exit-inventaris van armaturen
exit-inventaris van armaturen

Hoe verloopt een plaatsbeschrijving bij vertrek in België?

5/5 - (35 votes)

Wanneer een eigenaar een goed (appartement, huis, kot, …) verhuurt, is hij verplicht om een plaatsbeschrijving bij aankomst op te maken.

Dat document zit doorgaans als bijlage bij het huurcontract.

De plaatsbeschrijving bij vertrek schept een overzicht van de staat van het verhuurde goed op het moment dat de huurder vertrekt.

De woning moet in principe worden teruggegeven in de staat waarin ze zich bevond bij de overhandiging van de sleutels.

De plaatsbeschrijving bij aankomst dient dan als vergelijkingspunt.

Hier volgt alles wat u moet weten voor u een plaatsbeschrijving bij vertrek opmaakt in België.

Ontdek ook onze voorbeeldbrief voor een plaatsbeschrijving.

De plaatsbeschrijving bij vertrek: definitie

Na beëindiging van het huurcontract geeft de huurder de woning en de sleutels terug aan de eigenaar.

Met een plaatsbeschrijving bij vertrek kan worden gecontroleerd of het goed tijdens de duur van het huurcontract correct werd onderhouden.

De vorm is in principe dezelfde als die van de plaatsbeschrijving bij aankomst, om de woning vóór en na de huurperiode eenvoudig te kunnen vergelijken.

Is de plaatsbeschrijving bij vertrek verplicht?

In België is het recht op huisvesting een regionale aangelegenheid. De regels kunnen dus verschillen naargelang de locatie van het gehuurde goed.

Informeer u dus goed over de regels die van toepassing zijn in uw gewest.

In Brussel is het sinds 2018 verplicht om een plaatsbeschrijving bij vertrek op te maken en die te laten registreren.

In Wallonië bestaat er daarentegen geen verplichting omtrent de plaatsbeschrijving bij vertrek.

Welke informatie moet er in de plaatsbeschrijving bij vertrek staan?

Bepaalde informatie moet verplicht in de plaatsbeschrijving bij vertrek staan om die een juridische waarde te geven.

  • De datum van de plaatsbeschrijving bij vertrek
  • De volledige namen en handtekeningen van de huurder en eigenaar
  • Het nieuwe adres van de huurder
  • De informatie over het huurcontract (duur, type van goed, …)
  • De beschrijving van de elementen waaruit het goed bestaat (vloeren, muren, kranen, …)
  • De lijst met schade die in de woning wordt vastgesteld
  • De meterstanden
ebook 2 NL

De procedure van een plaatsbeschrijving bij vertrek

Net als bij de plaatsbeschrijving bij aankomst is het aan de huurder en eigenaar om een plaatsbeschrijving bij vertrek op te maken.

De eigenaar kan een vastgoedkantoor of -specialist vragen om die plaatsbeschrijving bij vertrek in zijn plaats op te maken.

Dit moet gebeuren op het moment dat de huurder de sleutels van de woning definitief overhandigt.

De plaatsbeschrijving bij vertrek: praktisch

De vrijgave van de huurwaarborg hangt af van de plaatsbeschrijving bij vertrek.

Het gaat om een som die is geblokkeerd op een rekening op naam van de huurder.

Die huurwaarborg dekt de kosten van eventuele schade en/of onbetaalde lasten of huurgelden. 

De plaatsbeschrijving moet zo objectief mogelijk worden opgemaakt, in aanwezigheid van beide partijen.

Er valt niets te melden in de plaatsbeschrijving bij vertrek

Als het goed wordt teruggegeven in de staat waarin het zich bevond toen de huurder erin trok, volstaat het om dit te vermelden in de plaatsbeschrijving bij vertrek.

De huurder en eigenaar ondertekenen twee exemplaren van de plaatsbeschrijving bij vertrek.

Ze zijn het eens over de inhoud van het document en de huurwaarborg wordt vrijgegeven ten gunste van de huurder.

Er werd schade opgetekend in de plaatsbeschrijving bij vertrek

Als er daarentegen schade wordt vastgesteld in de woning, moet die worden vermeld in de plaatsbeschrijving bij vertrek (beschrijving, foto’s, …). 

Om de kosten op de huurder te kunnen verhalen, moet die schade zijn veroorzaakt door een gebrek aan onderhoud of een abnormaal gebruik van het goed en/of de elementen waaruit het bestaat.

Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen normale slijtage en schade door een gebrek aan onderhoud.

Het is de eigenaar die de kosten voor de reparatie van de woning en de vervanging van versleten elementen betaalt.

Als de huurder het niet eens is met de inhoud van de plaatsbeschrijving mag hij die niet ondertekenen. 

In het geval van een conflict kan een vrederechter tussenkomen.

Hij geeft een expert dan de opdracht om zelf de plaatsbeschrijving bij vertrek op te maken en de kostprijs van de nodige reparaties te schatten.

De huurwaarborg is er om dit bedrag te betalen. Het wordt verdeeld op basis van het oordeel van de vrederechter.

Ondanks al onze inspanningen voor de juistheid en betrouwbaarheid van onze artikels, zijn we niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden in de inhoud. Voor vragen raden we een advocaat aan.

Veelgestelde vragen
De huurder en de verhuurder moeten aanwezig zijn tijdens de plaatsbeschrijving. De eigenaar kan deze opdracht toevertrouwen aan een kantoor of vastgoedmakelaar, zodat die de plaatsbeschrijving bij vertrek in zijn plaats kan doen.
De plaatsbeschrijving heeft pas juridische waarde als er bepaalde elementen in staan: de datum van de plaatsbeschrijving bij vertrek, de namen, voornamen en handtekeningen van de huurder en eigenaar, het nieuwe adres van de huurder, de informatie van het huurcontract (duur, type van goed, …), een omschrijving van de elementen waaruit de woning bestaat (vloeren, muren, kranen, …), de lijst met vastgestelde schade in de woning, en de stand van de tellers.
In Brussel is het sinds 2018 verplicht om een plaatsbeschrijving bij vertrek op te maken en die te laten registreren. In Wallonië is de plaatsbeschrijving bij vertrek niet verplicht.
Meer artikelen over plaatsbeschrijving
software voor huurbeheer
Abonneer u op onze e-nieuwsbrief!

Dank u voor uw inschrijving!