Donation immobilière
Donation immobilière

Onroerende schenkingen: wat gebeurt er als de schenker overlijdt?

5/5 - (35 votes)

Een onroerende schenking is een oplossing die veel Belgen kiezen om de soms wel hoge successierechten te vermijden.

Dankzij deze notariële akte kan de belasting op de overdracht van onroerend goed worden geoptimaliseerd, of het nu gaat om een appartement, huis of gebouw.

Als eigenaar is het dus mogelijk om uw erfenis tijdens uw leven te plannen. Een ideale manier om familieconflicten te vermijden en een soepele overdracht te garanderen.

Voordat u onroerend goed schenkt, is het dus belangrijk om goed op de hoogte te zijn van alle voorwaarden en gevolgen van de akte. Er moet goed over nagedacht worden, want ze is onomkeerbaar.

Het is ook belangrijk te weten wat er gebeurt als de schenker overlijdt.

Hieronder vertellen we hoe u een onroerend goed optimaal schenkt en inspeelt op alle hypotheses.

Fiscale en financiële gevolgen bij overlijden van de schenker

Bij een schenking van onroerend goed worden kosten in rekening gebracht bij de registratie van de akte.

En die zijn afhankelijk van de waarde van het overgedragen goed en de relatie tussen de schenker en de begiftigde (rechte lijn of zijlijn).

Als de schenker overlijdt, hoeft de begiftigde niet de volledige erfbelasting te betalen.

De regelgeving hangt af van het gewest waar hij woont. Vastgoed is immers een gewestelijke aangelegenheid.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De begiftigde hoeft geen successierechten te betalen voor goederen die al zijn doorgegeven. Deze belastingen worden geacht te zijn betaald. En het eigendom behoort hem onvoorwaardelijk toe.

Wel moet hij successierechten betalen op het resterende erfrechtelijke vermogen.

Vlaams Gewest

De begiftigde moet een deel van de successierechten betalen, aangezien de waarde van het overgedragen goed voor de berekening van de schijven bij de nalatenschap wordt opgeteld.

Voor de berekening van de successierechten wordt rekening gehouden met de reeds betaalde schenkingsrechten.

Wat gebeurt er als de onroerende schenking minder dan 3 jaar voor het overlijden plaatsvindt?

In bepaalde gevallen kan het overlijden van de schenker binnen drie jaar na de schenking gevolgen hebben voor de berekening van de successierechten.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In Brussels heeft dit geen gevolgen voor de belasting indien de onroerende schenking minder dan 3 jaar voor het overlijden van de schenker plaatsvindt.

De successierechten zijn niet van toepassing op goederen die al zijn doorgegeven, omdat er al schenkingsrechten werden betaald.

Vlaams Gewest

In Vlaanderen moet de begiftigde de waarde van het hem overgedragen goed opnemen in de nalatenschap voor de berekening van de verschillende schijven.

Indien de schenker binnen 3 jaar na de schenking overlijdt, heeft dit dus een invloed op de berekening van de successierechten.

Wat gebeurt er als de onroerende schenking meer dan 3 jaar voor het overlijden plaatsvindt?

De accumulatie van de waarde van de schenkingen wordt om de 3 jaar op nul gezet.

Daarom zijn schenkingen in schijven interessant. De schenkingskosten dalen. En die worden berekend op basis van de waarde van de overgedragen eigendommen.

Bij een onroerende schenking in schijven van 150.000 euro in rechte lijn bedragen de schenkingsrechten 3%.

Indien het overlijden plaatsvindt meer dan 3 jaar na de schenking van een onroerend goed, ongeacht of de schenker in Brussel of Vlaanderen gedomicilieerd is, moet de begiftigde geen successierechten betalen op het overgedragen goed.

De schijven worden namelijk om de drie jaar op nul gezet. En de waarde van de overgedragen eigendommen is niet cumuleerbaar.

Ondanks al onze inspanningen voor de juistheid en betrouwbaarheid van onze artikels, zijn we niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden in de inhoud. Voor vragen raden we een advocaat aan.

Veelgestelde vragen
Als de schenker overlijdt, hoeft de begunstigde niet de hele erfbelasting te betalen. Maar alles hangt af van het gewest. Vastgoed is immers een gewestelijke aangelegenheid.
Als de schenker overlijdt, hoeft de begunstigde niet de hele erfbelasting te betalen. Maar alles hangt af van het gewest. Vastgoed is immers een gewestelijke aangelegenheid.
Meer artikelen over schenking van onroerend goed
software voor huurbeheer
Abonneer u op onze e-nieuwsbrief!

Dank u voor uw inschrijving!