Gemengd vastgoed

Beheert u studentenkoten, garages, magazijnen of een mix van winkels en woningen? Met Smovin is alles mogelijk!

gemengd vastgoed
voorbeeld van een. beeindiging van de huurovereekomst

Opvolging van de contracten

Bewaar het overzicht van uw contractuele clausules en avenanten. Smovin zorgt voor de rest en verwittigt u zodra een huurcontract door u of uw huurder kan worden opgezegd.

Lasten doorrekenen

Importeer gemakkelijk al uw inkoopfacturen uit uw boekhouding.

Factureer deze kosten vervolgens moeiteloos door aan uw huurders op basis van hun huurperiode en btw-plichtigheid. En exporteer ze naar uw boekhouding.

Voorbeeld van het doorberekenen van kosten aan huurders
voorbeeld van een automatische indexering

Automatische huurindexering

Plan de verzending van een huurindexeringsverzoek naar uw huurders en verlies geen potentiële inkomsten meer.

Vervaldagberichten en kwitanties

Stuur in een paar klikken uw vervaldagberichten en kwitanties naar uw huurders.

Voorbeeld van het automatisch versturen van ontvangstbewijzen met Smovin

En nog veel meer...

Gecentraliseerde informatie

Raadpleeg het overzicht van uw patrimonium. Betalingshistoriek, berichten, contracten en andere documenten!

Taken
en onderhoud

Vergeet niet langer om uw boiler te onderhouden dankzij de gepersonaliseerde terugkerende taken.

Communicatie en adresboek

Dankzij ons gecentraliseerd adresboek communiceert u heel gemakkelijk met uw huurders en dienstverleners.

Dashboard en rapporten

Raadpleeg op elk moment uw activiteitendashboard of genereer rapporten over uw inkomsten en uitgaven.