Kantoren

Hou uw kantoorgebouwen onder controle.

Kantoorpand
Voorbeeld van huurfacturering met Smovin

Huurfacturatie

Voorbeeld van huurfacturering met Smovin

Factureer altijd het juiste bedrag op basis van uw contractgegevens. Exporteer uw facturen rechtstreeks naar uw boekhouding en vermijd dubbele ingaves.

Beheer einde contract

voorbeeld van een. beeindiging van de huurovereekomst

Vergeet de eindigingsperiodes van uw contracten niet langer. Smovin herinnert u eraan voor het begin van de opzeggingstermijn.

voorbeeld van een. beeindiging van de huurovereekomst
voorbeeld van een automatische indexering

Automatische huurindexering

voorbeeld van een automatische indexering

Plan de huurindexering op voorhand, op basis van de frequentie en de index van uw keuze.

Lasten doorrekenen

Voorbeeld van het doorberekenen van kosten aan huurders

Importeer gemakkelijk al uw inkoopfacturen uit uw boekhouding.

Factureer deze kosten vervolgens moeiteloos door aan uw huurders op basis van hun huurperiode en btw-plichtigheid. En exporteer ze naar uw boekhouding.

Voorbeeld van het doorberekenen van kosten aan huurders

En nog veel meer...

Dashboard en reporting

Raadpleeg op elk moment uw activiteitendashboard of genereer rapporten over uw inkomsten en uitgaven.

Opvolging van wanbetalingen

Mis geen enkele betaling meer dankzij de banksynchronisatie en automatische betalingstoewijzing. Plan uw herinneringen op voorhand in.

Communicatie

Bewaar de contactgegevens van uw huurders en hun vertegenwoordigers in uw adresboek. Communiceer met hen via sms, e-mail of brief.

Beheer van de ruimtes

Beheer de verhuur van uw kantoorruimtes in alle eenvoud en voeg op elk moment parkeerplaatsen toe of verwijder er.