Contract opzeggen
Contract opzeggen

Opzegging van het huurcontract door de eigenaar: voorbeeldbrieven

Inhoudsopgave
5/5 - (37 votes)

De opzegging van residentiële huurovereenkomsten wordt geregeld door gewestelijke wetten. Daarom bieden we voorbeeldbrieven aan, afhankelijk van de regio waar uw eigendom gelegen is. De regels hangen ook van verschillende zaken af:

 • Duur van de overeenkomst
 • Type overeenkomst
 • Tijdstip: vindt de beëindiging op of voor het einde van de overeenkomst plaats

De opzegging moet per aangetekende brief worden verzonden, behalve in het geval van een opzegging met wederzijdse instemming.

Om alles te weten over de beëindiging van een huurovereenkomst en stilzwijgende verlenging, kun je ons webinar bekijken.

Huurcontract van lange duur (9 jaar): opzegbrief op het einde van de overeenkomst

Ter herinnering: de eigenaar kan een huurovereenkomst van lange duur op het einde beëindigen middels een vooropzeg van 6 maanden.

Het pand ligt in Wallonië

“Beste ……………… [naam van de huurder],

Ik verwijs naar onze huurovereenkomst voor het pand ………………[adres], ondertekend op ……………….[datum] en van kracht op ………………[datum].

Onze overeenkomst loopt ten einde op ………………[datum]. Hierbij deel ik u mee dat ik de huurovereenkomst op deze datum wens op te zeggen overeenkomstig artikel 55 § 1 van het Waalse Decreet van 15 maart 2018 betreffende de woninghuurovereenkomst.

Ik blijf ter beschikking voor meer informatie.

Met vriendelijke groet,

Handtekening

Het pand ligt in Vlaanderen

“Beste ……………… [naam van de huurder],

Ik verwijs naar onze huurovereenkomst voor het pand ………………[adres], ondertekend op ……………….[datum] en van kracht op ………………[datum].

Onze overeenkomst loopt ten einde op ………………[datum]. Hierbij deel ik u mee dat ik de huurovereenkomst op deze datum wens op te zeggen overeenkomstig artikel 16, paragraaf 2 van het Vlaamse Woninghuurdecreet.

Ik blijf ter beschikking voor meer informatie.

Met vriendelijke groet,

Het pand is gelegen in Brussel

“Beste [naam van de huurder],

Ik verwijs naar onze huurovereenkomst voor het pand ………………[adres], ondertekend op [datum] en van kracht op ………………[datum]

Onze overeenkomst loopt ten einde op ………………[datum]. Hierbij deel ik u mee dat ik de huurovereenkomst op deze datum wens op te zeggen, overeenkomstig artikel 237, § 1 van de Brusselse Huisvestingscode.

Ik blijf ter beschikking voor meer informatie.

Handtekening

Huurcontract van lange duur (9 jaar): opzegbrief vóór het einde

Een eigenaar die de huurovereenkomst vóór het einde van de looptijd wil beëindigen, moet daarvoor een geldige reden opgeven:

 • Hij wil er gaan wonen (hijzelf of een familielid)
 • Hij wil er grote werken uitvoeren.

1/ Persoonlijke bewoning of door een familielid

In dit geval kunt uhet volgendeaan de opzegbrief toevoegen:

“Ik wens het pand dat ik u verhuur persoonlijk te bewonen / te laten bewonen door ………………[volledige identiteit van de bewoner], mijn ………………[relatie tot de verhuurder, zijn/haar partner of wettelijk samenwonende]”

2/ Grote werken

De opzegging kan in dit geval enkel geschieden op het einde van het 3de of 6de huurjaar.

De eigenaar moet het volgende bij de opzegbrief voegen:

 • Een kopie van de stedenbouwkundige vergunning of
 • Een beschrijving van de werken en een raming van de kosten
 • Een kopie van de aannemingsovereenkomst

Hij moethet volgende toevoegen aan de opzegbrief:

“Ik wil in het pand dat u huurt namelijk grote werken uitvoeren waarvoor uw vertrek noodzakelijk is.

De werkzaamheden bedragen ……………….. EUR.

In bijlage vindt u de documenten die de werken rechtvaardigen.”

3/ Het huurcontract zonder reden opzeggen

Indien de eigenaar de huurovereenkomst wenst te beëindigen zonder geldige reden, moet hij de volgende regels naleven:

 • De beëindiging vindt plaats op het eind van het 3de of 6de jaar
 • Hij moet een opzegtermijn van 6 maanden in acht nemen

Opgelet, de huurder kan een schadevergoeding eisen gelijk aan 9 maanden huur (indien de opzegging plaatsvindt op het einde van het 3de jaar) of 6 maanden huur (indien de opzegging plaatsvindt op het einde van het 6de jaar)

De huurder kan de eigenaar 9 maanden huur vragen als schadevergoeding.

Huurcontract van korte duur (max. 3 jaar): opzegbrief op het einde van de overeenkomst

Het pand ligt in Wallonië

“Beste ……………… [naam van de huurder],

Ik verwijs naar onze huurovereenkomst voor het pand ………………[adres], ondertekend op [datum] en van kracht per ………………[datum].

Onze overeenkomst loopt ten einde op ………………[datum]. Hierbij deel ik u mee dat ik de huurovereenkomst op deze datum wens op te zeggen overeenkomstig artikel 55 § 1 van het Waalse Decreet van 15 maart 2018 betreffende de woninghuurovereenkomst.

Ik blijf ter beschikking voor meer informatie.

Met vriendelijke groet,

Het pand ligt in Vlaanderen

“Beste ……………… [naam van de huurder],

Ik verwijs naar onze huurovereenkomst voor het pand ………………[adres], ondertekend op [datum] en van kracht per ………………[datum].

Onze overeenkomst loopt ten einde op ………………[datum]. Hierbij deel ik u mee dat ik de huurovereenkomst op deze datum wens op te zeggen overeenkomstig artikel 21, paragraaf 2 van het Vlaamse Woninghuurdecreet.

Ik blijf ter beschikking voor meer informatie.

Met vriendelijke groet,

Het pand is gelegen in Brussel

“Beste ……………… [naam van de huurder],

Ik verwijs naar onze huurovereenkomst voor het pand ………………[adres], ondertekend op [datum] en van kracht op ………………[datum].

Onze overeenkomst loopt ten einde op ………………[datum]. Hierbij deel ik u mee dat ik de huurovereenkomst wil opzeggen op deze datum, overeenkomstig paragraaf 4 van artikel 238 van de Brusselse Huisvestingscode.

Ik blijf ter beschikking voor meer informatie.

Met vriendelijke groet,

Huurcontract van korte duur (max. 3 jaar): opzegbrief vóór het einde van het contract

In geval van een huurovereenkomst van korte duur kan de eigenaar de overeenkomst enkel opzeggen voor persoonlijke bewoning of voor bewoning door een familielid.

Let op: de vooropzeg kan enkel worden gegeven vanaf het 2de jaar dat de woning wordt gehuurd. De huurder kan een schadevergoeding van één maand huur eisen.

Het volgende moet aan de opzegbrief worden toegevoegd :

“Ik wens het pand dat ik u verhuur persoonlijk te bewonen / te laten bewonen door ………………[volledige identiteit van de bewoner], mijn ………………[relatie tot de verhuurder, zijn/haar partner of wettelijk samenwonende]”

Studentenhuurovereenkomst: opzegbrief

het pand ligt in Wallonië

“Beste ……………… [naam van de huurder],

Hierbij deel ik u mee dat ik de huurovereenkomst voor het pand gelegen te ……………… [adres van het pand] wil beëindigen.

De vooropzeg neemt een aanvang op ………………[datum] en eindigt op ………………[datum].

Ik blijf ter beschikking voor meer informatie.

Met vriendelijke groet,

Handtekening*

Het pand ligt in Vlaanderen

Een medehuurovereenkomst in Vlaanderen vervalt automatisch op het einde van de overeenkomst. Er is geen stilzwijgende verlenging en dus hoeft er ook geen opzegbrief te worden gestuurd.

Het pand ligt in Brussel

“Beste ……………… [naam van de huurder],

Hierbij deel ik u mee dat ik de huurovereenkomst voor het pand gelegen te ……………… [adres van het pand] wens te beëindigen.

De opzegtermijn gaat in op ………………[datum] en eindigt op ………………[datum].

Met vriendelijke groet,

Handtekening*

Medehuurovereenkomst: opzegbrief

Een medehuurovereenkomst kan door de eigenaar enkel worden beëindigd wanneer minstens de helft van de medehuurders die de overeenkomst hebben ondertekend hun vooropzeg hebben gegeven.

De eigenaar moet een opzegtermijn van 6 maanden in acht nemen, die slechts kan worden gegeven in de maand die volgt op de vooropzeg van de laatste huurder.

“Beste ……………… [naam van de huurder],

Hierbij deel ik u mee dat ik de huurovereenkomst voor het pand gelegen te ……………… [adres van het pand] wens te beëindigen.

De opzegtermijn gaat in op ………………[datum] en eindigt op ………………[datum].

Met vriendelijke groet,

Handtekening*

Brief voor de beëindiging van een overeenkomst met wederzijdse instemming

Deze beëindiging kan op elk moment van de huurovereenkomst plaatsvinden, zolang beide partijen het erover eens zijn.

“Opzegging van de huurovereenkomst op ……………… [adres van het pand] met wederzijdse instemming

Tussen

De heer/mevrouw ……………… [naam van de verhuurder]

hierna “de verhuurder”,

en

De heer/mevrouw ……………… [naam van de huurder]

hierna “de huurder”,

De huurovereenkomst eindigt onherroepelijk op ………………[datum], datum waarop het gehuurde pand opnieuw door de huurder aan de verhuurder ter beschikking wordt gesteld.

Gedaan in tweevoud te ………………[adres], op ………………[datum], waarbij de verhuurder en de huurder elk een exemplaar hebben ontvangen.

Handtekening van verhuurder en huurder”

Hoe zegt u contracten automatisch op met een vastgoedbeheersoftware?

Met een vastgoedbeheersoftware zoals Smovin vergeet u nooit meer belangrijke datums.

Melding van belangrijke datums

Het programma meldt u van tevoren dat een overeenkomst bijna afloopt en dat het tijd is om een opzegbrief te sturen als u ze wilt beëindigen.

Smovin doet nog meer dan dat: het programma stelt een ingevulde mededeling op en verstuurt die voor u via een mail, brief of aangetekende brief. U hoeft dus niet langer aan te schuiven in het postkantoor!

Automatische vastgoedbeheertaken

Naast automatische communicatie helpt Smovin u ook met alle taken van uw vastgoedbeheer zoals

 • De betalingen van uw huurders controleren
 • Indien nodig betaalherinneringen sturen
 • Huurindexeringen berekenen en melden
 • Lastenafrekening
 • Enz.

Alle info over uw vermogen op één en dezelfde plaats

Met Smovin bewaart u ook alle informatie over uw vermogen op één plaats en vindt u belangrijke documenten in een paar klikken terug. Hetzelfde geldt voor de gegevens van uw huurders, borgstellers, dienstverleners, enz.

Beter zicht op uw vermogen

Dankzij het dashboard ziet u in één oogopslag:

 • het betaalpercentage van uw huurders
 • de bezettingsgraad van uw eigendommen
 • belangrijke datums in het verschiet
 • enz.

Volg uw vermogen op de voet met Smovin.

ebook 2 NL

Ondanks al onze inspanningen voor de juistheid en betrouwbaarheid van onze artikels, zijn we niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden in de inhoud. Voor vragen raden we een advocaat aan.

Veelgestelde vragen
'Beste [naam van de huurder], Ik verwijs naar onze huurovereenkomst voor het pand .................. [adres], ondertekend op ……………… [datum] en van kracht op .................. [datum]. Onze overeenkomst loopt ten einde op .................. [datum]. Hierbij deel ik u mee dat ik het huurcontract op deze datum wens te beëindigen. Ik blijf ter beschikking voor meer informatie. Handtekening'
Om een huurcontract op te zeggen, moet de eigenaar de huurder op de hoogte brengen en een vooropzegtermijn naleven die afhangt van het soort contract. Hij kan ook besluiten het contract voortijdig te beëindigen, maar dan moet hij wel een geldige reden kunnen aantonen. En die zijn uiterst beperkt.
Andere artikelen over huurcontract opzeggen
software voor huurbeheer
Abonneer u op onze e-nieuwsbrief!

Dank u voor uw inschrijving!