Geblokkeerde bankrekening
Geblokkeerde bankrekening

Huurwaarborg op een geblokkeerde rekening: hoe werkt het?

5/5 - (24 votes)

Als eigenaar is het belangrijk uzelf te beschermen tegen mogelijke nalatigheden door uw huurders. 

Hoewel niet verplicht, blijft de huurwaarborg een doeltreffende oplossing in geval van onbetaalde huur en schade aan het verhuurde goed.

Van de verschillende soorten huurwaarborg is de geblokkeerde rekening de meest gebruikte.

Huurwaarborg op een geblokkeerde rekening, hoe werkt het?

Door de huurwaarborg op een geblokkeerde rekening te storten, heeft de eigenaar de garantie dat het geld niet wordt gebruikt tot het einde van de huurovereenkomst. 

Als de huurder zijn verplichtingen niet nakomt (niet betalen van huur of lasten, schade aan de woning …), kan de eigenaar een financiële vergoeding verkrijgen en vragen dat de huurwaarborg te zijnen gunste wordt vrijgegeven.

Een rekening openen voor de huurwaarborg

De meeste banken bieden een specifieke dienst aan voor huurwaarborgen.

Een geblokkeerde rekening kan worden geopend bij de meeste Belgische banken (BNP Paribas, Triodos, KBC, CBC, Fortis, Belfius, ING …).

De rekening moet worden geopend op naam van de huurder. Het gaat dan vaak om een klassieke spaarrekening.

De gekozen bank mag voor deze dienst geen kosten aanrekenen en kan de huurder niet verplichten zijn loon bij haar te laten domiciliëren.

Wat hebt u nodig om een geblokkeerde rekening te openen:

  • Huurcontract ondertekend door eigenaar en huurder
  • Identiteitskaart

Voordelen van een geblokkeerde rekening

Het storten van de huurwaarborg op een geblokkeerde rekening heeft verschillende voordelen voor zowel eigenaar als huurder.

Voor de eigenaar vormt de garantie dat hij twee maanden huur krijgt als de huurder in gebreke blijft een echt pluspunt. 

Indien de huurder nog andere schuldeisers heeft, krijgt de eigenaar voorrang en wordt hij als eerste betaald.

Voor de huurder brengt het bedrag dat op de geblokkeerde rekening wordt gestort dan weer interest op.

Hij kan het gestorte bedrag dus laten aangroeien gedurende de gehele duur van de overeenkomst.

Bij de geblokkeerde rekening kan ook een belastingvoordeel komen kijken in het kader van de vrijstelling van de roerende voorheffing.

Geblokkeerde rekening openen en huurwaarborg ontlenen

Sommige huurders beschikken niet over het volledige bedrag nodig voor de door de eigenaar gevraagde huurwaarborg.

Banken kunnen dan garant staan voor het bedrag.

Terugbetalingsvoorwaarden

Huurders hebben 3 jaar de tijd om het ontleende bedrag op een geblokkeerde rekening bijeen te brengen.

Het bedrag moet dan maandelijks en tijdens de hele duur van het contract worden terugbetaald.

Bij deze oplossing mag de huurwaarborg niet meer dan 3 maanden huur bedragen.

Specifieke hulp

Het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt leningen aan 0% voor huurders die aan bepaalde criteria voldoen.

Het bedrag wordt dan anoniem gestort op een geblokkeerde rekening op naam van de huurder.

Ook het OCMW kan in naam van de huurder bij een bankinstelling hulp vragen voor het samenstellen van een huurwaarborg.

Het contract wordt gesloten tussen het OCMW en de bank.

Hoe kan de huurwaarborg op een geblokkeerde rekening worden vrijgegeven?

Op het einde van de huurovereenkomst kunnen huurder en eigenaar vragen om de huurwaarborg op de geblokkeerde rekening vrij te geven.

Vrijgave van de huurwaarborg ten gunste van de eigenaar

Als de huurder op het einde van de huurovereenkomst niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is hij de eigenaar iets verschuldigd. 

In onderling overleg kan de huurwaarborg, of een deel ervan, aan de verhuurder worden uitbetaald.

Een akkoord tussen de eigenaar en de huurder moet aan de bank worden meegedeeld zodat de bank het bedrag van de huurwaarborg kan uitkeren en de rekening kan afsluiten.

Vrijgave van de huurwaarborg ten gunste van de huurder

Heeft de huurder op het einde van de huurovereenkomst aan al zijn verplichtingen voldaan, kan hij de goedkeuring van de eigenaar naar de bank sturen om het op de geblokkeerde rekening gestorte bedrag terug te vragen en de rekening te sluiten.

De bank betaalt de huurder vervolgens het volledige bedrag dat op de individuele rekening staat.

Hij kan dus zijn huurwaarborg terugkrijgen, alsook de interest die tijdens de volledige duur van de huurovereenkomst werd opgebouwd.

Ondanks al onze inspanningen voor de juistheid en betrouwbaarheid van onze artikels, zijn we niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden in de inhoud. Voor vragen raden we een advocaat aan.

Veelgestelde vragen
Een huurwaarborg op een geblokkeerde rekening betekent dat er bij een bank een rekening wordt geopend waarop het bedrag van de huurwaarborg wordt gestort. Het wordt vervolgens geblokkeerd voor de hele looptijd van het huurcontract. Het kan enkel met akkoord van beide partijen worden vrijgegeven.
Dat is een financiële waarborg of kortweg 'borg' die garandeert dat de huurder zijn verplichtingen tijdens de duur van het huurcontract nakomt (betaling van de huur, respect voor de woning, betaling van de lasten, onderhoud, …). Hij dekt onbetaalde huren of door de huurder veroorzaakte schade aan de woning die tijdens de duur van de huurovereenkomst ter beschikking wordt gesteld.
In Vlaanderen: maximaal 3 maanden huur (exclusief lasten).
De huurwaarborg wordt gevormd bij een bank in de vorm van een geblokkeerde rekening, ofwel via een platform zoals MyMinfin, ofwel via het OCMW van de huurder, onder bepaalde voorwaarden.
De rekening moet worden geopend op naam van de huurder. Het gaat dan vaak om een klassieke spaarrekening. De gekozen bank mag voor deze dienst geen kosten aanrekenen en kan de huurder niet verplichten zijn loon bij haar te laten domiciliëren.
Meer artikelen over huurwaarborg
software voor huurbeheer
Abonneer u op onze e-nieuwsbrief!

Dank u voor uw inschrijving!