Online huurgarantie
Online huurgarantie

Kan ik online een huurwaarborg samenstellen?

5/5 - (30 votes)

Hoewel in België niet verplicht, wordt de huurwaarborg vaak gevraagd door eigenaars die een woning als hoofdverblijfplaats willen verhuren.

Dit geblokkeerde bedrag vormt voor de eigenaar de garantie dat hij vergoed wordt wanneer de huurder in gebreke blijft.

Indien die zijn verplichtingen niet nakomt, zijn huur niet betaalt of de woning beschadigt, kan de huurwaarborg de kosten dekken.

Er zijn verschillende oplossingen om een huurwaarborg samen te stellen (regionale steun, financiële instelling …).

Kan ik online een huurwaarborg samenstellen en zo de procedure versnellen?

Hoe werkt een online huurwaarborg?

De huurwaarborg moet worden gestort op een individuele rekening op naam van de huurder. 

De oplossing voor het samenstellen van de huurwaarborg kan niet door de eigenaar aan de huurder worden opgelegd.

De betaling van het bedrag gebeurt anoniem. En de huurder kan een lening of steun aanvragen zonder dat de verhuurder daarvan op de hoogte is. 

En dat geldt ook voor de online huurwaarborg.

Termijn voor het samenstellen van een huurwaarborg

De termijn die nodig is om het door de eigenaar gevraagde bedrag op te hoesten, hangt af van de gekozen oplossing. Ze kan variëren van enkele dagen tot enkele weken.

Financiële instellingen hebben hun eigen termijnen voor het openen van een rekening.

Wanneer de aanvraag wordt gedaan bij de bank waar het loon van de aanvrager wordt gedomicilieerd, kan het sneller gaan.

In geval van een steunaanvraag kan het onderzoek van het dossier meer tijd vergen.

Daarom kiezen sommige huurders ervoor om online een huurwaarborg aan te vragen. Hierdoor gaat alles sneller en vlotter.

Huurwaarborg op een geblokkeerde rekening

In de meeste gevallen willen banken een persoonlijke afspraak om een rekening te openen.

Bij de meeste Belgische banken kunt u geen huurwaarborg online samenstellen.

Indien de huurder klant is bij de bank waar hij een rekening wil openen voor het storten van de huurwaarborg, kan de procedure eenvoudiger verlopen.

Huurwaarborg op MyMinfin

De FOD Financiën biedt voortaan een online oplossing voor het storten van huurwaarborgen.

Op het MyMinfin-platform kunnen alle noodzakelijke stappen ondernomen worden zodra de huurovereenkomst ondertekend is.

Dit systeem is eenvoudiger en sneller dan een geblokkeerde rekening bij een bank.

De huurder kan tijdens de duur van de huurovereenkomst echter geen rente ontvangen op het geblokkeerde bedrag.

Voor deze dienst ziet de procedure er als volgt uit:

  1. De huurder logt in op MyMinfin via zijn eID of via itsme 
  2. Daarna klikt hij op: Mijn betalingen en teruggaven > Een deposito plaatsen (e-DEPO) > Nieuw dossier aanmaken
  3. De huurder voert zijn bankgegevens en informatie over de gehuurde woning in
  4. Hij stort het door de verhuurder gevraagde bedrag voor de huurwaarborg
  5. De eigenaar wordt per e-mail geïnformeerd dat de waarborg werd samengesteld

Via zijn eigen MyMinfin-account kan de eigenaar vragen om een deel van de huurwaarborg in te houden als de huurder zijn verplichtingen tijdens het huurcontract niet nakomt.

Instellingen waar een online huurwaarborg mogelijk is

Bij sommige financiële instellingen kan een geblokkeerde huurwaarborgrekening online geopend worden om de procedure te versnellen.

Een huurwaarborglening online aanvragen daarentegen kan enkel bij kredietinstellingen.

Het is belangrijk dat de verschillende formules en de kosten van deze procedures gekend zijn.

Online een huurwaarborg samenstellen bij een bank

Terwijl veel banken klanten willen ontmoeten om een bankrekening te openen, bieden andere banken online formules aan.

Banken die online diensten aanbieden:

  • CBC
  • BNP Paribas Fortis

Banken die een afspraak willen om een rekening te openen:

  • ING
  • Belfius

Online hulp vragen bij het samenstellen van een huurwaarborg

Voor steunaanvragen bij de bevoegde gewestelijke instelling moet een volledig dossier ingediend worden.

De huurder moet een formulier invullen en een aantal documenten en bewijsstukken voorleggen. 

De aanvraag kan per post of per e-mail gebeuren. De aanvrager moet contact opnemen met de bevoegde instelling om te weten hoe hij zijn dossier moet indienen.

Ondanks al onze inspanningen voor de juistheid en betrouwbaarheid van onze artikels, zijn we niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden in de inhoud. Voor vragen raden we een advocaat aan.

Veelgestelde vragen
Een huurder die de huurwaarborg online wil vormen, heeft verschillende mogelijkheden. Hij kan de waarborg vormen bij een bank die dit online mogelijk maakt. Hij kan de huurwaarborg ook blokkeren op het platform MyMinfin.
In België kan een huurwaarborg op verschillende manieren worden gevormd: via een storting op een geïndividualiseerde of geblokkeerde rekening, via een progressieve bankwaarborg van de bank van de huurder (in dit geval betaalt de huurder een maandelijks bedrag om de waarborg te vormen) of via een waarborg van het OCMW van de gemeente van de huurder.
1. De huurder logt in op MyMinfin via zijn eID of via itsme 2. Daarna klikt hij op: Mijn betalingen en teruggaven > Een deposito plaatsen (e-DEPO) > Nieuw dossier aanmaken 3. De huurder voert zijn bankgegevens en informatie over de gehuurde woning in 4. Hij stort het door de verhuurder gevraagde bedrag voor de huurwaarborg 5. De eigenaar wordt per e-mail geïnformeerd dat de waarborg werd samengesteld
Meer artikelen over huurwaarborg
software voor huurbeheer
Abonneer u op onze e-nieuwsbrief!

Dank u voor uw inschrijving!