Huurvastgoed beheren
Huurvastgoed beheren

Top 4 van tips om uw huurvastgoed te beheren

Inhoudsopgave

Door de kostprijs weigeren veel eigenaars om hun vastgoedbeheer uit handen te geven. Die kan soms oplopen tot 8% van de maandelijkse huur.

Maar we hebben goed nieuws: u kunt uw vastgoed op uw eentje en net zo efficiënt beheren! Wel moet u weten dat het eigen beheer veel tijd en energie vergt!
Hier is de top 4 van tips om uw huurvastgoed te beheren.

Bepaal de beste huur voor uw woning

Altijd al een netelige kwestie. Met een lage huur trekt u veel mensen aan maar verliest u geld, en dat verschillende jaren lang. 

Een te hoge huur zal veel mensen afschrikken, waardoor u heel zeker met leegstand te maken krijgt. In beide gevallen verliest u veel geld als gevolg van een berekeningsfout.

Dus hier geen geheim: vraag advies! Schuim zoekertjessites en de websites van immobiliënkantoren af en bekijk de huurprijzen van soortgelijke woningen. 

Bepaal een gemiddelde. Zo krijgt u een idee van de prijzen van de concurrentie.

Hou rekening met de uitrusting van uw woning (tv, huishoudtoestellen …), de ligging (metropool, centrum, openbaar vervoer, nabijheid van handelszaken en scholen …) en uitgevoerde of nog uit te voeren werken. Dit zal bepalen of de huur naar omlaag of naar omhoog moet.

Begin met een huurprijs die iets hoger ligt dan wat volgens u het gemiddelde is. En verlaag hem geleidelijk als u niet snel een huurder vindt. Zo bereikt u een prijs die overeenstemt met de vraag, zonder te laag te gaan.

U kunt de referentiehuurprijs ook berekenen met behulp van de huurtabel voor Brussel: https://loyers.brussels

Kies uw huurder zorgvuldig

Een niet te onderschatten opdracht als u geen immobiliënkantoor inschakelt. U moet een advertentie opstellen en posten, de kandidaturen beheren en sorteren, bezoeken organiseren en de juiste huurder kiezen. 

Voor sommige eigenaars vormt de geïnde huur een onmisbare bron van inkomsten. Vandaar dus het belang om de huurder goed te kiezen.

We raden dan ook aan om enkel die kandidaten te selecteren die minstens driemaal uw maandelijkse huur aan loon betaald krijgen. 

In Brussel kunt u vragen naar de financiële middelen (of een schatting ervan) van de kandidaat-huurder, maar u kunt geen document eisen als bewijs.

Zo vermijdt u problemen met de betaling. Kijk naar de zorg die de huurder besteedde aan het dossier. Is hij stipt en beleefd, wat draagt hij? Luistert hij aandachtig tijdens het bezoek, stelt hij vragen, is hij nieuwsgierig? Is hij ernstig? Is er een klik?

Opgelet, zaken zoals nationaliteit, etnische afkomst, leeftijd, burgerlijke staat, geslacht, religieuze overtuiging, lichamelijke conditie of vermogen van de potentiële kandidaat mogen de keuze van de huurder niet beïnvloeden, op straffe van vervolging wegens discriminatie.

Onderhoud een goede relatie met de gekozen huurder

Een gezonde relatie vormt de garantie op een stressvrije huur. Probeer zoveel mogelijk beschikbaar te zijn voor de huurder. Geef een antwoord op zijn vragen en geef hem informatie over zijn rechten en plichten. Zo vermijdt u geschillen in de toekomst.

Pols regelmatig ook hoe het met hem gaat en of alles goed verloopt. Vermijd conflict en probeer alles in der minne te schikken

Als de huurder contact met u opneemt over een probleem in de woning, reageer dan snel om hem gerust te stellen.

Afhankelijk van de urgentie van het probleem kunt u binnen de paar dagen een tussenkomst voorzien.

Kosten onder controle en zicht op de rentabiliteit

De meeste vastgoedinvesteerders kunnen geen specifiek rendementspercentage geven wanneer hen dat wordt gevraagd. Begrijpelijk ook, want de berekening is veel complexer dan bij een beursbelegging.

Er moet rekening worden houden met zaken zoals de aankoopprijs, notariskosten, werken, onroerende voorheffing, mede-eigendomskosten, verschillende uitgaven, werkelijk ontvangen huren en lasten enz.

De inkomende en uitgaande geldstromen kunnen maandelijks, jaarlijks of eenmalig zijn en verschillen van jaar tot jaar.

Het is dus zaak om het rendement van een vastgoedinvestering nauwgezet en geduldig te bepalen.

U kunt spreadsheets gebruiken waarin u alle inkomende en uitgaande geldstromen samenbrengt. Een hele klus! En de kans op fouten is groot.

Of u gebruikt een tool als Smovin. Die doet het werk voor u en levert een nauwkeurige analyse van elk pand en van uw volledige vermogen.

Met een goed zicht op de financiële gezondheid van uw vastgoed kunt u uw rentabiliteit optimaliseren door eventuele financiële leemtes te dichten en op het juiste moment de juiste beslissingen te nemen (verkopen, renoveren?).

Ondanks al onze inspanningen voor de juistheid en betrouwbaarheid van onze artikels, zijn we niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden in de inhoud. Voor vragen raden we een advocaat aan.

Andere artikelen over vastgoedbeheer
software voor huurbeheer
Abonneer u op onze e-nieuwsbrief!

Dank u voor uw inschrijving!