Schenking van onroerend goed
Schenking van onroerend goed

Alles weten over schenkingen van vastgoed in Vlaanderen

5/5 - (25 votes)

Steeds meer Belgische eigenaars kiezen voor een schenking van onroerend goed. Deze formule biedt tal van voordelen: minder belastingen, minder familieconflicten, successieplanning

Vastgoedrecht is een gewestelijke aangelegenheid. Daarom gelden er voor schenkingen van onroerend goed specifieke regels als u in Vlaanderen woont.

Sommige daarvan hebben betrekking op roerende goederen, andere op onroerende goederen. Het is belangrijk dat u een onderscheid maakt.

Hier vindt u waardevolle informatie over hoe de schenkingsprocedures in Vlaanderen werken.

Waarom vastgoed schenken in Vlaanderen?

In Vlaanderen is de schenking van onroerend goed een alternatief voor successie.

Sommige eigenaars willen hun eigendom beheren zoals zij het willen en geven het tijdens hun leven door.

Ze kunnen een schenking doen met voorbehoud van vruchtgebruik of met last. Op die manier zorgen ze ervoor dat ze van het onroerend goed kunnen genieten tot hun dood of het kunnen overdragen tegen een rente.

Twee belangrijke redenen om vastgoed te schenken:

Fiscale voordelen

Wie een schenking van onroerend goed doet, geniet aanzienlijke belastingvoordelen. De erfbelasting wordt geheel of gedeeltelijk betaald.

Wel moeten er schenkingsrechten worden betaald. Maar die liggen nog steeds lager dan de successierechten.

Via een schenking van onroerend goed vermijdt u dus successierechten en geniet u een optimaal belastingvoordeel.

Als de schenker binnen drie jaar na de schenking overlijdt, wordt in Vlaanderen de waarde van het reeds overgedragen goed fictief opgeteld bij de waarde van de rest van het vermogen, teneinde de door de erfgenamen verschuldigde successierechten te berekenen.

Anticiperen op de successie

Sommige eigenaars willen hun vermogen tijdens hun leven overdragen, om zo familieconflicten te voorkomen. Maar het is ook een manier om de opvolger langer van het goed te laten genieten.

Op die manier verdelen ze het vermogen onder hun naasten en zorgen ze ervoor dat hun wil met betrekking tot de overdracht van hun eigendom wordt gerespecteerd.

Successieplanning is een goede reden voor veel schenkers van onroerend goed.

Hoe berekent u de kosten van een schenking van onroerend goed in Vlaanderen?

Bij een schenking van onroerend goed zijn er dan wel amper of geen successierechten, toch moet u schenkingsrechten betalen. En die worden berekend aan de hand van de volgende elementen:

  • de marktwaarde van het onroerend goed,
  • de relatie tussen de schenker en de begiftigde.

Ook moet de schenking gebeuren via een notariële akte. Het gaat immers om een plechtige handeling. Notariskosten zijn dan ook onvermijdelijk.

Schenkingsrechten in Vlaanderen

In Vlaanderen worden de schenkingsrechten berekend volgens de geschatte prijs van het goed.

De schatting moet juist zijn, als u boetes wegens een te lage of te hoge schatting wilt vermijden.

De schenkingsrechten worden ook berekend volgens de relatie tussen schenker en begiftigde.

En die kan direct (alle bloedverwanten in op- en neergaande lijn van eenzelfde persoon, alsmede de echtgenoten/echtgenotes) of indirect (alle personen die niet verwant zijn maar een gemeenschappelijke rechtsvoorganger hebben, alsmede de medebewoners) zijn.

Hieronder vindt u een tabel met de tarieven voor schenkingen in rechte lijn in Vlaanderen:

Waarde van het eigendom% van toepassing op de schijf
tot € 150 0003%
van € 150.000,01 tot € 250.0009%
van € 250.000,01 tot € 450.00018%
vanaf € 450.000,0127%

Hieronder vindt u een tabel met de tarieven voor schenkingen in zijlijn in het Vlaamse Gewest:

Waarde van het eigendom% van toepassing op de schijf
tot € 150 00010%
van € 150.000,01 tot € 250.00020%
van € 250.000,01 tot € 450.00030%
vanaf € 450.000,0140%

Schenkingen van onroerend goed per schijf

Via een schenking van onroerend goed in schijven kan de progressiviteit van de schenkingsrechten beperkt worden.

Door schenkingen om de 3 jaar te doen, wordt het bedrag van de overgedragen goederen op nul gezet en niet opgeteld. Zo worden de schenkingsrechten met een lager percentage berekend.

Ondanks al onze inspanningen voor de juistheid en betrouwbaarheid van onze artikels, zijn we niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden in de inhoud. Voor vragen raden we een advocaat aan.

Veelgestelde vragen
Een onroerende schenking gebeurt bij een notaris. De wetgeving hierrond hangt af van waar u woont. De verschuldigde schenkingsrechten zijn afhankelijk van de waarde van het geschonken goed.
In Vlaanderen worden de schenkingsrechten berekend volgens de geschatte prijs van het goed en de relatie tussen schenker en begiftigde.
Meer artikelen over schenking van onroerend goed
software voor huurbeheer
Abonneer u op onze e-nieuwsbrief!

Dank u voor uw inschrijving!