Makelaar agent en klant schudden handen na ondertekening
Makelaar agent en klant schudden handen na ondertekening

Hoe werkt een lening voor een huurwaarborg?

5/5 - (35 votes)

De huurwaarborg vormt voor een eigenaar de garantie dat hij wordt vergoed bij schade aan het verhuurde pand of bij niet-betaling van de verschuldigde bedragen (huur, lasten …).

De waarborg is niet verplicht, maar de meeste verhuurders maken er wel gebruik van.

De huurwaarborg is een geldbedrag dat overeenkomt met twee of drie maanden huur.

Dit bedrag wordt geblokkeerd op een rekening op naam van de huurder voor de duur van het contract.

Sommige huurders beschikken echter niet over het door de verhuurder gevraagde bedrag en moeten een lening afsluiten

Voordelen, nadelen, werking: hier volgt alle belangrijke informatie over leningen voor een huurwaarborg.

Hoe werkt een lening voor een huurwaarborg

Dankzij een lening kunnen kwetsbare huurders hun huurwaarborg samenstellen en toegang krijgen tot het huurrecht.

Er bestaan verschillende soorten leningen om een huurwaarborg samen te stellen.

Renteloze lening

Een renteloze lening kan worden aangegaan voor de huur van een hoofdverblijfplaats, voor medehuur of een studentenkamer.

Dit soort lening kan niet worden gebruikt voor huurwaarborgen voor sociale woningen.

Er moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan om van dit type lening, dat 100% van het door de eigenaar gevraagde bedrag dekt, te kunnen genieten. 

De aanvrager moet ouder zijn dan 18 jaar en een jaarinkomen hebben dat onder een maximaal bedrag ligt (verschillend per gewest). Hij mag geen eigendom bezitten.

Ook de ligging van het pand en de duur van het huurcontract moeten aan bepaalde criteria voldoen.

Het bedrag van de huurwaarborg mag niet hoger zijn dan drie maanden huur, zodat het Fonds positief op de aanvraag kan reageren.

Belgische instellingen die renteloze leningen verstrekken:

  • Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
  • Brugal-fonds
  • Société Wallonne de Crédit Social (SWCS)
  • Vlaams Woningfonds (Vlaanderen)

De terugbetaling van de huurwaarborglening wordt gespreid volgens de mogelijkheden van de kredietnemer. Dat kan over meerdere jaren.

Aanvragers die aan alle criteria inzake inkomen en situatie voldoen en de bevoegde instelling een volledig dossier bezorgen, maken een goede kans om een lening te krijgen.

Het is niet mogelijk om twee aanvragen voor een hoofdverblijf gelijktijdig in te dienen.

Zodra de aanvraag is aanvaard en het huurcontract ondertekend, heeft de huurder 3 maanden de tijd om de woning te betrekken en er zijn hoofdverblijfplaats van te maken.

Lening bij een financiële instelling

Indien de aanvrager niet voldoet aan de criteria voor het aanvragen van een renteloze lening bij een bevoegde instantie, kan hij zich altijd wenden tot een financiële instelling (kredietinstelling, bank …).

In dit geval kan de lening kosten meebrengen. Boven op de totale kosten kunnen er ook nog flink wat dossierkosten aangerekend worden.

Het is dus belangrijk om informatie in te winnen over de tarieven van de financiële instelling in kwestie.

Met sommige online simulators kunt u de kosten van leningen van verschillende kredietverstrekkers vergelijken.

De kredietinstelling is niet verplicht om rente te betalen op het geblokkeerde bedrag van de huurwaarborg van de kredietnemer.

De lening moet binnen maximaal drie jaar worden terugbetaald.

Banken worden geacht alle aanvragen voor huurwaarborgleningen van klanten die hun salaris bij hen domiciliëren te aanvaarden.

In de praktijk houden velen van hen rekening met de kredietwaardigheid van de aanvrager alvorens een definitief besluit te nemen.

Wat de eigenaar betreft

Het staat de huurder vrij om het soort huurwaarborg te kiezen dat bij hem past. De eigenaar mag hem zijn voorkeursoplossing niet opleggen.

Steun voor de samenstelling van een huurwaarborg is anoniem. De eigenaar wordt niet geïnformeerd als de huurder steun van het gewest ontvangt of een lening heeft afgesloten.

Het ontleende bedrag wordt gestort op een geblokkeerde rekening op naam van de huurder.

De eigenaar heeft geen toegang tot informatie over de herkomst van het bedrag.

Ondanks al onze inspanningen voor de juistheid en betrouwbaarheid van onze artikels, zijn we niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden in de inhoud. Voor vragen raden we een advocaat aan.

Veelgestelde vragen
De huurwaarborg wordt gevormd bij een bank in de vorm van een geblokkeerde rekening, ofwel via een platform zoals MyMinfin, ofwel via het OCMW van de huurder, onder bepaalde voorwaarden.
Sommige huurders beschikken echter niet over het door de verhuurder gevraagde bedrag en moeten een lening afsluiten. 
Andere artikelen over huurwaarborgen
software voor huurbeheer
Abonneer u op onze e-nieuwsbrief!

Dank u voor uw inschrijving!