Medehuurovereenkomst
Medehuurovereenkomst

Minigids van het contract voor medehuur in België

Inhoudsopgave
5/5 - (27 votes)

Wat is een contract voor medehuur?

Een contract voor medehuur is een huurovereenkomst waarbij meerdere huurders, de ‘medehuurders’, ondertekenaars zijn. Dit soort overeenkomst is vrij nieuw en wordt gereglementeerd sinds 1 januari 2019 in Vlaanderen.

Door de stijgende huurprijzen worden contracten voor medehuur wordt steeds populairder, vooral dan bij studenten en jonge werknemers.

Een woning delen is immers financieel aantrekkelijker omdat de huurkosten worden verdeeld onder de medehuurders.

Voorwaarden van een contract voor medehuur

Het contract voor medehuur valt niet onder de regels van een huurovereenkomst voor hoofdverblijf of van gemeen recht. Toch moet het aan een aantal regels voldoen:

 • Er is maar één contract tussen de huurders enerzijds en de eigenaar anderzijds
 • De huurders hebben er bewust voor gekozen de woning te delen
 • De woning is niet verdeeld in verschillende eenheden, er is slechts één deurbel en één brievenbus

Hoe werkt een contract voor medehuur?

Bij een contract voor medehuur zijn de huurders hoofdelijk aansprakelijk tegenover de eigenaar van het gehuurde goed. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid geldt voornamelijk voor de betaling van huur.

Dit betekent dat als een huurder niet betaalt, de andere huurders verplicht zijn de ontbrekende huur te betalen.

In dergelijke omstandigheden kan (kunnen) de huurder(s) die de huur heeft (hebben) betaald, stappen ondernemen tegen de huurder(s) die in gebreke is (zijn) gebleven.

Hoe wordt een medehuurder aan een huurovereenkomst toegevoegd?

De komst van een nieuwe medehuurder wordt geregeld door het medehuurpact.

Als er een nieuwe medehuurder komt, moet hij een addendum bij het contract en bij het medehuurpact ondertekenen.

Wat gebeurt er wanneer een medehuurder het pand verlaat?

Een huurder kan de woning op elk moment verlaten onder bepaalde voorwaarden die per gewest verschillen. In het Vlaamse Gewest :

 • Hier moet de huurder een kennisgeving van drie maanden in acht nemen ten aanzien van de andere huurders en de eigenaar.
 • Hij moet een vervanger vinden of actief gezocht hebben. Anders moet de vertrekkende medehuurder nog zes maanden huur betalen.

Wat als alle huurders de huurovereenkomst willen beëindigen?

Indien alle huurders het pand wensen te verlaten, kunnen ze de huurovereenkomst beëindigen middels een kennisgeving die afhangt van de bestemming van het pand (al dan niet een hoofdverblijfplaats).

Indien de woning als hoofdverblijfplaats wordt gebruikt, bedraagt de kennisgeving drie maanden.

Hoe een contract voor medehuur verlengen?

Een contract voor medehuur loopt nooit ten einde omdat de ene medehuurder de
andere vervangt. Om de overeenkomst te beëindigen, moet(en) de huurder(s) een
vooropzeg geven.

Contract voor medehuur en hoofdverblijf

Een contract voor medehuur kan worden gebruikt voor het hoofdverblijf van een van de huurders. Maar de eigenaar en alle huurders moeten daarmee instemmen.

In dit geval worden de regels voor huurovereenkomsten voor hoofdverblijfplaats gecombineerd met de regels voor een contract voor medehuur.

Wat zijn de regels van een contract voor medehuur?

Huurcontract

De huurovereenkomst moet schriftelijk opgesteld worden. En een origineel exemplaar moet aan elke huurder en aan de eigenaar worden overhandigd.

De huurovereenkomst moet minstens de volgende informatie bevatten:

 • De identiteit en het rijksregisternummer van elke partij
 • De duur en het type overeenkomst (medehuur of hoofdverblijfplaats)
 • Gegevens over de woning (gehuurde kamers en delen van gebouwen)
 • Het bedrag van de huur en eventuele gemeenschappelijke lasten
 • Het soort gemeenschappelijke lasten (voorschotten of forfait) en de berekeningsmethode voor de verdeling indien van toepassing
 • Het bestaan van individuele of collectieve meters
 • De EPB-index en de datum waarop die werd vastgesteld
 • Het bestaan van een medehuurpact

Registratie van een contract voor medehuur

Het contract moet binnen 2 maanden na de ondertekening worden geregistreerd . De registratie van de huurovereenkomst is gratis en kan online of bij het bevoegde registratiekantoor worden gedaan.

Plaatsbeschrijving van een contract voor medehuur

De verplichte plaatsbeschrijving bestaat uit een gedetailleerde beschrijving van de staat van het pand en moet ook worden geregistreerd.

Telkens wanneer een nieuwe huurder vertrekt of aankomt, moet een plaatsbeschrijving worden opgemaakt in de vorm van een addendum bij het contract.

Woon- of brandverzekering

Een woon- of brandverzekering is verplicht en moet door de huurders worden afgesloten. Die moeten de eigenaar hier een bewijs van voorleggen.

Onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing kan niet aan de huurders worden doorgerekend. De eigenaar moet die dus betalen.

Ontdek ons webinar “Colocatie & Coliving: alles wat u moet weten over deze nieuwe soorten investeringen“.

Ondanks al onze inspanningen voor de juistheid en betrouwbaarheid van onze artikels, zijn we niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden in de inhoud. Voor vragen raden we een advocaat aan.

Veelgestelde vragen
Voor medehuur bestaat er sinds september 2018 een specifiek 'contract voor medehuur'. Het is een contract met meerdere ondertekenaars of 'medehuurders'.
Een contract voor medehuur is een huurovereenkomst waarbij meerdere huurders, de 'medehuurders', ondertekenaars zijn.
Bij een contract voor medehuur zijn de huurders hoofdelijk aansprakelijk tegenover de eigenaar van het gehuurde goed. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid geldt voornamelijk voor de betaling van huur. Dit betekent dat als een huurder niet betaalt, de andere huurders verplicht zijn de verschuldigde huur te betalen.
Een medehuurpact is verplicht in geval van een contract voor medehuur. Het moet door elke huurder worden ondertekend ten laatste op de dag van de ondertekening van het huurcontract. Dit document regelt de praktische aspecten van de medehuur.
Andere artikelen over huurcontract
software voor huurbeheer
Abonneer u op onze e-nieuwsbrief!

Dank u voor uw inschrijving!