donatiekosten van onroerend goed
donatiekosten van onroerend goed

Onroerende schenking in België: wat zijn de kosten?

Inhoudsopgave
5/5 - (31 votes)

Onroerende schenkingen komen vaak voor in België omdat ze tal van fiscale voordelen bieden. Bovendien geven sommige eigenaars er de voorkeur aan hun eigendom tijdens hun leven na te laten, om te anticiperen op hun successie.

Hierdoor kan de begiftigde langer genieten van het vastgoed dat hem wordt nagelaten.

Maar dit is niet gratis, want er zijn kosten aan verbonden. Het is verstandig om vooraf de berekeningen te maken en zo de meest interessante formule te kiezen: onroerende schenking of erfenis.

De kosten voor het schenken van vastgoed hangen af van verschillende factoren. Hier volgt een overzicht van hoe u zich het best kunt voorbereiden op een erfenis.

Wat zijn de kosten voor een schenking van onroerend goed?

In België gaat de schenking van vastgoed gepaard met verschillende soorten kosten. Deze kunnen verschillen van geval tot geval en van gewest tot gewest.

Voor u vastgoed schenkt, moet u rekening houden met de volgende kosten:

  • Notariskosten
  • Schenkingsrechten

De notariskosten zijn wettelijk bepaald. En er kan niet over worden onderhandeld.

Hoe berekent u de kosten van een schenking van onroerend goed?

De schenkingsrechten worden berekend op basis van de brutowaarde van het overgedragen goed. De eigendom moet geschat zijn op het moment van de schenking. Een valse schatting kan leiden tot een boete.

Ook de relatie tussen schenker en begiftigde is van invloed op de schenkingsrechten. Hoe nauwer de familieband, hoe lager de belasting.

Onder erfgenamen in rechte lijn worden begrepen de echtgenoten, ouders, kinderen en grootouders. Onder erfgenamen in zijlijn worden begrepen de ooms, tantes, broers, zusters, neven en nichten.

De toegepaste tarieven zijn afhankelijk van het gewest waar de schenker woont. Vastgoedrecht is een gewestelijke aangelegenheid. Daarom bepaalt elk gewest zijn eigenbelastingschaal.

Via een schenking in schijven kunnen de schenkingsrechten, die soms wel hoog liggen (afhankelijk van de waarde van het goed, de relatie tussen schenker en begiftigde), beperkt worden.

Schenkingen moeten met tussenpozen van 3 jaar worden gedaan om een belastingvermindering te genieten.

Het is raadzaam om de schijven onder de 150.000 euro te houden. Zo krijgt u het beste tarief: 3% van de waarde van het onroerend goed in rechte lijn en 10% in zijlijn.

Kunt u uw vermogen gratis overdragen?

Het is niet mogelijk om onroerend goed kosteloos over te dragen. Ook al zijn er oplossingen om de belasting te optimaliseren en het bedrag te verlagen, kosten blijven onvermijdelijk.

Oplossingen om vastgoed door te geven:

  • Erfenis,
  • Schenking van vastgoed,
  • Huwelijkscontract,
  • Vastgoed kopen met een bedrijf

Hoewel de schenking van onroerend goed de meest gebruikelijke blijft, zijn er nog andere methodes om een nalatenschap te plannen.

Wat is fiscaal gunstiger: een schenking of een erfenis?

Schenkingen van onroerend goed kunnen worden gebruikt om te anticiperen op een erfenis en om familieconflicten bij overlijden te voorkomen. Bovendien zijn er fiscale voordelen en kunt u hoge successierechten vermijden.

Een schenking in schijven is de meest interessante methode, omdat daarmee de schenkingsrechten laag blijven. Deze worden om de drie jaar betaald, naargelang de waarde van de overgedragen schijf.

Zo kan een appartement van 450 000 euro worden nagelaten in drie schijven van 150 000 euro.

In rechte lijn bedragen de schenkingsrechten 3% voor een eigendom/schijf van 150.000 euro. De totale kosten bedragen dus 13.500 euro (3×4500 = 13500).

Zonder schenking in schijven zouden de kosten 18% van 450.000 euro of 27.000 euro bedragen.

Kunnen de kosten van een onroerende schenking verschillen naargelang de leeftijd van de schenker?

Bij de berekening van de schenkingsrechten wordt geen rekening gehouden met de leeftijd van de schenker. Enkel de waarde van het goed en de relatie tot de begiftigde zijn van invloed op de berekening van de kosten.

Als de schenker echter binnen drie jaar na de schenking overlijdt, is de begiftigde in Vlaanderen alsnog successierechten verschuldigd.

Het bedrag wordt berekend met inachtneming van de schenking en de betaalde kosten. Dit heet het ‘progressievoorbehoud’.

In Brussel werd deze regel afgeschaft en worden de successierechten geacht op voorhand te zijn betaald.

Ondanks al onze inspanningen voor de juistheid en betrouwbaarheid van onze artikels, zijn we niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden in de inhoud. Voor vragen raden we een advocaat aan.

Veelgestelde vragen
Bij een schenking moeten de partijen een belasting met de naam 'schenkingsrechten' betalen (die afhangt van het gewest, de waarde van het geschonken goed en de graad van verwantschap tussen schenker en begunstigde). Ze betalen ook notariskosten.
De kosten worden betaald door de schenker of de begunstigde(n).
Bij een schenking moeten de partijen een belasting met de naam 'schenkingsrechten' betalen (die afhangt van het gewest, de waarde van het geschonken goed en de graad van verwantschap tussen schenker en begunstigde). Ze betalen ook notariskosten.
Meer artikelen over schenking van onroerend goed
software voor huurbeheer
Abonneer u op onze e-nieuwsbrief!

Dank u voor uw inschrijving!