Commercieel vastgoed

Hou uw commerciële ruimtes en parken onder controle.

commerciele gebouw
Voorbeeld van huurfacturering met Smovin

Huurfacturatie

Voorbeeld van huurfacturering met Smovin

Factureer altijd het juiste bedrag op basis van uw contractgegevens. Exporteer uw facturen rechtstreeks naar uw boekhouding en vermijd dubbele ingaves.

Vernieuwingen

voorbeeld van een. beeindiging van de huurovereekomst

Vergeet de vernieuwingstermijnen van uw commerciële huurcontracten niet. Smovin verwittigt u voor de aanvang van de opzegtermijn.

voorbeeld van een. beeindiging van de huurovereekomst
voorbeeld van een automatische indexering

Automatische huurindexering

voorbeeld van een automatische indexering

Plan de verzending van een huurindexeringsverzoek naar uw huurders en verlies geen potentiële inkomsten meer.

Lasten doorrekenen

Voorbeeld van het doorberekenen van kosten aan huurders

Importeer gemakkelijk al uw inkoopfacturen uit uw boekhouding.

Factureer deze kosten vervolgens moeiteloos door aan uw huurders op basis van hun huurperiode en btw-plichtigheid. En exporteer ze naar uw boekhouding.

Voorbeeld van het doorberekenen van kosten aan huurders

En nog veel meer...

Opvolging van wanbetalingen

Mis geen enkele betaling meer dankzij de banksynchronisatie en automatische betalingstoewijzing. Plan uw herinneringen op voorhand in.

Opvolging van de budgetten

Beheert u de marketingactiviteiten van een winkelcentrum? Voeg zoveel provisies toe als u wilt en volg uw budget in real time.

Communicatie

Bewaar de contactgegevens van uw huurders en hun vertegenwoordigers in uw adresboek. Communiceer met hen via sms, e-mail of brief.

Dashboard en reporting

Raadpleeg op elk moment uw activiteitendashboard of genereer rapporten over uw inkomsten en uitgaven.