Mandaat huurbeheer
Mandaat huurbeheer

Hoe kiest u uw vastgoedmakelaar?

5/5 - (39 votes)

De meeste particulieren en professionals die investeren in huurpanden kiezen voor de diensten van een vastgoedmakelaar.

Vastgoedbeheer omvat immers een aantal complexe en tijdrovende taken.

De beheerder van een huurpand – of rentmeester – kan verschillende taken voor zijn rekening nemen.

Om onaangename verrassingen te voorkomen, is het belangrijk dat u uw makelaar zorgvuldig kiest.

We geven dus graag een aantal tips om u te helpen de beste dienstverlener te kiezen voor uw vastgoedbeheer.

Wat is een rentmeester?

Een rentmeester beheert de eigendommen van zijn klanten. Een volledige vastgoedbeheerdienst is in het algemeen drieledig: administratief beheer, financieel beheer en technisch beheer

Het administratief beheer van het onroerend goed omvat een aantal taken die door de rentmeester worden uitgevoerd:

 • Opvolging van de aankomst en het vertrek van de huurders,
 • Overhandiging van de verplichte documenten bij aanvang van het huurcontract,
 • Verzenden van de documenten bestemd voor de huurder tijdens het huurcontract,
 • Verzenden van de documenten bestemd voor de huurder op het einde van het huurcontract,
 • Verzenden van documenten tijdens de looptijd van het huurcontract,
 • Lasten doorrekenen aan huurders (jaarlijks of driemaandelijks).

De beheerder van het vastgoedpark neemt ook het financiële beheer op zich:

 • Controle van het patrimonium (rentabiliteit enz.),
 • Nagaan of de huurders de huur hebben betaald,
 • Lasten af- en doorrekenen aan de huurders.
 • Huurindexering.

Tot slot voert een rentmeester alle taken van het technisch beheer van het vastgoed uit:

 • Herstellingen.
 • Allerlei ingrepen,
 • Onderhoud (ketels, gebouw enz.).

Zelfstandige of bedrijf?

Voor uw vastgoedbeheer kunt u een zelfstandige of een bedrijf inschakelen.

Er bestaan veel bedrijven voor vastgoedbeheer. Via een mandaat zorgen deze professionals voor het administratieve, financiële en technische beheer van uw eigendom.

De tarieven variëren tussen 6% excl. btw en 8% excl. btw van de maandelijkse huur. Indien u ook nog een huurgarantieverzekering wenst, betaalt u ongeveer 10% excl. btw/maand.

Bij dit vastgoedbeheer wordt er evenwel geen rekening gehouden met taken die extra in rekening worden gebracht:

 • Nieuwe huurders vinden (ongeveer 10% van de jaarlijkse huur),
 • Beheerskosten,
 • Belastingaangiftes opstellen,
 • Werkzaamheden of schadeclaims bij verzekeraars opvolgen,
 • Vacatie per uur.

Kortom, wanneer u het beheer van uw eigendom toevertrouwt aan een bedrijf, kunnen de beheerskosten snel oplopen. Bovendien kunt u niet kiezen wie verantwoordelijk is voor uw eigendom.

Een zelfstandige rentmeester werkt alleen en voert alle taken van het vastgoedbeheer zelf uit. De tarieven zijn over het algemeen lager dan die van een groot vastgoedbeheerbedrijf.

Omdat u hem persoonlijk hebt gekozen en weet wie er voor uw eigendom instaat, kan er een vertrouwensrelatie ontstaan.

Zelfstandige rentmeesters hebben wel een kleiner netwerk, wat een probleem kan zijn bij het vinden van nieuwe huurders of dienstverleners.

En hoe beter ze het doen, hoe meer klanten en dus hoe meer werk ze hebben.

Een assistent inhuren voor uw vastgoedbeheer? 

U kunt ook een beroep doen op een assistent om uw eigendom te beheren. Als u een professional bent, kunt u een extra assistent in uw bedrijf overwegen.

Deze persoon zal verantwoordelijk zijn voor het beheer van al uw eigendommen.

Door goed te rekruteren, kunt u een kandidaat kiezen die het administratieve, financiële en technische beheer van uw panden kan verzekeren.

Een assistent inhuren voor uw vastgoedbeheer kan voordelig zijn, aangezien hij zich voor 100% toespitst op uw vastgoedpark.

Hij kent dus perfect al uw panden en kan de dossiers nauwkeurig opvolgen.

Een vastgoedbeheerassistent is reactiever dan een externe dienstverlener.

Aan een dergelijke assistent hangt wel een stevig prijskaartje vast.

Denk maar aan het loon en alle sociale lasten die u moet betalen. Het is dus een interessante keuze als u veel eigendommen hebt om te beheren. Maar u kunt ook kiezen voor software om uw eigendommen te beheren.

Kiest u voor een vastgoedbeheersoftware?

Voor het beheer van uw panden kunt u kiezen voor een software. Deze tools maken het u gemakkelijk en sparen u tijd en geld uit. Ze zijn bestemd voor individuele of professionele beleggers.

En zijn vaak veel goedkoper dan een rentmeester of assistent.

Een vastgoedbeheersoftware voert tal van taken uit zoals het financiële, administratieve en technische beheer. Veel van deze taken gebeuren volledig automatisch zodat u tijd bespaart:

 • Ontvangst en controle van de huur,
 • Automatisch versturen van aanmaningen,
 • Regulariseringen van de lasten berekenen en automatisch verzenden,
 • Huurindexeringen berekenen en automatisch verzenden,
 • Automatische herinnering op het einde van handelshuurcontracten.
 • Enz.

Bovendien wordt u bijgestaan in talloze administratieve taken. Zo geniet u van:

 • Een vooringevuld contract,
 • Plaatsbeschrijving,
 • Export naar boekhoudkundige programma’s om dubbele ingaves te voorkomen,
 • Modellen voor brieven,
 • Opvolging van schade en onderhoud van de gebouwen.

Een vastgoedbeheersoftware kost elk maand heel weinig: van € 1,5 tot € 9,5/pand.

Via onze gedetailleerde vergelijking van de beste vastgoedbeheerprogramma’s krijgt u meer inzicht in elk van hun functies.

U hebt veel mogelijkheden om uw rentmeester te kiezen. De gevestigde dienstverleners hanteren hoge en niet altijd gerechtvaardigde tarieven.

Nieuwe oplossingen, zoals vastgoedbeheersoftware, kunnen dan weer een goede en betaalbare optie zijn.

ebook 2 NL

Ondanks al onze inspanningen voor de juistheid en betrouwbaarheid van onze artikels, zijn we niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden in de inhoud. Voor vragen raden we een advocaat aan.

Veelgestelde vragen
Een mandaat voor vastgoedbeheer is een contract tussen u en een derde persoon die verantwoordelijk is voor het beheer van uw eigendommen.
Een mandaat voor vastgoedbeheer brengt kosten met zich mee: tussen 5% en 10% van de huur. De erelonen zijn afhankelijk van de taken die u uitbesteedt en de taken die u zelf uitvoert.
Over het algemeen wordt een mandaat voor vastgoedbeheer getekend voor een periode van één jaar, met stilzwijgende verlenging. De totale duur is echter beperkt tot 10 jaar.
De beëindiging van het mandaat voor vastgoedbeheer wordt bepaald in het contract. Beide partijen kunnen het mandaat beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn. Meestal drie maanden. Het verzoek moet per aangetekende brief met ontvangstbevestiging gebeuren.
Andere artikelen over vastgoedbeheer
software voor huurbeheer
Abonneer u op onze e-nieuwsbrief!

Dank u voor uw inschrijving!