Blog

Bereken de indexering

Bereken de huurindexering in België

Hieronder vindt u onze simulator om de geïndexeerde huur van uw huurder te berekenen. Bereken de huurindexering Deze simulator is geldig voor alle huurwoningen gelegen in België waarop de gezondheidsindex van toepassing is. Het gaat dan om huurcontracten, handelshuurcontracten en andere contracten volgens artikel 1728 bis van het Burgerlijk Wetboek *Maakt u gebruik van de …

Bereken de huurindexering in België Read More »

verzekering onbetaalde huur

Huurgarantieverzekering: handleiding

Als eigenaar loopt u bepaalde risico’s wanneer u een woning verhuurt. Wanbetalers zijn een van de grootste risico’s bij vastgoedbeheer. Met een huurgarantieverzekering kunt u zichzelf hiertegen beschermen. Door als eigenaar een dergelijke garantie af te sluiten, vermijdt u problemen met onbetaalde huur en wordt er tussengekomen bij een geschil met een huurder. Ontdek hoe …

Huurgarantieverzekering: handleiding Read More »

Indexeringstabel voor huur

Huurindexatietabel voor België

De huurindexering is sinds 1994 gebaseerd op de gezondheidsindex. Deze index is gekoppeld aan de consumptieprijsindex, verandert elke maand en dient als basis voor de berekening van de nieuwe huurprijs. Huurindexatietabel Basisjaar 1996 = 100 2004 = 100 2013 = 100 Augustus 2021 154,90 136,16 112,74 September 2021 154,29 135,61 112,29 October 2021 156,55 137,61 …

Huurindexatietabel voor België Read More »

Voorbeeldbrief huurindexering download

De eigenaar van een onroerend goed kan de huur indexeren op elke verjaardag van ve ondertekening van het huurcontract. Hij moet elke ondertekenaar (of wettelijk samenwonende) van het contract hiervan schriftelijk (brief of e-mail) in kennis stellen. Download onze voorbeeldbrief in Word-formaat voor de huurindexering.👇 De huurindexatie is nu afhankelijk van de energieprestatie van het …

Voorbeeldbrief huurindexering download Read More »

Vastgoedbeheer software gratis

Gratis vastgoedbeheersoftware

De vastgoedbeheermarkt is een heel concurrentiële sector. En verschillende programma’s springen eruit. Sommige bieden volledig gratis toegang, andere bieden een gratis versie met beperkte functionaliteit. Vastgoedbeheer is een beroep dat veel organisatie en inzicht vereist. Op die manier wordt vermeden dat er geld (niet-geïnde huurgelden, vergeten indexeringen enz.) of tijd verloren gaat (manuele mededelingen, informatie …

Gratis vastgoedbeheersoftware Read More »

Onbetaalde huur

Wat te doen als de huurder niet betaalt?

Huurders die niet betalen, zijn de grootste vrees van eigenaars. Nochtans is het een veel voorkomend probleem voor vastgoedbeleggers en -eigenaars. Betalingsachterstanden kunnen gevolgen hebben voor de rentabiliteit van een onroerend goed en financiële problemen meebrengen. Voor beleggers verminderen wanbetalingen het huurrendement. U moet uw huurders dan ook zorgvuldig kiezen. En laat de situatie zeker …

Wat te doen als de huurder niet betaalt? Read More »