Duur van de commerciële contracten

Duur van de commerciële contracten

Duur van een handelshuurovereenkomst: verschillende mogelijkheden

Inhoudsopgave

Handelshuurovereenkomsten zijn specifiek in die zin dat ze bedoeld zijn voor de uitoefening van een commerciële of ambachtelijke activiteit.

Daarom, en om de huurder en zijn bedrijf te beschermen, hebben deze overeenkomsten in het algemeen een veel langere  looptijd dan residentiële huurovereenkomsten.

Wat is de normale duur van een handelshuurovereenkomst?

Een handelshuurovereenkomst heeft doorgaans een looptijd van 9 jaar en kan door de huurder driemaal voor eenzelfde periode worden verlengd . Een huurder kan dus van 9 tot 36 jaar in de woning blijven.

Er kan een langere periode worden overeengekomen, maar het contract moet voor een notaris worden ondertekend.

Een handelshuurovereenkomst van minder dan 9 jaar is niet wettig, tenzij een zogenaamde overeenkomst van korte duur wordt gesloten. Deze laatste heeft een looptijd van hoogstens één jaar.

Handelshuurovereenkomst 3 6 9?

De term ‘3 6 9’-overeenkomst wordt soms gebruikt in verband met een handelshuurovereenkomst. De periode van 9 jaar is verdeeld in 3 cycli van elk 3 jaar, ook wel triënnium genoemd.

De huurder kan de huurovereenkomst aan het einde van elke periode van drie jaar opzeggen (mits een vooropzeg van 6 maanden).

De huurder kan de overeenkomst dus opzeggen na 3, 6 of 9 jaar.De eigenaar daarentegen kan de huurovereenkomst slechts in bepaalde specifieke gevallen en met inachtneming van een vooropzeg van één jaar beëindigen.

U komt alles te weten over de beëindiging van een handelshuurovereenkomst in ons artikel

Handelshuurovereenkomst van onbepaalde duur

Indien de huurder aan het einde van de periode van 9 jaar geen verlenging van de huurovereenkomst vraagt, of dit niet binnen de wettelijk toegestane termijn doet, wordt de overeenkomst geacht aan het einde van die periode te zijn beëindigd.

Indien de huurder het pand echter op het einde van de termijn niet verlaat en de verhuurder geen bezwaar maakt, wordt de huurovereenkomst een overeenkomst van onbepaalde duur.

De huurder kan die te allen tijde opzeggen met inachtneming van een vooropzeg van één maand.

Ook de verhuurder kan een huurovereenkomst van onbepaalde duur te allen tijde opzeggen, mits een vooropzeg van 18 maanden. Maar de eerste drie maanden van de opzegtermijn kan de huurder een verlenging vragen, net als op het einde van een 9-jarige huurovereenkomst.

Handelshuurovereenkomst van korte duur

De zogenaamde huurovereenkomsten ‘van korte duur’ hebben een looptijd van maximaal één jaar.

Dit type overeenkomst werd in 2018 in België ingevoerd en is mogelijk in twee situaties:

  • Ondernemers die hun bedrijf starten en willen testen.
  • Tijdelijke of pop-upwinkels

De huurovereenkomst van korte duur eindigt automatisch op het einde van de termijn. Ze kan wel worden verlengd indien beide partijen daarmee instemmen. De totale huurperiode mag niet langer zijn dan één jaar. Ook de voorwaarden van de huurovereenkomst moeten ongewijzigd blijven.

De huurder kan de huurovereenkomst te allen tijde opzeggen mits een vooropzeg van één maand.

Beheer uw handelspanden met een vastgoedbeheersoftware

Het is niet altijd gemakkelijk om belangrijke datums te onthouden, zoals de einddatum van de huur, het einde van de driejaarlijkse termijn en de opzegtermijn van de huurder.

Een vastgoedbeheersoftware houdt u op de hoogte van alle belangrijke datums en maakt het beheer zo eenvoudiger.

Een tool zoals Smovin automatiseert al uw vastgoedbeheertaken:

  • Controle en herinneringen sturen naar uw huurders
  • Berekening en kennisgeving van huurindexeringen
  • Lastenregularisatie
  • Huurfacturen opstellen en versturen
  • Enz.

De software biedt een beter zicht op uw patrimonium en centraliseert alle informatie die nodig is voor het beheer ervan! Vermijd fouten, bespaar tijd en geld!

Banner ebook 3 NL
Andere artikelen over handelshuurovereenkomst
Andere artikelen over handelshuurovereenkomst
software voor huurbeheer
Abonneer u op onze e-nieuwsbrief!

Dank u voor uw inschrijving!