verzekering onbetaalde huur
verzekering onbetaalde huur

Huurgarantieverzekering: handleiding

5/5 - (35 votes)

Als eigenaar loopt u bepaalde risico’s wanneer u een woning verhuurt.

Wanbetalers zijn een van de grootste risico’s bij vastgoedbeheer. U kunt onze voorbeeldbrieven voor betalingsherinneringen hier bekijken.

Met een huurgarantieverzekering kunt u zichzelf hiertegen beschermen.

Door als eigenaar een dergelijke garantie af te sluiten, vermijdt u problemen met onbetaalde huur en wordt er tussengekomen bij een geschil met een huurder.

Ontdek hoe deze verzekering werkt en op welke huurders en welke huurpanden ze van toepassing is.

We vergelijken ook de beste huurgarantieverzekeringen in België.

Wat is een huurgarantieverzekering?

Een verzekering tegen onbetaalde huur, of huurgarantieverzekering, is een facultatieve verzekering die de eigenaar van een huurwoning beschermt tegen mogelijke wanbetalers of materiële schade door de huurder.

Deze garantie kan ook de gerechtelijke stappen tegen een huurder omvatten in geval van een geschil.

Dankzij een huurgarantieverzekering kan de eigenaar zijn huurinkomsten veiligstellen en terugbetaald worden bij schade aan zijn eigendom.

Hoe werkt een huurgarantieverzekering?

Een huurgarantieverzekering is een facultatieve garantie die wordt gesloten tussen een particuliere verzekeringsmaatschappij en een eigenaar van verhuurd vastgoed.

Ze is geschikt voor verschillende soorten huurpanden zoals appartementen en huizen.

Een huurgarantieverzekering kan onder twee voorwaarden worden afgesloten:

  • De woning moet het hoofdverblijf van de huurder zijn,
  • De huurder moet solvabel zijn in de ogen van de verzekeraar.

In geval van onbetaalde huur moet de eigenaar de huurder een aanmaningsbrief en ingebrekestelling sturen, volgens de termijnen voorzien in het huurcontract.

Er bestaan vastgoedbeheerprogramma’s zoals Smovin die dit soort documenten automatisch genereren en naar de huurder sturen bij een laattijdige betaling van de huur.

Zodra het verzuim is vastgesteld en de verzekeringsmaatschappij in kennis is gesteld, neemt de verzekeringsmaatschappij de administratieve taken van de inning op zich.

In de meeste gevallen wordt de eigenaar betaald 90 dagen nadat de onbetaalde huur is vastgesteld.

Deze garantie geldt met terugwerkende kracht. Er wordt dus gekeken naar de eerste maand dat de huur niet werd betaald.

Hoeveel kost een huurgarantieverzekering?

De premie van een huurgarantieverzekering komt overeen met een percentage van de huurprijs. Over het algemeen is dit 4 tot 7%, afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij.

Voor de contracten geldt echter een maximumbedrag of -duur.

ebook 2 NL

Welke huurders komen in aanmerking voor een huurgarantieverzekering?

Een huurgarantieverzekering kan worden afgesloten voor elke huurder. De huurder moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • Aard van zijn arbeidscontract,
  • Geen wanbetalingen voor een huurder die al meer dan 6 maanden in zijn woning zit,
  • Voor een nieuwe huurder mogen de huur en lasten niet meer dan 33% van zijn inkomen bedragen.

Naargelang de verzekeringsmaatschappij kunnen de voorwaarden verschillen.

Welke soorten vastgoed worden door de huurgarantieverzekering gedekt?

Een huurgarantieverzekering kan vele soorten vastgoed dekken, of het nu om een appartement of huis gaat. Het moet echter wel om de hoofdverblijfplaats van de huurder gaan.

Voor seizoensverhuur kan er geen huurverzekering afgesloten worden.

Een huurgarantieverzekering kan niet worden afgesloten voor

  • Seizoensverhuur
  • Handelshuurcontracten
  • Studentenwoningen.

De verhuurder moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om dit soort verzekering te kunnen afsluiten. Verzekeraars leggen gewoonlijk een maximum vast voor de huur die ze willen verzekeren (ongeveer € 2.000/maand).

Tot slot moet het ondertekende huurcontract aan de voorschriften voldoen en moet de plaatsbeschrijving worden opgemaakt voordat de huurders er intrekken.

Vergelijking van de huurgarantieverzekeringen in België

 Solidas AssuranceAG Insurance
KostprijsOp aanvraag€ 550/jaar/appartement
Aantal maanden die worden gedektmaximaal 12 maanden huurmaximaal 12 maanden huur
Huurschademaximaal 12 maanden huurTot 12 maanden huur.
Juridisch geschilmaximaal 12 maanden huurTot 12 maanden huur.
Vroegtijdig vertrek1 maand huur1 maand huur
Franchise€ 350€ 350

Een huurverzekering is onmisbaar voor eigenaars van een vastgoedpark. Ze biedt bescherming tegen het risico van onbetaalde huur.

Met een vastgoedbeheersoftware en een huurgarantieverzekering kunnen eigenaars de geïnde huurgelden nauwkeurig opvolgen, aanmaningen sturen en bescherming krijgen bij een geschil met hun huurders. 

Ontdek ook ons webinar “hoe controleren het best de huur van uw huurders?

Ondanks al onze inspanningen voor de juistheid en betrouwbaarheid van onze artikels, zijn we niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden in de inhoud. Voor vragen raden we een advocaat aan.

Veelgestelde vragen
Een verzekering tegen onbetaalde huur, of huurgarantieverzekering, is een facultatieve verzekering die de eigenaar van een huurwoning beschermt tegen mogelijke wanbetalers of materiële schade door de huurder.
Een huurgarantieverzekering kost tussen 4% en 7% van de huur, afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij.
Wanneer de huurder in gebreke blijft, brengt de eigenaar zijn verzekeraar op de hoogte. Die zorgt dan voor de administratieve taken die komen kijken bij het vorderen van de huur. In de meeste gevallen wordt de eigenaar betaald 90 dagen nadat de onbetaalde huur werd vastgesteld.
Meer artikelen over late huurbetalingen
software voor huurbeheer
Abonneer u op onze e-nieuwsbrief!

Dank u voor uw inschrijving!