schrijnwerk, dubbele beglazing, installatie en verbetering van het verwarmingssysteem enz.).
Om in Wallonië een renovatiepremie te krijgen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Elk type van werken wordt gekoppeld aan een basisbedrag dat afhankelijk van het gezinsinkomen wordt vermenigvuldigd met 2, 3, 4 of 6. Voor de energiepremie worden de toegekende subsidies berekend op basis van het aantal bespaarde kWh.
Iedereen die ouder is dan 18 jaar en eigenaar is van een woning in Wallonië kan aanspraak maken op de woonpremie. Hij/zij moet minstens 5 jaar in het pand wonen en de woning zelf moet meer dan 15 jaar geleden zijn gebouwd. De premie is ook toegankelijk voor eigenaars die hun pand al 5 jaar verhuren met een geregistreerd huurcontract en een huurprijs die overeenstemt met de officiële tabel met huurprijzen.
De eigenaar moet een premieaanvraag invullen en die binnen de 4 maanden na de facturering van de werken overmaken aan de overheid. Deze formulieren staan op de website www.wallonie.be
Er bestaan premies voor isolatiewerken en verwarmingswerken. Het Waalse Gewest kent ook 'primes Habitation' toe. Deze woonpremies subsidiëren werken van minder dan 3000 euro die het comfort in de woning verbeteren.
Andere artikelen over renovatie
software voor huurbeheer
Abonneer u op onze e-nieuwsbrief!

Dank u voor uw inschrijving!